วัด

รายชื่อวัดในจังหวัดสงขลา

เนื้อหา

 พระอารามหลวงในจังหวัดสงขลา

พระอารามหลวงมหานิกาย

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในจังหวัดสงขลา

วัดราษฏร์ในอำเภอกระแสสินธุ์

 วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอกิ่งอ.บางกล่ำ

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอคลองหอยโข่ง

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอควนเนียง

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอจะนะ

 วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอเทพา

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอนาทวี

วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอนาหม่อม

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสงขลา

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอระโนด

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอรัตภูมิ

 วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอสทิงพระ

วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอสะเดา

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอสะบ้าย้อย

 วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ในอำเภอสิงหนคร

 วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดราษฏร์ในอำเภอหาดใหญ่

วัดราษฏร์มหานิกาย

 วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

Comments