Vải felt - Vải voan - Gòn nhồi

Vải dạ hơn 30 màu đẹp lung linh.
 
 
 
Vải dạ (Felt Fabric)
90*90 = 30.000 vnd
45*45 = 12.000 vnd
30*30 =  7.000 vnd
20*20 =  5.000 vnd
15*15 =  2.000 vnd
 
 
 
Hạt xốp cỡ trung
125.000 vnd/kg
18.000 vnd/100gram
 
 
 
 
Gòn nhồi công nghiệp
95.000 vnd/kg
15.000 vnd/100gram
 
 
 
Băng keo sáp
9.000 VND/cuộn
 
 
 
 
Chỉ màu
3.000 VND/cuộn
 
 
 
 
 
Kẽm giấy các màu
20*24 = VND/bó 50 cây
22*24 = VND/bó 50 cây
24*24 = VND/bó 50 cây
20*26 = VND/bó 50 cây
 
 
 
Nhị hoa các màu
5.000 VND/bịch
 
 
 
 
Nhụy hoa hướng dương
 
 
 
 
Nhụy hoa lys
 
 
 
 
 
 
 
 
Cành nhựa lớn
VND/ bó 100 cành
 
 
 
 
Cành giấy màu
VND/cành
 
 
 
Cỏ nhựa trang trí
12.000 -> 22.000 VND/bó
 
 
 
Cỏ nhựa trang trí
12.000 -> 22.000 VND/bó
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vải dạ cắt sẵn
 
 
 
 
 
 
  
 
Vải voan
10.000 vnd/cuộn
 
 
 
 
Kềm nhọn
30.000 VND/cây
 
 
 
 
Khuôn hoa voan
50.000 VND/bộ
 
 
 
 
Keo sữa
4.000 VND/hủ nhỏ
15.000 VND/hủ lớn
 
 
 
 
Kẽm xi các màu
20*24 = VND/bó 50 cây
22*24 = VND/bó 50 cây
24*24 = VND/bó 50 cây
20*26 = VND/bó 50 cây
 
 
 
Nhị hoa các màu
5.000 VND/bịch
 
 
 
 
Nụ hoa mai đất sét
 
 
 
 
Kẽm cành
dài 15cm = 1.000 VND/cây
dài 25cm = 1.500 VND/cây
dài 45cm = 3.000 VND/cây
dài 80cm = 5.000 VND/cây
 
 
 
 
Cành nhựa nhỏ
VND/ bó 100 cành
 
 
 
 
Cỏ - Rêu
5.000 VND/bịch
 
 
Cỏ nhựa trang trí
12.000 -> 22.000 VND/bó
 
 
 
 
Cỏ nhựa trang trí
12.000 -> 22.000 VND/bó
Comments