Byabladets hemsida

Information till medlemmar i Hasslöv


www.hasslov.se

DENNA SIDA ÄR UNDER OMARBETNING

mvh Webmastern kan nås härBYABLADET utges av styrelsen i Hasslövs Byalag

Senaste ändring 2019-02-01
Här hittar du Byablad från Juli 1986              t.o.m maj 2014

          Läs Byablad från 80-talet 

          Läs Byablad  från  90-talet

          Läs Byabladen från 1998

          Läs Byabladen från 1999

Läs Byabladen från 2000

Läs Byabladen från 2001

Läs Byabladen från 2002

Läs Byabladen från 2003

Läs Byabladen från 2004 

Läs Byabladen från 2005 

Läs Byabladen från 2006

Läs Byabladen från 2007

Läs Byabladen från 2008

Läs Byabladen från 2009

Läs Byabladen från 2010

Läs Byabladen från 2011

Läs Byabladen från 2012

Läs Byabladen från 2013 
 
Läs Byabladen från 2014


Styrelsen kan nås brevledes

Hasslövs Byalag

312 97 Laholm

via telefon eller i vissa fall E-mail

         Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag:

Vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd, hör av Dig till någon i styrelsen:


Ameli Karlsson, ordförande tel. 232 72, 073-0346867
Jenny Friström, vice ordförande tel. 260 64, 070-9498944
Eva Hall, sekreterare tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin, kassör tel. 260 02, 070-6366002
Bo Bertilsson ledamot tel. 261 04
Nicolas Friström ledamot tel. 260 64, 070-6247543
Iréne Jonsson ledamot tel. 0706-998921


Medlemsavgiften 150 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller Swish till 1235208475. För hushåll utanför
Hasslöv är medlemsavgiften 200 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 150 kr i medlemsavgift.


Hasslövs Byablad innehåller information till medlemmar i Hasslöv Byalag

Byabladet ges ut med 11-12 nr per år.

MEDLEMSAVGIFT 150:- kr per hushåll Betala till 
689-6948 eller med Swish till 1235208475 
200 kr för hushåll utanför Hasslövs lantbrevbärarrunda.

För utombys som vill ha Byabladet via e-post 150:-