Byabladets hemsida

Information till medlemmar i Hasslöv


www.hasslov.se

DENNA SIDA ÄR UNDER OMARBETNING

mvh Webmastern kan nås härBYABLADET utges av styrelsen i Hasslövs Byalag

Senaste ändring 2011-08-07
Här hittar du de flesta byablad från Nr:1 1998 fram till det senaste samt några från 1980-talet

          Läs Byablad från 80-talet

          Läs Byabladen från 1998

          Läs Byabladen från 1999

Läs Byabladen från 2000

Läs Byabladen från 2001

Läs Byabladen från 2002

Läs Byabladen från 2003

Läs Byabladen från 2004 

Läs Byabladen från 2005 

Läs Byabladen från 2006

Läs Byabladen från 2007

Läs Byabladen från 2008

Läs Byabladen från 2009

Läs Byabladen från 2010

Läs Byabladen från 2011

Läs Byabladen från 2012

Läs Byabladen från 2013 
 
Läs Byabladen från 2014


Styrelsen kan nås brevledes

Hasslövs Byalag

312 97 Laholm

via telefon eller i vissa fall E-mail

         Byabladet ges ut av Hasslövs Byalag:

Vår e-postadress: hasslovsbyalag@gmail.com

Har Du tips, vill sälja något eller göra Din röst hörd, hör av Dig till någon i styrelsen:


Rose-Marie Gustavsson, ordförande tel. 261 82, 0705-826182
Ameli Karlsson, vice ordförande tel. 232 72
Eva Hall, sekreterare tel. 263 41, 070-6296341
Eva-Lott Uhlin, kassör tel. 260 02
Thomas Nilsson tel. 139 07
Jeanette Särnholm tel. 070-2022197
Bo Bertilsson tel. 26104
Magdalena Carlsson tel. 0708-640175

Medlemsavgiften 100 kr betalas in på bg nummer 689-6948 eller till någon i styrelsen. För hushåll utanför
Hasslöv är medlemsavgiften 150 kr. För utombys som vill ha bladet på e-post är det 100 kr i
medlemsavgift.


Hasslövs Byablad innehåller information till medlemmar i Hasslöv Byalag

Byabladet ges ut med 11-12 nr per år.

MEDLEMSAVGIFT 100:- kr per hushåll (ange antalet familjemedlemmar)
150 kr för hushåll utanför Hasslövs lantbrevbärarrunda.

ANNONSKOSTNAD: Privatpersoner, föreningar, kommun fritt
Företag i Hasslöv 50kr/införande