תניא

ספרים על התניא


דף הבית/ תניא

באור התניא משכיל לאיתן (22 כרכים)

בעזרת ה' יתברך, נשלמה סדרת באור התניא "משכיל לאיתן",

שנכתב בהוראתו הישירה של הרבי וברכתו, ובו באור יסודי השוה לכל נפש.

ספר התניא הוא התורה שבכתב של חסידות חב"ד. כאשר כל הספרות החב"דית העניפה 
שנאמרה על ידי האדמו"רים נחשבת כתורה שבעל פה לחסידות.
ובביאור משכיל לאיתן נעשה מאמץ עילאי לרכז  את כל ביאורי האדמו"רים המפוזרים בספריהם, 
שיש בהם מראי מקומות ישירים לתניא.
ריכוז הביאורים נעשה כביאור שוטף וקולע, כשמשולבים בו ההדגשים החינוכיים 
של זקני המשפיעים,בצירוף הגדרות וסיכומים המאפשרים גם לימוד עצמי.
מבנה הספר וסגנונו הקל יש בהם כדי לסייע בהבנת התניא  לכל שוחרי החסידות, 
לנוער ולציבור הרחב וגם  לוותיקים ולחסידים ולעוסקים בהפצת המעיינות.

הביאור כולל :
חלק א' שבתניא, ליקוטי אמרים- 7 כרכים
הפרק חנוך לנער- 1 כרך
שער הייחוד והאמונה- 3 כרכים
אגרת התשובה- 1 כרך
אגרת הקודש- 8 כרכים
אגרת ההסתלקות- 1 כרך
קונטרס אחרון- 2 כרכיםאגרת הקודש

כרך חדש של הבאור משכיל לאיתן,

על אגרת הקדש פרקים כה-כו
אגרת הקודש

כרך חדש של הבאור משכיל לאיתן,

על אגרת הקדש פרקים כח-לב

קונטרס אחרון

כרך חדש של הבאור משכיל לאיתן,

על קונטרס אחרון פרקים ד-ט

אגרת הקודש

כרך חדש של הבאור משכיל לאיתן, 
על אגרת הקדש פרקים יז-כ

אגרת הקודש

כרך חדש של הבאור משכיל לאיתן, 
על אגרת הקדש פרקים כא- כד


ספרים להעשרה


תניא לעיון

הבהרת מושגים בסיסיים המתבארים בתניא, ביסודיות.

תפארת התניא

פרקי מבוא בסיסיים להכרת התניא 


מחשבת התניא

סיכומים כלליים בשפה עממית, המבהירים את הנושאים השונים המתבארים לאורך התניא בחמשה עשר הפרקים הראשונים.


התשובה בדרך הנכונה

ביאור אגרת התשובה למתחילים, בהיכרות ראשונה.
בשילוב סיפורים מהחיים והסברים כלליים. 

אהבת ישראל בלב התניא

ביאור מורחב על פרק ל"ב שבתניא.
ובו מודגש ההבדל בין התניא לספרות התורנית שקדמה לגילוי החסידות.

אגרת ההסתלקות

תאור נפלא אודות השפעת הצדיק לצאן מרעיתו בחייו ולאחר הסתלקותו.

תניא לילדים (3 חלקים)

באור מנוקד לתניא בשפה ובסגנון קל המובן גם לצעירי הצאן.
לבאור מצורף שאלות לתלמיד לשינון ולחזרה שנערך על ידי אנשי חינוך.
הספר נלמד במוסדות חב"ד בגילאים 7-13, ויוצויין שעם הלימוד בו חשים הילדים שהתניא שייך להם.


הכרות עם התניא.
 וביאור פרק א'.ביאור פרק ט'.
המאבק בין היצרים כמלחמת עולם.
ביאור פרק ל"ב העוסק בעניין אהבת ישראל.


Comments