פרשנות חסידיתאורה לתורה

פתגמי הרבי הרייצ על שלושת החומשים: בראשית, שמות, ויקרא.


הגדה של פסח עם מנהגי ופניני חב"ד

ההגדה החב"דית הכוללת הדרכה מעשית מפורטת ביותר. 

אור חב"ד

אמירות חסידיות על סדר זרעים


התפילה בתורת חב"ד(2 כרכים)


א. "התפילה והעבודה"- משמעות התפילה ואופנה בהדרכת אדמו"רי חב"ד.ב. "התפילה החסידית"-  סיפורים מאלפים אודות תפילותיהם של האדמו"רים,
     ספרי החסידים ואנשים פשוטים רוויים במסרים חינוכיים.

פרקי אבות עם מילי דחסידותא

פרשנות בסיסית, משולבת בדברי הגות ומחשבה ופניני חב"ד שנאמרו על ידי האדמו"רים.
הספר רווי במסרים חינוכיים, חינוך ילדים וחינוך עצמי למידות טובות.
מומלץ ללימוד ליד שולחן השבת, ורבנים, דרשנים ושלוחי הרבי נעזרים בו רבות.

Comments