ילדים

תניא לילדים (3 חלקים)

באור מנוקד לתניא בשפה ובסגנון קל המובן גם לצעירי הצאן.
לבאור מצורף שאלות לתלמיד לשינון ולחזרה שנערך על ידי אנשי חינוך.
הספר נלמד במוסדות חב"ד בגילאים 7-13,
ויוצויין שעם הלימוד בו חשים הילדים שהתניא שייך להם.

הכרות עם התניא.
 וביאור פרק א'.

ביאור פרק ט'.
המאבק בין היצרים כמלחמת עולם.

ביאור פרק ל"ב
העוסק בעניין אהבת ישראל.
שמע בני

שיחות חינוכיות שבהם הרבי עצמו מדבר אל לב הילדים.
ומדריכם לנצח את היצר, להרבות במידות טובות ולגלות תא התוקף היהודי.
מומלץ ללימוד בבתי הספר היסודיים.

Comments