דף הבית‏ > ‏תניא‏ > ‏

אהבת ישראל

ספרי אהבת ישראל

.

אהבת ישראל אינה רק סיסמא.
אלא מהווה נושא עיוני רחב ובו היבטים רבים ומגוונים
כפי שהם מתועדים בחמשת הספרים שלפנינו.
אהבת ישראל בלב התניא

ביאור מורחב על פרק ל"ב שבתניא.
ובו מודגש ההבדל בין התניא לספרות 
התורנית שקדמה לגילוי החסידות

אהבת ישראל במשנת ה"צמח צדק"

ביאור המאמר בנושא זה המופיעה בספר דרך מצוותיך, 
שבמרכזו האחדות הנדרשת מישראל המהווה הכנה להתעלות בתפילה.
כנספח לספר מופיעים מספר פרקים על ערכה של התפילה.

אהבת ישראל במשנת הרבי הרש"ב

ביאור המאמר המפורסם הנקרא "החלצו- רנ"ט"
מאמר עיוני המשולב בהשכלת החסידות  אודות מניעת 
שנאת חינם ועשיית השלום בפמליה של מעלה ומטה.


אהבת ישראל במשנת הרבי הריי'צ

מאמרו של הרבי בסגנון קל, אודות שנאת חנם ודרכי מניעתה

אהבה ואחדות באור החסידות

הוראות מגוונות של ה"בעל שם טוב" וה"מגיד ממעזריטש" 
כפי שהם משתקפים במבטם של אדמו"רי חב"ד.תניא לילדים

ביאור פרק ל"ב
העוסק בעניין אהבת ישראל.

Comments