Zboží - obec pod Kumburkem

Návrat na hlavní stránku

Další historické informace připravujeme ve spolupraci
s pamětníky

 

Trochu z historie obce Zboží

Od středověku leží na jižním a jihovýchodním svahu hradu Kumburku obec Zboží 450 m nad mořem, která tvoří s osadami Chloumek a Štěpanice katastrální obec. Rozloha činí 439 ha. Jméno dostala jako nejbližší statek „zboží“  kumburských pánů. Vznikla brzy po založení hradu. Kolem roku 1350 patří k farnosti Úbislavické. Ve 14. století  tu bylo 28 popisných čísel za dřeva roubených a došky krytých. 

Brzy vznikly Štěpanice v pěkném údolí na potůčku Ořešce a Chloumek na mírně lesnatém návrší .
Majitelen hradu byl rod Smiřických. Poslední mužský potomek rodu Albrecht Jan zúčastnil se r. 1618 vzbouření stavu českých , ale již v listopadu 1618 zemřel. Roku 1627 byly dány Zboží, Chloumek a Štěpanice kartuziánům. Kumburk pak byl ponechám při Jičínském panství Albrechta z Valdštejna. Hrad vyhořel a zůstal v sutinách. Zdejší lid se živil zemědělstvím  a prací v panských lesích. Téměř ve všech zemědělských usedlostech a domcích se tkalcovalo.

Roku 1923 byla provedena elektofikace obce. V roce 1932 byla dokončena stavba okresní silnice Skalka-Zboží-Úbislavice. Celá obec je známa množstvím pěkných druhů ovocných stromů.

Od roku 1861 byli starosty obce: Josef Militký, Václav Glos,
Josef Krejčí, Ignác Vitvar, Vít Sucharda, Eduard Havel, Václav Luňák.

 

Historická mapa z roky 1836-1852:

Letecký pohled z roku 2002:

 Letecký pohled z roku 2006: 

 

První zmínky o obci Zboží:

MÍSTNÍ JMÉNA V ČECHÁCH, Dr. Antonín Profous, věd. redaktor. Dr. Vl. Šmilauer, Praha

 

Zboží (lid. to Zboží nebo ta Zbož, do Zboží, ze Zboží, na Zboží, ve Zboží, zbožský), ves 4 km záp. od Nové Paky:

 

1542 Starau Pakau ves, ..Prosecž, zBozij, Radim, Lhan, DZ. 4 A 25.

1608 mčko Nowau Paku, ves ..Sstiepanicze, Zbožj, Bielau, Tamply, DZ. 134 C 16

1654 Zboží, Doskočil 213 z BR. 11/193

1790 Hft Radim: Sezboz, Zbožy, Schal. XVI, 77/9

1835 Zbosch, Zbožj, Som. III, 151;

1848 Zboží, PalP. 123.

  

Zkratky:

DZ - Desky zemské

BR. - Berní rula

Som. - Sommer J.G.: Das Königreich Böhmen

Schal. - Schaller Jaroslaus: Topographie des Königreiches Böhmen

PalP. - Palacký Fr.: Popis království českého.

Anketa:

Pokud máte informace
o historii obce Zboží
a chcete se podělit, nechte vzkaz v rubrice Kniha nápadů