SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
 MLADÍ HASIČI, DOROST
VEDOUCÍ: 

Potěšilová Dana

Šindelář Martin
 • Zahájení činnosti 7. 5. 2006
 • 2 VĚKOVÉ KATEGORIE
  • mladší děti     6-11 let
  • starší děti       11-15 let
  • přípravka      děti do 6 let
 • Scházíme se celoročně, v zimním období dle dohody.
 • Účastníme se celoroční hry PLAMEN, kterou vyhlašuje SH ČMS
  ( Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska )
 • Děti jsou řádně pojištěny dvěma smlouvami:
  • smlouva s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou
  • na základě členství SH ČMS v České radě dětí a mládeže, která
   má uzavřenou další smlouvu s jinou pojišťovnou
 • Ročník hry začíná 1. září a končí 31. srpna dalšího roku.
 • Soutěžíme v těchto disciplínách:
  • závod požárnické všestrannosti  ( ZPV )
   • střelba ze vzduchovky
   • základy topografie
   • základy zdravovědy
   • uzlování
   • požární ochrana
   • šplh po laně
  • štafeta 4x 60 metrů s překážkami
  • požární útok s překážkami CTIF
  • štafeta CTIF
  • štafeta požárních dvojic

     !!! Stále přijímáme nové zájemce!!!
  Kontakt - Dana Potěšilová   608 522 148