1.3 אירועי פורים - יום דמויות מסרטים
2.3 אירועי פורים - יום דמויות משפחה .
      11.00 מופע טריואינדיו ברחבה .
3.3 עדליאדע חגיגת ברחבי המושב .
      כולם מוזמנים !!
      מסיימים ללמוד בשעה 12.00 !
4-5.3 חופשת פורים .
8.3 חוזרים ללימודים .
      מפגש שני פאזל לכיתות ד '.
11.3 פעילות זהירות בדרכים לכיתה ה3
12.3 מפגש הנהגת הורים .
       מפגש שלישי בתוכנית שותפות
       מטה יהודה .
17.3 יום שבתון בחירות 2015 .
19.3 מפגש וידיאו עם תלמידי בית הספר
       היסודי בכפר כנא במסגרת  
       התוכנית אמירים טק .
20.3 יום המעשים הטובים
22.3 שבוע חינוך גופני מתחיל .
        ערב אשכולות חשיבה בכיתות ה
23.3 סדר פסח בכיתות ג
24.3 טיול כיתות א למרכז להצלת צבים
        כנס שירת הלב - מקהלת ביה"ס
26.3 טקס אביב
27.3 יציאת מצרים - כיתות ג בניצנים
29.3-12.4 חופשת פסח .
13.4 חוזרים ללימודים
כל המועדים ניתנים לשינוי .
https://sites.google.com/site/camphashahar/home
כניסה לסקראצ
משוב למידה - סיום סמסטר א
בית ספר השחר - ירוק  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2014-8-3-5-1.htm
 
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mth-yhwdh  
עוד סרטונים באתר היוטויוב של ביה"ס