שנת הלימודים תשע"ו

צוות ניהול והמנהלה חוזרים לעבודה ביום ראשון 16.8 .
27.8 תתקיים הרצאה של הגב' רות גנאל להורי התלמידים העולים לכיתה א בבית הספר .
באתר "עולים לכיתה א " פרטים על ההערכות לשנה החדשה
30.8 ערב קליטת תלמידי כיתות א . פרטים והזמנה יפורסמו בהמשך .
בעמוד "לוח חופשות " תמצאו את כל מועדי החגים , החופשות בשנת הלימודים תשע"ו .

ספרי לימוד - מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לפי כיתות .
חלוקת ספרי לימוד : 25-26.8 חלוקת לכל התלמידים !
                       30.8 חלוקה רק לילדים העולים לכיתה א .
בשנת הלימודים הבאה תתקיים מערכת חוגים לאחר שעות הלימודים .

קייטנת השחר - ועכשיו הסרטון !!

קייטנה תשעה - 400 תמונות של אושר !

   
        חודש אוגוסט 2015 תשע"ה        מפתח הלב  
16.8 - צוות הניהול והמנהלה
           חוזרים לעבודה
25-26.8 ימי הערכות צוות השחר
          חלוקת ספרי לימוד לכל התלמידים
27.8 - הרצאה להורי התלמידים
           העולים לכיתה א' . בהצלחה !!
30.8 - ערב להורי העולים לכיתה א' .
           חלוקת ספרי לימוד 
           לעולים לכיתה א
1.9 - פתיחת שנת הלימודים תשע"ו! !
1-21.7.15 הסתיימה קייטנת השחר !
תודה לצוות הקייטנה ובראשם לאביבית המדהימה על תוכנית נהדרת והנאה רבה . נתראה בשנה הבאה !!
כרגע חופשת קיץ -
נשוב בכוחות רעננים בשנת הלימודים תשע"ו . .
 

https://docs.google.com/forms/d/1jx7ptGqx9rS7_OLXSlhll7Oq7vSVnuleG-NOlE1MIyU/viewform
 
http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/holiday-calendar2016.aspx

 
https://sites.google.com/site/hashaharsite/prwyqtym-mtwqsbym-tsd
 
https://sites.google.com/site/camphashahar/home
 
 https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mqhlt-hshr-mwpyh
 
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mth-yhwdh