תודה לכל המשתתפים בתרגיל הלמידה בחירום .
ביום ראשון נארח את מורי בית הספר "השלום" מהישוב אבו גוש במסגרת הפרויקט "אפשר אחרת " .
ביום שני תלמידי כיתה ה2 יתרגלו רכיבה בטוחה .
ביום רביעי נארח סופרים בכיתות הלימוד
ביום חמישי יתקיים מפגש תעשיידע לתלמידי כיתה ו ומפגש הכרות על הורי העולים לכיתה א .
צפייה בתמונות משבוע ירוק

שבוע ירוק - תשע"זטנדו - "לביא " "השחר"

ביקור מקדם למידה עם מפקחת בית הספר , צוות מדריכות מחוז וצוות בית ספר לביא . 

סל תרבות תשע"ז

תודה לאפרת - רכזת סל תרבות בבית הספר

תודה למורים !

חידוד נוהל כניסה לבית הספר

ברצוני לחדד את נוהל הכניסה לבית הספר . שערי בית הספר יסגרו בשעה 8.30 ולא תתאפשר כניסת הורים לאחר מכן . הורים שבאים להוציא את ילדם מתבקשים לעבור במזכירות - הילד יחכה לכם שם . תודה על שיתוף הפעולה .
שירלי סלמון מנהלת ביה"ס וצוות השחר .  
עוד תמונות ואירועים תשע"ז - יום שיא גלישה בטוחה

https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/wlym-lkyth
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/sqrym

סיכום שנה באליפות הסייבר :

שיחקו 360 תלמידים מתוך 374 בכיתות ב-ו .
מקום 1 במטה יהודה בבתי הספר מעל 150 תלמידים . 
מקום חמישי במחוז ירושלים .
מקום 111 בדירוג הארצי מתוך 1444 בתי ספר ו250000 תלמידים .
כיתה מצטיינת ג2 .
תודה לכל התלמידים , המורים והצוות על הפעילות !
ברכות לבית הספר נווה שלום שעלה לשלב ב בתחרות.

https://sites.google.com/site/hashahartec/home/myrym-ts-w
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/knisa_meuvtachat.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2016-8-3-5-1.htm
    https://www.facebook.com/hashachars/
כל היומן וההודעות בכתובת

בית ספר השחר- חוגרים חגורה גם בנסיעה