קייטנה תשעה - הכי כיף בעולם !

 
כשרונות צעירים תשעה

מחזור נ"ח נפרדים - תודה למחנכות הנפלאות !

סיכום אמירים תשעה

 
 
https://sites.google.com/site/summerschoolhashahar/
ביום חמישי 2.7 - יום מתנפחים רטובים !
נא להביא בגד ים , מגבת , בגד להחלפה !

          1/7/15-21/7/15
         בית ספר של החופש הגדול - הקייטנה שלנו  !


https://sites.google.com/site/hashaharsite/prwyqtym-mtwqsbym-tsd
 
תוכנית פאזל - בכיתות ד'
 
https://sites.google.com/site/camphashahar/home
כניסה לסקראצ
משוב למידה - סיום סמסטר א
בית ספר השחר - ירוק  
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2014-8-3-5-1.htm
 https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mqhlt-hshr-mwpyh
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mth-yhwdh  
עוד סרטונים באתר היוטויוב של ביה"ס