השבוע בבית הספר "השחר"

ביקור הורים ותלמידים באבו גוש
במסגרת תוכנית "אפשר אחרת " נפגשו ההורים והתלמידים מבית הספר עם הורים ותלמידים מבית הספר "השלום " מהישוב אבו גוש .
שבוע חינוך גופני 26.3-30.3
                          תמונות משבוע חנ"ג

https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/zdt-hshr-h-4
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/mtwqsb---yrwq---mqdm-brywt
https://sites.google.com/site/hashaharsite/home/wlym-lkyth
https://sites.google.com/site/hashahartec/home/myrym-ts-w
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Digital_Content/Pages/knisa_meuvtachat.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2016-8-3-5-1.htm
    כל היומן וההודעות בכתובת

בית ספר השחר- חוגרים חגורה גם בנסיעה