ספריו של הרב חיים דוד הלוי

ספריו:
בין ישראל לעמים, יצא לאור בתשט"ו. עוסק בסוגיות היסוד של מדיניות הפנים והחוץ של מדינת ישראל על פי התורה.
דת ומדינה, יצא לאור בשנת תשכ"ח (1968).
מפתחות הזוהר ורעיונותיו - על נושאים בספר הזוהר
מקור חיים לבנות ישראל - הלכות נשים
מקור חיים לחתן, לכלה ולמשפחה - הלכות נישואין והנהגות הבית
תורת חיים - שלושה כרכים: שנים של הגות ורעיונות על פרשיות השבוע, והשלישי על מועדי השנה
מים חיים - שו"ת בשלושה כרכים, שו"ת הלכתי בלבד, ללא החלק האגדי (בניגוד לסדרה 'עשה לך רב', עיין בהקדמה).
דבר המשפט - שלשה כרכים על הלכות סנהדרין במשנה תורה לרמב"ם.
מקור חיים השלם - ספר פסיקה בן חמישה כרכים, המשלב הקדמות רעיוניות להלכות, ומביא הן את הפסיקה הספרדית והן את האשכנזית
קיצור שולחן ערוך מקור חיים - קיצור של "מקור חיים השלם", הספר הנפוץ ביותר ללימוד הלכה במערכת החינוך הממלכתית דתית
נצח משה - ספר דרשות על פרשיות השבוע
שאלות ותשובות עשה לך רב - תשעה כרכים, ספר שפתח תת-סוגה בספרות השו"ת. הספר פונה לקורא המשכיל שאיננו בהכרח בקיא בהלכה ובלשון מודרנית מתמודד עם נושאים אמונים והלכתיים אקטואליים. בספר זה מתגלית גישתו האמיצה לבעיות הלכתיות על סדר היום הציבורי. חלקו השני מתייחד בפסק ההלכה הראשון בעולם האוסר את העישון ובקונטרס הדן כולו בנושא הישארות הנפש. בין פסיקותיו של הרב הלוי נמצאת פסיקה המתירה ניתוק חולה סופני ממכונת הנשמה (ראו המתת חסד בהלכה).
מידע זה נלקח מאתר "google help"
Comments