ZEN Tarot


Studio HART VOOR TAROT

voor een helder inzicht vanuit je hartZEN Tarot
De afbeeldingen op de KLEURRIJKE Osho ZEN Tarot kaarten vind ik fascinerend! Volgens mij spreken ze iedereen aan. De kaarten verbeelden universele waarheden en krachten die voor elk mens invoelbaar zijn. ZEN Tarotkaarten zijn gebaseerd op ZEN principes. Sinds de eerste uitgave van het Osho ZEN Tarotspel in 1994 is het al in 18 talen vertaald. 


Weet je wat zo fijn is aan het gebruiken van de Osho ZEN Tarot kaarten in plaats van te werken met andere Tarot decks? De bijzondere en kleurrijke afbeeldingen kunnen we allemaal herkennen en 'thuisbrengen' in ons eigen leven. Bovendien inspireren de kaarten je op een heel speciale manier. En daarnaast is het gewoon nog eens erg leuk om met deze mooie KLEURRIJKE Tarot kaarten bezig te zijn! 

Het ZEN Tarot spel kan helderheid geven op ons levenspad. Elk mens volgt zijn/haar eigen, volstrekt unieke levensweg en de Tarot kan ons daarbij helpen door inzichten, die al in ons hart verscholen liggen, naar boven te krijgen.  ZEN Tarot kan ons stimuleren om juist die stappen in ons leven te maken, waarvan we al zo lang ergens diep van binnen wisten dat we die wilden maken.

Een schitterend prentenboek
Elk Tarotspel werkt met plaatjes, prenten, schilderingen, tekeningen etc. Ook de KLEURRIJKOsho ZEN Tarot werkt met afbeeldingen. Beelden zijn universeel, in tegenstelling tot geschreven woorden. De beelden maken het voor iedereen mogelijk om de Tarot te interpreteren, dus uit te leggen. Het enige wat we er eigenlijk voor moeten doen is ons hart openstellen. Door de beelden op de kaarten op ons in te laten werken en gebruik te maken van ons aanvoelend vermogen, hebben we het gereedschap in handen om bij de bron te komen die ons inzicht kan verschaffen. 

[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Zen')]

Als we bereid zijn onze westerse, rationele manier van verklaren los te laten (altijd maar weer het 'waarom' willen weten en alles willen verklaren) en onze intuïtie willen aanspreken, kunnen we gebruik maken van ‘het innerlijk weten’, dat in ieder van ons aanwezig is. 
Grote Arcana kaart II (2): 
Innerlijke stem 

Een deel van de kaarten van de ZEN Tarot (voor insiders: de ‘Grote Arcana’) stelt onze levensreis voor. Dit deel van de kaarten is het meest symbolisch en is tevens het belangrijkste deel. Dit deel verbeeldt de reis van een mens, van onwetendheid naar zelfbewustzijn. Het vertegenwoordigt essentiële veranderingen in ons leven (
“Het enige in het leven dat niet verandert, is de verandering zelf”). 


Ons leven is een constante cyclus van beginnen en afsluiten: je oma overlijdt en je beste vriendin heeft je net verteld dat ze zwanger is. Je krijgt promotie op het werk en je moeder gaat na veertig jaar werken met pensioen. Jij zit midden in een scheiding en je broer treedt in het huwelijk. Ons leven is niet statisch, het is een constante gelegenheid om lief te hebben en los te laten. Elk moment kunnen we het oude loslaten en het nieuwe verwelkomen.


Het trekken en leggen van de kaarten
Als je nog nooit eerder met Tarot in aanraking bent geweest, is het 
KLEURRIJKE  ZEN Tarotspel een fantastisch kaartendeck om kennis te maken met Tarot. De afbeeldingen op de kaarten zullen je direct aanspreken en de betekenis ervan kun je intuïtief aanvoelen. Al snel zul je staan te popelen om te zien wat de kaarten je nu weer te 'vertellen' hebben!

 

[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Zen')]


Kaarten worden intuïtief
getrokken en met behulp van een bepaald legpatroon krijg je een boodschap die er op dat moment voor jou is. De boodschap heeft altijd een positieve strekking en laat je op een nieuwe, frisse manier tegen een situatie aankijken. 

V
an belang bij een kaartlegging is de situatie of het probleem waarover je duidelijkheid wilt. Als niet duidelijk is wat je echt wilt weten, zal het antwoord van de kaarten ook onduidelijk zijn. De vraag is dus de eerste stap. Degene voor wie de legging is bedoeld, trekt zelf de kaarten en daarna kan er gekeken worden naar wat de kaarten te vertellen hebben. 


Het interpreteren van een kaartlegging

In je dagelijkse leven blijf je meestal binnen je eigen kaders denken, maar de kaarten dwingen je als het ware om daarbuiten te kijken. Hierdoor worden je mogelijkheden en inzichten breder gemaakt en worden je keuzemogelijkheden vergroot. 


Door middel van de kaarten krijg je inzicht vanuit diverse invalshoeken en ontvang je informatie over wat de beste weg vooruit kan zijn. 
Het maakt verschil of  jijzelf of iemand anders de kaarten 'leest', want elk mens benadert de dingen immers vanuit zijn of haar eigen perspectief. 

De Osho ZEN Tarot heeft, net als andere Tarot decks, ook zogenaamde 'negatieve' kaarten, tenminste als je er op die manier tegenaan wilt kijken. Alle kaarten hebben echter een positieve bedoeling! Je hoeft je absoluut geen zorgen te maken als je een zogenaamde 'slechte' kaart trekt! Hoe meer je met de kaarten werkt, hoe minder je zult oordelen in de zin van dat de ene kaart 'beter' of ‘slechter’ is dan de andere.

[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Zen')]
Osho

Het KLEURRIJKZEN Tarot spel is gebaseerd op ideeën van Osho. Osho was een Indiase wijze die leefde van 1931 tot 1990. Hij wordt beschouwd als een groot hedendaags spiritueel leraar en was een van de grote sprekers en denkers van de 20-ste eeuw. Osho wilde de unieke wijsheid van ZEN graag aan iedereen overdragen, omdat hij vond dat ZEN als enige spirituele traditie het innerlijke leven van de mens benadert op een manier die de tand des tijds doorstaat. ZEN is nog altijd zeer relevant voor onze huidige generatie. Osho: "Elk mens kan de Boeddha in zichzelf vinden."

In de loop van 30 jaar trad hij op als spiritueel leraar, gids en vriend. Hij oogstte een grote internationale bekendheid en mensen vanuit de hele wereld voelden zich aangesproken tot zijn zienswijzen en werden zijn volgelingen. Ook in onze 21-ste eeuw zijn Osho’s denkbeelden nog altijd bijzonder inspirerend en hebben zijn woorden niets aan kracht verloren. 


O
sho hield zich niet alleen maar met spirituele zaken bezig, hij richtte zich ook op de gewone, alledaagse realiteit. Hij vond het belangrijk dat je op een adequate manier kon omgaan met de wereld om je heen: je voelt je goed als je in de dagelijkse praktijk van het leven sterk met beide benen op de grond staat. Inzicht in het belang van werken, leren, spelen is voor een mens net zo essentieel als het begrijpen van de diepte van de wijsheid van de Boeddha. 

Deva Padma, de kunstenaar die de afbeeldingen heeft gecreëerd die op de Osho ZEN Tarot kaarten staan, 
is vijf jaar lang (!) bezig geweest met het schilderen ervan. Zij heeft zich daarbij laten inspireren door Osho's visie. Tot op heden is Deva Padma actief als kunstenaar. 

 


[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Zen')]


Bij een kaartlegging gaat het natuurlijk allemaal om de voorkant van de kaarten  met de schitterende afbeeldingen van de schilderijen van Deva Padma, maar zelfs de achterkanten van de kaarten zijn de moeite waard... 
 

 
 
 
  
 Lees interessante artikelen over de 
 
 

Bekijk bepaalde levenssituaties eens vanuit een ander perspectief en kom tot een duidelijker beeld: er zullen nieuwe, interessante mogelijkheden aan het licht komen. Het werken met de Osho Zen Tarot laat je meer en beter gebruik maken van je persoonlijke kwaliteiten en je eigen inzichten, waardoor je in staat bent vrijer en positiever te handelen in het leven van alledag! 
Zodra je de betekenis van een kaartlegging aanvoelt en in je 'opneemt,' kun je een bepaalde kwestie met mildere ogen bekijken. Je vervolgt opgelucht en met minder zorgen je weg.