Zen


Studio HART VOOR TAROT

voor een helder inzicht vanuit je hart
ZEN

Het Tarot spel waarover deze website gaat, is het kleurrijke 'Osho ZEN Tarot' spel. Over Osho, de spirituele leraar, is op de vorige pagina al het een en ander verteld. Op deze pagina wordt het begrip 'ZEN' uitgediept.

'ZEN', enkel als woord op zich, betekent: aandacht, alertheid, waakzaamheid, getuige zijn van het moment. Het is een poging tot zuiverheid, eenvoud, kalmte, opmerkzaamheid en ongekunsteldheid, met als essentie: dichter bij je eigen waarheid komen. Er is niets geheimzinnigs aan en je hoeft je er niet jaren voor terug te trekken in een klooster in Japan of China. Je kunt er rustig voor thuisblijven, lekker werken en genieten van je leven en van de mensen om je heen. Immers, bewust aandacht geven aan datgene wat je ervaart, denkt, voelt en doet, kun je overal doen en juist dát is de essentie van ZEN!

 

Mindful zijn

ZEN kan je helpen om de 'rommel' in je hoofd op te ruimen en al die dingen die je niet nodig hebt - je zorgen, je angsten, je meningen, je projecties, je behoeften en je verlangens - voorgoed in de vuilnisbak te gooien. Door bewust aandacht te geven aan je lichaam, je gedachten en emoties, ontdek je spelenderwijs weer wat er positief en mooi is in jouw leven. Wanneer je de oprechte waardering voor de kleine dingen in je leven opnieuw ontdekt, zul je hetzelfde zien met andere ogen. Langzaam zal zich dan een rust over je leven gaan uitspreiden, een stilte, die diep van binnenuit blijkt te komen en die je rust, kracht en zelfvertrouwen geeft. Je wordt mindful en je wordt je bewust van datgene wat er zich op dat moment in je leven afspeelt, met als voordeel dat je niet blijft hangen in het verleden of je druk maakt over de toekomst. Dat betekent niet, dat je de verantwoordelijkheden die je thuis, in je gezin of op je werk hebt niet meer neemt. Het betekent niet dat je geen plannen meer maakt voor de toekomst of geen veranderingen meer aanbrengt in je leven als je daartoe de gelegenheid hebt. Het betekent dat je accepteert - zonder ertegen te vechten - dat je de meeste dingen in je leven niet kunt veranderen en dat je rustig met de stroom van jouw leven meegaat.[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Mijn BLOG')]

Wat betekent ZEN in de praktijk?

ZEN in de praktijk is niets anders dan bewust aanwezig zijn in het hier en nu, bewust te zijn van datgene waar je op dit moment mee bezig bent en wat er op dit moment in je leven gebeurt. Het betekent opmerkzaam zijn bij wat je aan het doen bent en hoe je op bepaalde situaties of mensen reageert. Er is helemaal niets zweverigs aan. Bewust aandacht geven aan wat je ervaart, denkt, voelt en doet, kan overal, en dát is de kern van ZEN! 

 


Doel van ZEN?

Als je ZEN in jouw leven wilt brengen, zou je gemakkelijk de indruk kunnen krijgen dat je een doel moet bereiken. Maar dat is zeker niet het geval, want ‘verlichting’ - of ‘ontwaken’ - kan nooit een doel op zich zijn. Bij ZEN gaat het er steeds om hoe dit 'ontwaken' in het dagelijks leven wordt vormgegeven. ZEN heeft dus geen doel, het heeft zelfs geen zin. Maar dat betekent niet dat het tijdverspilling is! Wat er in feite mee bedoeld wordt, is dat je nergens naar toe werkt, je gaat alleen 'naar binnen'. Daartoe hoef je je niet terug te trekken uit de maatschappij. Sterker nog, door een leven in ZEN zul je sterker staan op elk gebied in die maatschappij. Het essentiële in ZEN is dat het huidige moment het enige is dat belangrijk is. ZEN vraagt je alleen maar dat je in het hier en nu leeft, niet in het verleden dat al voorbij is, niet in een toekomst die misschien niet komt. Leef nu, wees jezelf, en vertrouw erop dat 'het bestaan' voor je zorgt. Alles is goed zoals het is! 

 


Wat 'wil' ZEN van ons?

inzicht hebben in je eigen ware aard en daar uitdrukking aan geven in je dagelijks leven

Dat is alles, niet meer dan dat.


'Inzicht in je eigen ware aard' wil zeggen dat je inziet dat er geen onveranderlijk 'ik' of 'zelf' aanwezig is en dat je in essentie 'leeg' bent. Dit is een contra-intuïtief inzicht, omdat we van nature geneigd zijn om onszelf als een 'ik', als een vaststaande eenheid, waar te nemen.

'Uitdrukking geven aan dit inzicht in het dagelijks leven' betekent dat dit inzicht niet alleen een beschouwend inzicht is, maar dat je daadwerkelijk uitdrukking geeft in je leven aan een 'zelfloos bestaan'.

 


[naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Mijn BLOG')]


Zen-boeddhisme: een vorm van Boeddhisme

Zen-boeddhisme is een vorm van Boeddhisme. Volgens de overlevering is Zen-boeddhisme ontstaan in India en zou het in de 6e eeuw zijn geïntroduceerd in China. In China kwam ZEN tot grote bloei. Later werd Japan het ultieme centrum. Zen-boeddhisme is heden ten dage een van de snelst groeiende spirituele stromingen in het Westen. 


In het Boeddhisme spreken we van 'verlichting' wanneer iemand zijn of haar 'ware natuur' ervaren heeft en het verkregen inzicht tot uiting brengt in het dagelijks leven. Onze 'ware natuur' is het leven zelf dat niet verduisterd is door zorgen, verlangens, angst, verdriet, enz. We vinden het in de stilte in onszelf en in alles om ons heen. Het is die stilte die de bron van mededogen, liefde en wijsheid is. Deze weldadige stilte vinden, betekent het vinden van het einde van 'lijden'. Door meditatie kunnen we dat op een directe manier ervaren.

 


Boeddhisme

Een van de grondbeginselen van het Boeddhisme is dat het uitgaat van leegte. Een ander grondbeginsel is de Boeddha-natuur (het idee van een essentiële natuur, oftewel de werkelijkheid). Deze twee beginselen zijn in principe tegenovergesteld aan elkaar.

Wat betekent leegte in het eerstgenoemde beginsel? Kort gezegd betekent het de beantwoording van vragen met 'nee' of 'niets'.

Bij het andere beginsel, dat over de Boeddha-natuur gaat, wordt er van uitgegaan dat alle levende wezens een essentiële natuur hebben, maar dat ze zich er niet van bewust zijn zolang ze niet ‘ontwaakt’ zijn.

Door ‘nee’ of ‘niets' te antwoorden op vragen, wordt in feite het geloof in een essentiële natuur tegengesproken. Het laat zien dat onze ware natuur ongrijpbaar en leeg is. Deze schijnbare tegenstelling tussen beide grondbeginselen staat in de oude literatuur centraal. Een voorbeeld is de vraag aan de Boeddha waarom hij de Boeddha-natuur predikt als alle verschijnselen in essentie leeg zijn. Hierop antwoordt hij dat het idee van leegte de mensen angst aanjaagt en dat het idee van de Boeddha-natuur mensen de moed geeft om verder te gaan op dit pad.

 [naar BOVEN]

 
[terug naar 'Home']
 
[verder naar volgende pagina ('Mijn BLOG')]

 Lees interessante artikelen over de