היסטוריה


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
דפי חזרה  163k גירסה 2 20 ביוני 2010, 10:44 Yedidya Harris
ċ

הצג
מיקוד קיץ תשע-פירוט  31 במאי 2010, 12:27 Yedidya Harris
ċ

הצג
כיצד להתכונן למתכונת ולבגרות  31 במאי 2010, 12:26 Yedidya Harris
ċ

הצג
כיצד עונים לשאלות בגרות  31 במאי 2010, 12:27 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
שאלות תשובות מושגים  72k גירסה 2 20 ביוני 2010, 10:44 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
שאלות תשובות בגרות  174k גירסה 2 20 ביוני 2010, 10:44 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
סיכום של כל החומר בנושאי הציונות והלאומיות. ע"פ המיקוד של קיץ 2012.  375k גירסה 3 30 במאי 2012, 11:49 Assaf Steinberg
ĉ
הצג הורד
המתנגדים לציונות  68k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
הנצי"ב  23k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
הרצל והציונות  92k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:38 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
טענות מזרח"י בנושא אוגנדה  28k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
מאמר על הנצי"ב  55k גירסה 3 21 במרץ 2010, 0:21 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
פינסקר  45k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
פולמוס גדרה ופולמוס השמיטה  44k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
הרב ריינס  32k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
טענות בויכוח אוגנדה   38k גירסה 5 23 בפבר׳ 2010, 6:57 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
הזרמים בציונות  161k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
החצר והעדה  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
ċ

הצג
סיכום על ההתמודדות עם המשבר המשיחי  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
סיכום כולל של כל החומר בנושא חסידות. ע"פ המיקוד לקיץ 2012.  163k גירסה 3 30 במאי 2012, 11:48 Assaf Steinberg
ċ

הצג
סיכום פרק ה' -תורת הצדיק  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
ċ

הצג
סיכום פרק ו' - כיצד התמודדה החסידות עם המשבר המשיחי?  27 במאי 2010, 11:33 Yedidya Harris
ċ

הצג
סיכום פרק ז' -שלבי התפתחות החסידות  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
ċ

הצג
פרק ח' - החצר והעדה  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
ċ

הצג
פרק ט' - ההתנגדות לחסידות  27 במאי 2010, 11:36 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
דף עבודה - יהודי האיסלאם - תשובות - עמית שוטנפלס  68k גירסה 3 6 באפר׳ 2010, 10:41 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
דף עבודה - יהודי האיסלאם  27k גירסה 3 18 במרץ 2010, 10:03 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
הויכוח בין הישוב הישן לישוב החדש  54k גירסה 6 22 בפבר׳ 2010, 11:32 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
אנטישמיות  27 במאי 2010, 11:44 Yedidya Harris
ċ

הצג
לאומית - פרק א'  27 במאי 2010, 11:44 Yedidya Harris
ċ

הצג
אנטישמיות  27 במאי 2010, 11:50 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
הצג הורד
מושגים - מלחמת העולם הראשונה  44k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:34 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
מושגים - הישוב הישן  60k גירסה 5 22 בפבר׳ 2010, 11:34 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
הצג הורד
מצגת עליה ראשונה  318k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:31 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
סיכום עליה ראשונה - חלק 1  40k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:31 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
סיכום עליה ראשונה - חלק 2  27k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:31 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
עליה וראשונה - עוד סיכום  46k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:38 Yedidya Harris
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

הצג
שאלות בגרות על החצר והעדה והתפשטות החסידות  27 במאי 2010, 11:40 Yedidya Harris
ċ

הצג
קובץ כלל על חסידות  27 במאי 2010, 11:40 Yedidya Harris
ċ

הצג
ריכוז שאלות בגרות על חסידות  27 במאי 2010, 11:40 Yedidya Harris
ċ

הצג
תורת הצדיק  27 במאי 2010, 11:40 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
שאלות בגרות - עליה ראשונה  35k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
שאלות בגרות - לאומיות וראשית הציונות  55k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
ĉ
הצג הורד
שאלות בגרות - הזרמים בציונות  46k גירסה 3 22 בפבר׳ 2010, 11:33 Yedidya Harris
Ċ
הצג הורד
שאלות ותשובות בגרות - מומלץ!  319k גירסה 4 5 באפר׳ 2010, 14:42 Yedidya Harris
Comments