היסטוריה


ĉ דפיחזרהלבגרותבהיסטוריה97.doc
הצג הורד
דפי חזרה  163k גירסה 2 20 ביונ 2010, 10:44 Y Harris
ċ
מיקוד קיץ תש"ע
הצג
מיקוד קיץ תשע-פירוט  31 במאי 2010, 12:27 Y Harris
ċ
מתכונת-בגרות
הצג
כיצד להתכונן למתכונת ולבגרות  31 במאי 2010, 12:26 Y Harris
ċ
שאלת בגרות
הצג
כיצד עונים לשאלות בגרות  31 במאי 2010, 12:27 Y Harris
ĉ שותמושגיםיחידהי.doc
הצג הורד
שאלות תשובות מושגים  72k גירסה 2 20 ביונ 2010, 10:44 Y Harris
ĉ שותמיקודתשע.doc
הצג הורד
שאלות תשובות בגרות  174k גירסה 2 20 ביונ 2010, 10:44 Y Harris
 הציונות
ĉ ציונות ולאומיות.doc
הצג הורד
סיכום של כל החומר בנושאי הציונות והלאומיות. ע"פ המיקוד של קיץ 2012.  375k גירסה 3 30 במאי 2012, 11:49 Assaf Steinberg
ĉ HaMitnagdim_La_Ziyonut.doc
הצג הורד
המתנגדים לציונות  68k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ HaNaziv.doc
הצג הורד
הנצי"ב  23k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ Herzel_Ziyonut.doc
הצג הורד
הרצל והציונות  92k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:38 Y Harris
ĉ Mizrachi_Uganda.doc
הצג הורד
טענות מזרח"י בנושא אוגנדה  28k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ Naziv_article.doc
הצג הורד
מאמר על הנצי"ב  55k גירסה 3 21 במרץ 2010, 00:21 Y Harris
ĉ Pinsker.doc
הצג הורד
פינסקר  45k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ Pulmus_Gadera_Pulmus_HaShmita.doc
הצג הורד
פולמוס גדרה ופולמוס השמיטה  44k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ Rabbi_Reines.doc
הצג הורד
הרב ריינס  32k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ Teanot_Be_Vikuach_Uganda.doc
הצג הורד
טענות בויכוח אוגנדה   38k גירסה 5 23 בפבר 2010, 06:57 Y Harris
ĉ Zramim_Ba_Ziyonut.doc
הצג הורד
הזרמים בציונות  161k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
 חסידות
ċ
החצר והעדה
הצג
החצר והעדה  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
ċ
משבר משיחי
הצג
סיכום על ההתמודדות עם המשבר המשיחי  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
ĉ סיכום חסידות.doc
הצג הורד
סיכום כולל של כל החומר בנושא חסידות. ע"פ המיקוד לקיץ 2012.  163k גירסה 3 30 במאי 2012, 11:48 Assaf Steinberg
ċ
סיכום פרק ה'
הצג
סיכום פרק ה' -תורת הצדיק  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
ċ
סיכום פרק ו'
הצג
סיכום פרק ו' - כיצד התמודדה החסידות עם המשבר המשיחי?  27 במאי 2010, 11:33 Y Harris
ċ
סיכום פרק ז'
הצג
סיכום פרק ז' -שלבי התפתחות החסידות  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
ċ
פרק ח'
הצג
פרק ח' - החצר והעדה  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
ċ
פרק ט'
הצג
פרק ט' - ההתנגדות לחסידות  27 במאי 2010, 11:36 Y Harris
 יהדות אסלאם
ĉ history_muslim_jews_amit_schottenfels.doc
הצג הורד
דף עבודה - יהודי האיסלאם - תשובות - עמית שוטנפלס  68k גירסה 3 6 באפר 2010, 10:41 Y Harris
ĉ muslim_jews.doc
הצג הורד
דף עבודה - יהודי האיסלאם  27k גירסה 3 18 במרץ 2010, 10:03 Y Harris
 ישוב ישן וישוב חדש
ĉ Yishuv_Yashan_Yishuv_Chadash.DOC
הצג הורד
הויכוח בין הישוב הישן לישוב החדש  54k גירסה 6 22 בפבר 2010, 11:32 Y Harris
 לאומיות ואנטישמיות
ċ
אנטישמיות
הצג
אנטישמיות  27 במאי 2010, 11:44 Y Harris
ċ
לאומית - פרק א'
הצג
לאומית - פרק א'  27 במאי 2010, 11:44 Y Harris
ċ
מצגת
הצג
אנטישמיות  27 במאי 2010, 11:50 Y Harris
 מושגים לבגרות
ĉ Musagim_First_World_War.doc
הצג הורד
מושגים - מלחמת העולם הראשונה  44k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:34 Y Harris
ĉ Musagim_Yishuv_Yashan.doc
הצג הורד
מושגים - הישוב הישן  60k גירסה 5 22 בפבר 2010, 11:34 Y Harris
 עליה ראשונה
ć Aliyah_Rishona.ppt
הצג הורד
מצגת עליה ראשונה  318k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:31 Y Harris
ĉ Aliya_Rishona_A.doc
הצג הורד
סיכום עליה ראשונה - חלק 1  40k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:31 Y Harris
ĉ Aliya_Rishona_B.doc
הצג הורד
סיכום עליה ראשונה - חלק 2  27k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:31 Y Harris
ĉ Aliya_Rishona_More.doc
הצג הורד
עליה וראשונה - עוד סיכום  46k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:38 Y Harris
 שו"ת בגרות
ċ
החצר והעדה והתפשטות החסידות
הצג
שאלות בגרות על החצר והעדה והתפשטות החסידות  27 במאי 2010, 11:40 Y Harris
ċ
קובץ כלל על חסידות
הצג
קובץ כלל על חסידות  27 במאי 2010, 11:40 Y Harris
ċ
ריכוז שאלות בגרות על חסידות
הצג
ריכוז שאלות בגרות על חסידות  27 במאי 2010, 11:40 Y Harris
ċ
תורת הצדיק
הצג
תורת הצדיק  27 במאי 2010, 11:40 Y Harris
ĉ QA_Aliya_Rishona.doc
הצג הורד
שאלות בגרות - עליה ראשונה  35k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ QA_Leumiyut_Rashit_HaZiyonut.doc
הצג הורד
שאלות בגרות - לאומיות וראשית הציונות  55k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
ĉ QA_Zramim_BaZiyonut.doc
הצג הורד
שאלות בגרות - הזרמים בציונות  46k גירסה 3 22 בפבר 2010, 11:33 Y Harris
Ċ Sheelot_Teshuvot_toi.pdf
הצג הורד
שאלות ותשובות בגרות - מומלץ!  319k גירסה 4 5 באפר 2010, 14:42 Y Harris
Comments