Nyheter‎ > ‎

Nyhetsarkiv

Pressmeddelande från Harry Martinson-sällskapet 2013-01-26

Klockrikestipendiet 2013 till Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind


Det är två skildrare av liv, natur och en hotad kultur som tilldelas årets Klockrikestipendium till Harry Martinsons minne. Författaren Inghilda Tapio och konstnären Ulrika Tapio Blind, båda Karesuando, får tillsammans stipendiet. Offentliggörandet skedde den 26 januari, i samband med Harry Martinson-sällskapets årliga vintersammanträde i Göteborg.

De båda samiska konstnärerna är mor och dotter. Inghilda Tapio, författare, poet och översättare “för att hon som nomad mellan generationers hotade kulturer, i sparsam stil och med stark känsla för språkvalörer och symboler, varsamt tolkar vördnaden för liv och natur genom ett ansvarsfullt fasthållande vid ursprunglighet i sökandet efter identitet i det moderna samhället.” Ulrika Tapio Blind, konstnär och designer, “vars konst bildar syntes med Inghilda Tapios diktning, så att text och bild berikar varandra och skapar samklang” (citaten ur juryns motiveringar). Prissumman är totalt på 20 000 kronor och Klockrikestipendiet kommer i år att delas ut i Stockholm den 4 maj.

Inghilda Tapio och Ulrika Tapio Blind kommer alltså att erhålla 10 000 kronor vardera och dessutom var sitt stipendiediplom samt Harry Martinson-sällskapets utgåva av Vägen till Klockrike med efterord av Kristin Olsoni, hedersmedlem i Harry Martinson-sällskapet.

Mera information:

Rune Liljenrud, sekreterare i stipendiejuryn
Tel. 0472 715 25, Mobil 070 34 44 483
runeliljenrud@hotmail.com

Disa Lundgren, stipendiejuryns ordförande
Tel. 044 12 00 54
dg.lundgren@telia.com

Åke Widfeldt, ordförande i Harry Martinson-sällskapet
Tel. 0325 707 32; Mobil 0706 65 16 87
ake.widfeldt@telia.com


Länk till Libris lista över böcker “Inger Tapio”
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=inger+tapio&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Länk till Libris lista över böcker “Inghild Tapio”
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=inghilda+tapio&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Länk till Libris lista över böcker av Ulrika Tapio Blind
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Ulrika+Tapio+Blind&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Om Klockrikestipendiet:
Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne instiftades 2009 i samband med sällskapets 25-årsjubileum. Det delas ut vartannat år i samband med årshögtiden som firas i början av maj varje år. Tidigare pristagare är:

År


2009
2011

Mottagare


LiLi
Carina Karlsson

Plats för utdelandet


Klockrike, Östergötland
Brunnsvik, Dalarna

Nässelfrossan fick turistpris
Årets Kulturturismpris i Blekinge tilldelas föreningen Nässelfrossa(www.nasselfrossa.se). Juryns motivering lyder:
Genom stort engagemang och samarbete har föreningen Nässelfrossa samlat småskaliga och genuina evenemang av hög kvalitet. Resultatet är en fantastisk, årlig kulturvecka där föreningen framgångsrikt samverkar och skapar enastående upplevelser för boende och besökare. Harry Martinson-sällskapet har varje år deltagit med ett antal evenemang.
Martinsons barndomsbygd utsedd till årets kulturkommun 2013
Olofström i Blekinge har utsetts till Årets kulturkommun 2013. Kommunen premieras bland annat för sina satsningar på barn och ungdomar och för det goda samarbetet med de lokala kulturföreningarna. Juryn lägger också stor vikt vid den årliga kulturveckan, Nässelfrossa, där Harry Martinson-sällskapet är en aktiv deltagare. Olofströms kommun omfattar bland annat Jämshög, som är Harry Martinsons barndomsbygd. 
 
Det är 26:e gången som fackförbundet SKTF/Vision utser Årets kulturkommun. Olofström arbetar lyhört och obyråkratiskt med att släppa fram de kulturella krafterna, skriver Vision på sin hemsida. 
 
I prismotiveringen sägs att Olofström månar om att ” kulturen ska vara tillgänglig för alla och samarbetet med lokala kulturföreningar är en medveten strategi för att stimulera intresset för kultur och att öka delaktigheten.”

– Vi har inte råd med fasta kulturinstitutioner som i de stora städerna. Då behövs föreningar och engagerade människor, som i sin tur behöver stöd från kommunen, säger Elisabeth Jonsson, kulturchef i Olofström.

Utöver satsningar på barnteater, cirkusskola och ungdomshuset Växtverket lyfter juryn också fram kulturveckan Nässelfrossa som äger rum varje sommar. I kommunen finns också världens förmodligen enda galgmuseum där klädgalgens historia skildras.

Artikel på sajten bltsydostran.se.


Videor från Bokmässan 2012

Fredag 28 september

Paulina Helgeson, Agneta Pleijel

Harry, Moa och herrarna Bonnier

 

Harry, Moa och herrarna Bonnier, estradsamtal mellan Agneta Pleijel och Paulina Helgeson, Bokmässan 2012

 

Lördag 29 september

13.00 – 13.15

Ulf Danielsson

Martinsons GYRO i nytryck

 

Ulf Danielsson om Gyro

Söndag 30 september

10.30 – 10.45

Martin Bagge, Åke Widfeldt

Sång till kristallfågeln

Sång till kristallfågeln - Martin Bagge och Åke Widfeldt

 

------------------------------------------

 
------------------------------------------
Pressmeddelande 2012-03-28

Donation bakom ungdomssatsning av Harry Martinson-sällskapet

En av Harry Martinson-sällskapets medlemmar, Gunnar Andersson, har tillsammans med sin nyligen avlidna maka Ingegerd skänkt en rejäl summa pengar till sällskapet. Gåvan ska användas till en ungdomssatsning och har bland annat gjort det möjligt för sällskapet att utlysa en pristävling, vars förutsättningar kommer att meddelas senare i vår.

Pengarna ska placeras i en fond och de ska alltså i första hand ska användas för att fånga den yngre generationens intresse för Harry Martinson och hans diktning. Den exakta summan är i enlighet med donatorns önskan inte offentliggjord, men den kommer att räcka till mer än bara en pristävling.

- Vi i Harry Martinson-sällskapet är mycket tacksamma mot Gunnar och Ingegerd Andersson för den enastående gåvan, säger ordföranden Åke Widfeldt, Tranemo. Vi i styrelsen ska göra vårt yttersta för att donators intentioner ska förverkligas.

I donationsbrevet ger Gunnar Andersson följande exempel på hur pengarna kan användas:

1. anordna en pristävling inom skolans värld med stipendier för uppsatsskrivare inom ämnen som Natur och miljö (miljöfrågan är ju högaktuell nu och kan jämföras med Martinsons miljöintresse) eller Rymden (en resa till Mars har ju börjat förberedas och kanske kan jämföras med Aniara).

2. belöna någon ”eldsjäl” som sprider budskapet bland ungdomen med modern teknik som mail, sms, Facebook eller andra sociala medier.

3. inom styrelsen söka andra möjligheter eller åtgärder som hos ungdomen främjar intresset för Harry Martinson och hans diktning.

Styrelsen har redan beslutat att i enlighet med Gunnar Anderssons önskan utlysa en litterär pristävling som främst riktar sig till unga skrivare. Professor Johan Stenström, vice ordförande i sällskapet, förbereder tillsammans med författaren Paulina Helgeson och journalisten Lena Havland-Erlandson en sådan tävling. Detaljerna för tävlingen är ännu inte fastlagda utan kommer att meddelas i samband med årshögtiden i Jämshög den 5 maj. En ny satsning på Facebook har också inletts med Semir Susic och Ingemar Lönnbom som ansvariga.
 
Kontakt Harry Martinson-sällskapet:
Åke Widfeldt, ordförande: 0706-651687
Ingemar Lönnbom, ledamot i styrelsen: 0708-310392

Sång till kristallfågeln - Martin Bagge och Åke Widfeldt

Comments