Nyheter

Harry Martinson-sällskapets hemsida förnyas

Just nu pågår en förnyelse av Harry Martinson-sällskapets hemsida. För dig som läsare ska det inte betyda mer än att du får en något annorlunda visuell upplevelse och att vi efterhand flyttar över allt material till en ny adress, nämligen harrymartinson.se. Den nya och den gamla adressen (www,harrymartinson.org) kommer att existera sida vid sida och de kommer så småningom att bli helt identiska för dig som läsare. Vi hoppas att du har överseende med eventuella problem i samband med överföringen.
Nu fungerar den nya adressen fullt ut, med täta uppdateringar:
http://harrymartinson.se Om du har några frågor, hör gärna av dig till sällskapets sekreterare Ingemar Lönnbom på info@lonnbom.se