Toneelkring HARLEKIJN Kortrijk

HARLE1.gif

Hoe onstond Harlekijn?

Vanaf 1973 werd er ter gelegenheid van het kerstfeest op Sint Elisabeth door de plaatselijke KAV-KWB een eenakter opgevoerd, geschreven door Pol Bataille. De regie van deze eenakters was toen reeds in handen van onze huisregisseur, Erik Balcaen.

Rond de kersdagen van 1982 werd in het kader van de plaatselijke "Driekoningenfeesten" een volavondstuk geschreven door Pol Bataille.

Tijdens de repetities van het stuk "Drie Koningen" ontstond de gedachte om een permanente toneelgroep op te richten met de betrachting om 2 stukken per jaar te brengen.

Evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan!

In de toneelzaal van het Parochiaal Centrum in de Beekstraat was er weinig of geen geschikte accommodatie voorhanden.

De nieuwbakken toneelgroep diende ook een naam te krijgen. Tijdens de eerste bestuursvergadering in januari 1983 werd gekozen voor de naam HARLEKIJN.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende leden:

Pol Bataille (voorzitter)

Erik Balcaen (ondervoorzitter)

Carine Deloof (secretaris)

Luc Depoortere (bestuurslid)

Philip Strobbe (bestuurslid)

Roeland Vandeginste (bestuurslid)

Een naam was al iets, maar hoe moest het nu verder.

Geen decors, geen verlichting, geen muziekinstallatie, maar in onze jeugdige overmoed kon echter alles.

De groep telde amper 20 leden maar iedereen was bereid om zijn steentje bij te dragen. Van het toenmalige Kortrijkse "Van Maerlantgezelschap" en de toneelgroep "Were Di" uit Oostkamp kregen we de nodige logistieke steun.

De tweede productie, "˜Tante Juta uit Calcuta" werd een onverhoopt succes. Op de twee voorstellingen mochten we ongeveer 500 toeschouwers verwelkomen.

We konden niet meer terug, en zo staan we waar we nu staan: 23 jaar verder, met vallen en opstaan.

Waar alles in de eerste fase geklaard werd door een kleine groep medewerkers werden er in de loop van het tweede speeljaar, dankzij het groeiend ledenaantal, verschillende werkgroepen opgericht:

· technische ploeg

· affiches, kaartenverkoop en onthaal

· grime

· leescomité

Er werden eveneens statuten opgesteld en ons ledenblad, "Harlekijntje" werd voor de eerste maal onder de leden verspreid.

De basis voor een volwaardige toneelgroep was gelegd waardoor we ons de volgende jaren konden toespitsen op het verder uitbouwen van Harlekijn.

Wat bereikten we na 27 jaar?

· Erkenning als toneelkring in stad en streek;

· Volwaardig lid "Open Doek";

· We brachten 45 producties van verschillend genre;

· Bereikten per productie over 5 voorstellingen tussen de 800 à 900 toeschouwers;

· Onze technische mogelijkheden hebben we fel uitgebreid, zodat we ook technisch moeilijke stukken gerust aankunnen;

· De toneelzaal werd, waar nodig, verbouwd en opgesmukt om goed theater te kunnen brengen;

· Het kijk- en zitcomfort werd door de jaren heen fel verbeterd, een kwestie van ons trouw publiek te verwennen;

· Er werd een degelijk reservatiesysteem uitgewerkt die zich nog steeds aanpast aan nieuwe noden en vragen;

Bezoekers

Subpagina''s (3): Contact met ons terete test
Comments