iTrain

Zoals in de vorige pagina beschreven kan ik nu "rijden op de computer", maar dat gaat nog alles behalve vlekkeloos.
In eerste instantie zie we de volgende problemen:

1. Als ik een volledige ronde rijd waarbij alle sporen worden bereden (no 1 t/m 4 plus alle sporen in het schaduwstation) moet de trein diverse keren van baan verwisselen.
Bij voorbeeld tegen de klok in (Anti Clock Wise, ACW) van blok 14 naar blok 22 om van baan 3 naar baan 4 te gaan.
Hij durft dat stuk niet over te steken; het lijkt wel of dat gehele stuk als "ravijn" wordt gezien. Dat treedt ook op als hij met de klok mee (Clock Wise, CW) van b.v. blok 22 naar blok 13 moet gaan.
In zo'n geval keert hij om en gaat met een grote omweg in omgekeerde richting naar het gewenste blok.

De oorzaak bleek simpel en (daarna!) de oplossing ook: bij een normale wissel kun je uit twee mogelijke richtingen kiezen, rechtdoor of afslaan.
Bij de definitie van het spoor klik je op een knopje "automatisch vullen" en hij geeft dan zelf deze beide mogelijkheden weer.
Als er echter vele wissels na elkaar komen werkt "automatisch vullen" niet en moet je zelf alle verschillende mogelijke aansluitingen zelf definiëren.
Zie het voorbeeld hieronder om van blok 22 CW naar blok 13 te gaan.
Je passeert dan wissels 16, 12, 33 en 9.
Klik op de foto voor meer detail.

OPGELOST !

 
Klik op de afbeelding voor details

2. Vaak rijdt een trein achteruit de verkeerde kant op als hij vooruit zou moeten gaan.
Dat is echter weer niet structureel, soms gaat hij wel de goede kant op.
Om toch verder te experimenteren met routes zet ik dan de loc maar achterste voren en regelmatig rijdt hij dan de voorgeschreven route.
Echter weer niet altijd. soms gaat hij dan wel vooruit, maar daardoor dan dus de verkeerde richting uit.
Oorzaak en oplossing zijn nog niet gevonden. De gebruiksaanwijzing van iTrain heb ik er op nageslagen, maar hier nog geen aanwijzing tegen gekomen.
Misschien moet ik het onvolprezen iTrain-forum hiervoor maar eens raadplegen.

Binnen een dag al antwoord gekregen van de moderator van het forum:
Als de loc in de juiste richting op de baan staat dan moet je ook kijken in het locvenster of de richting juist is, vooruit is omhoog.
Zet het pijltje in het locvenster omhoog en kijk hoe het pijltje in het blok staat, zag dat de Alvaro achteruit stond terwijl deze vooruit moest rijden.
Klik nu op het blokpijltje met de Shifttoets ingedrukt, je zal zien dat het pijltje in het blokvenster omhoog blijft staan en dat in het blok het pijltje omdraait. Als je nu op rijden klikt zal de lok vooruit rijden.


Zoals zo veel dingen: als je het weet is het simpel!

OPGELOST !

3. Het kleinste treintje, Mark genaamd, schiet een beetje door.
Het is een pittig karretje, maar als bij op een station komt waar hij moet stoppen en 30 seconden wachten voordat hij weer verder mag, loopt hij iets te ver door, vaak voorbij een wissel.
Dan komt hij in het volgende blok pas tot stilstand. De computer ziet dat en reageert met "trein in onverwacht blok".
Het programma gaat dan niet verder.
Bovendien kan er een andere trein met Mark in botsing komen.

Opnieuw advies gevraagd aan het forum en een erg goede suggestie gekregen.
Het bleek dat ik de werking van de snelheidsinstellingen van locs niet goed geïnterpreteerd had (en de handleiding niet gelezen.... foei! If everything else fails, just read the instructions.....!).
Je kunt in een grafiek de snelheid instellen bij de 28 "stappen" van de aansturing: hoe meer stappen hoe harder. Bovendien kun je een maximum snelheid aangeven.
De eerste handeling had ik precies verkeerd om gedaan. Daardoor was Thomas niet vooruit te branden en raasde Mark als een dolle over de baan.
Later moet ik maar eens een goede snelheidsmeting doen om de treinen ook op schaal een geloofwaardige snelheid te laten rijden (zie punt 5).
Voorlopig kan ik vooruit met het testen van allerlei routes (en wissels, zie punt 4).

Wat ook mooi is: nu al blijkt dat treinen keurig stoppen als ze dreigen op een blok van een ander te komen.
Ze wachten dan braaf totdat dit blok weer vrij is.
Rijden ze echter op hetzelfde spoor in tegengestelde richting dan is er een patstelling: allebei de treinen staan keurig stil te wachten tot er één opzij gaat; maar dat gebeurt natuurlijk niet.........

Wat zeker een grote doorbraak is: de route om alle sporen te cleanen werkt! Dit is een lange doorgaande route waarbij een schoonmaakwagon over alle baanvakken rijdt en dat ook steeds herhaalt.

OPGELOST !

 

Klik op de afbeelding voor details

4. Enkele wissels gaan niet "om". Dit betreft momenteel 3 wissels.
Het is voorgekomen dat ze wel om gaan als ik ze met de multimaus bedien, handmatig dus, en met iTrain weigeren ze dan.
Op dit moment gaan deze drie wissels ook niet om met de multimaus.
Het kan zijn dat het een hardware probleem is en dat het toch niets met iTrain te maken heeft.
Ik heb al zes wissels vervangen, mijn treinenwinkeltje was er best coulant mee, en die doen het nu goed.
Hier moet ik eerst maar eens kijken of ik met andere hardware aansluitingen het probleem kan lokaliseren (ander kabeltje, andere decoder).

Het betreft wissel 3, 4 en 14.
Een week later waren het wissel 4, 9 en 14 die weigerden en nu zijn het wissel 1, 4 en 14.......! het spookt hier in huis...........

Wisselcombinatie 33/34 (een zogenaamde Engelsman) moet nog gecontroleerd worden.
Ze lijken wel correct te werken, maar sommige treinen komen er niet overheen omdat het deel dat geen stroom krijgt nèt iets te lang blijkt.

Hierdoor kunnen sommige routes nog niet correct gereden worden.

5. Alle locs zijn gedefinieerd in iTrain, maar dat moet nog beter.
De snelheden zijn provisorisch ingesteld en kloppen nog niet erg.
Ook zijn de treinstellen (wagons) achter de locs nog niet gedefinieerd.
Dat is gewoon nog werk dat moet gebeuren.
Met een stopwatch de tijd en afstand meten en instellen bij welke decoderstand deze snelheid wordt gehaald.
Dat is gewoon werk dat nog moet gebeuren.

Ook andere instellingen zoals de koplampen en achterlichten moeten nog gebeuren.

6. De rails blijkt, hoewel best zorgvuldig gelegd en vastgelijmd, niet overal optimaal strak te liggen.
Sommige treintjes haperen op bepaalde baanvakken en kunnen daarbij zelfs ontsporen.
Ook kan soms een koppeling loslaten zodat de trein verder rijdt en enkele wagons achter laat.
Ook dat is gewoon een kwestie van veel werk om alles goed en strak te optimaliseren.

7. Er zijn nog helemaal geen experimenten gedaan met voorrangsregels, zodat treinen braaf op elkaar wachten als een blok niet vrij is.
Wel heb ik al kunnen constateren dat ze keurig op elkaar wachten als ze een klein stukje spoor delen in hun route.
Een bijzondere situatie zal optreden als treinen over hetzelfde spoor in tegengestelde richting op elkaar afstormen........
Geen idee hoe dat zal aflopen.

Vermoedelijk gaan er nog vele maanden voorbij totdat al deze problemen achter de rug zijn, maar stiekem droom ik al van de volgende 2 fasen:
* extra treinstellen kopen met meerdere functies, onder andere met geluid. Mooi om onverwacht uit het schaduwstation te voorschijn te laten komen.
* beginnen met het landschap, uiteraard met enkele typisch Twentse taferelen (misschien wel 3D-printen?)