curriculum

Ir. H. Brens
    Opleidingen

1958 - 1963HBS - B
1963 - 1967HTS - Werktuigbouw
1969 - 1973TH-Delft (W) richting Industriële Organisatie

Overige opleidingen (o.a.)
Octogoon, Juran, Semafor (Nijenrode)

Militaire dienst

1968 - 1969landmacht, infanterie; reserve 1e Ltn

Loopbaan

1973 - 1985Hollandse Signaalapparaten b.v te Hengelo
1985 - 1990BTS b.v te Breda
Functie: statutair Directeur
ca 320 medewerkers
turnaround: bij aantreden permanent grote verliezen
omgewerkt tot breakeven
1990 - 1991PME te Leeuwarden
Philips Metaal en Electro; onderdeel van Philips
Machinefabrieken
Functie: Directeur
ca 420 medewerkers
sanering: bij aantreden verliesgevend
opdracht: sluiten of verkopen
uitgevoerd: sanering, splitsen in twee bedrijven en beide verkocht
1991 - 2003Philips ETG - Almelo onderdeel van Philips Enabling Technologies Group
(voorheen Philips Machinefabrieken; tegenwoordig VDL Almelo)
Functie: Directeur
ca 450 medewerkers
revitalisatie: bij aantreden verliesgevend, maar goede potentie
gerevitaliseerd tot meest winstgevende onderdeel van divisie
2003 – 2005
Pensioen 2005
Philips ETG (hoofdkantoor Eindhoven; tegenwoordig onderdeel van VDL);
bedrijven in NL, Singapore, China, Polen, VS
Vice president
Functie: VP Operations
ca 1.800 medewerkers
2005 - 2015b e c - Eigen consultancy bureau

Per 2015 ben ik gestopt met b e c om alle beschikbare tijd te kunnen besteden aan de zorg voor mijn echtgenote
(thuis verzorgd voor dementie en epilepsie)

Overige activiteiten

1975 - 1985Docent SWOT; avond opleidingen, volwassenen onderwijs
Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente
Vak: Bedrijfsorganisatie (HBO+ niveau)
1983 - 1985Secretaris / Penningmeester NIVE - Twente
1992 - 1997Lid hoofdbestuur IKT, Industriële Kring Twente
Voorzitter werkgroep Onderhoudsbeleid, IKT
1994 - 2002Lid hoofdbestuur NEVAT
Nederlandse Vereniging van Algemene Toeleveranciers
Voorzitter Platform Systen Suppliers, NEVAT
1994 - 2002Lid Raad van Advies Hogeschool Enschede, afd. W &N
1999 - 2003Commissaris HAT (Holec Algemene Toelevering)
2000 - 2002Voorzitter RvA eSCeTe (Single Crystal Technology)


2005 - 2008               diverse adviezen en opdrachten voor o.a.:
                                  Biesheuvel Techniek, Prosysta (Jongerius) ,Mecon, Braamhaar, Kupron, ASMI, IPT (Innovartie Platform Twente) , UT
2006 - 2012               Commissaris Aemics (ontwikkeling en productie klantspecifieke IC's en elektronica)
2006 - 2010               Commissaris Norma (productie high-end mechatronica; 3 vestigingen in NL en 1 Indonesië)
2007 - 2012               Commissaris Micronit (ontwikkeling en productie LOC (Lab on Chips; very high tech developments)
2012 - 2015               Commissaris IME Technologies (ontwikkeling en productie electrospinning equipment;
                                  tbv fabricage van nano-draadjes, veelal voor medische toepassingen)

1987 - hedenRotary International, 3 clubs:
Breda-West; Leeuwarden-Oldehove; Ambt-Almelo

activiteiten en bijzonderheden o.a.
- ca 17 jaar in dagelijks bestuur RC Ambt Almelo (voorzitter (incl. inkomend- en oud-), secretaris, penningmeester)
- 4 jaar financiële commissie district 1560
- 3 jaar landelijk penningmeester Rotary Doctors Nederland
- PHF (Paul Harris Fellow)


2016 - 2018            Scoop Thuisadministratie. Tegenwoordig onder de naam Avedan.
                             Vrijwilligerswerk voor mensen in financiële problemen van velerlei aard.
                             Helpen om weer inzicht in de financiën te krijgen en een weg vinden om e.e.a. onder controle te krijgen.


hobby's (o.a.)         modelspoor, kamperen, zwemmen, fotograferen, wandelen  


clubs e.d.               Old Ferro, VIO , lopende band