TRUYỆN NGẮN

 
(xem ảnh chụp trang thủ bút với kích cỡ lớn hơn)

       1. Ngôi nhà ma ám (1990) (đã đăng trên tuần báo Văn Nghệ HNV.VN.)  -- PDFXem  |  Tải xuống        

ngoinqam-1_hanvuhung.jpg
ngoinqam-2_hanvuhung.jpg
ngoinqam-3_hanvuhung.jpg
ngoinqam-4_hanvunhung.jpg
ngoinqam-5_hanvuhung.jpg
ngoinqam-6_hanvuhung.jpg
ngoinqam-7_hanvuhung.jpg
ngoinqam-8_hanvuhung.jpg
ngoinqam-9_hanvuhung.jpg
ngoinqam-10_hanvuhung.jpg

     2. Kẻ tự lưu đày (1989)

     3. Giấc mơ sinh nở (1990)

     4. Đứa con của lò gạch (1991)

     5. Vũ hội mùa xuân (1991)

     6. Nàng Len -- nữ thần biển (1993)

     7. Gió hồng hoang (1993)

     8. Đằng sau cuộc chiến (Giáp tuất, 1994)

     9. Tình sử Âu Cơ (1993)

     10. Tông tích (1993)

     11. Con đường của quỷ (1995)

     12. Phúc âm (1995)

     13. Đại sự (1995)

     14. Căn phòng bát quái (1995).