NGHỊ LUẬN

 

1.  Nghệ sĩ -- ngươi là gì? (1992)

PDF:   Xem   |  Tải xuống
 
vannsi-1_hanvuhung.jpg
vannsi-2_hanvuhung.jpg
vannsi-3_hanvuhung.jpg
vannsi-4_hanvuhung.jpg
vannsi-5_hanvuhung.jpg
vannsi-6_hanvuhung.jpg
vannsi-7_hanvuhung.jpg
vannsi-8_hanvuhung.jpg
vannsi-9_hanvuhung.jpg
vannsi-10_hanvuhung.jpg
vannsi-11_hanvuhung.jpg
 
2. Tôi phỏng vấn tôi (1990)
3. Một trò chơi chữ nghĩa nhảm nhí (1995)
4. "Trần Dzạ Lữ, người hát rong gọi tình" (1997), do Trần Dzạ Lữ lưu giữ và cung cấp (3-2017)