NGHỊ LUẬN

 

1.  Nghệ sĩ -- ngươi là gì? (1992)

PDF:   Xem   |  Tải xuống
 
vannsi-1_hanvuhung.jpg
vannsi-2_hanvuhung.jpg
vannsi-3_hanvuhung.jpg
vannsi-4_hanvuhung.jpg
vannsi-5_hanvuhung.jpg
vannsi-6_hanvuhung.jpg
vannsi-7_hanvuhung.jpg
vannsi-8_hanvuhung.jpg
vannsi-9_hanvuhung.jpg
vannsi-10_hanvuhung.jpg
vannsi-11_hanvuhung.jpg
 
2. Tôi phỏng vấn tôi (1990)
3. Một trò chơi chữ nghĩa nhảm nhí (1995)