2 - Luthers Kirkepostille på norsk?

I heftet "En prediken i avskrift og litt mer ..." har jeg nevnt litt om forskjellen mellom "Den fulstendige Kirkepostillen av 1544" som noen få ennå har på Gotisk, og "Luthers Prekener" etter Benjamin Lindners bearbeidede utgave.

Kristendom - Luther:
Tidligere, som i dag, var oppfordringen fra de gamle predikanter: Les - ungdommer, les Den Hellige Skrift Bibelen, les kirkehistorien, les kirkefedrene, les Luther. 
Heldigvis er mye av dette stoffet tilgjengelig på godt norsk og i en forståelig moderne språkdrakt, men alt er ikke like tilgjengelig. Dr. Martin Luthers skrifter er dessverre lite tilgjengelig på moderne norsk. Den siste norske utgave av Luthers fullstendige kirkepostille kom ut i 1862 og er trykket på Gotisk.
En forkortet og bearbeidet versjon av Kirkepostillen etter Benjamin Lindners tyske utgave, utkom som Luthers Prekener på norsk i 1949 og som en to-binds utgave i 1968 -71. Men Benjamin Lindners utgave er i utgangspunktet meget forandret og den mangler mye av det vesentlige i Luthers tro og lære. Det er stor forskjell i den originale "fulstendige kirkepostille" som de gamle predikantene støttet seg til, og nevnte "Luthers prekener" utgitt etter Benjamin Lindners utgave.

Jeg har derfor sett det som viktig å få prekenene fra "Luthers fulstendige kirkepostille" like lett tilgjengelig for oss, som de var for våre forfedre for nærmere 150 år siden, ja - gjerne enda mer tilgjengelig. Med dette for øyet skrev jeg av fra "Luthers fulstendige kirkepostille" en preken og litt mer, men det er et omfattende arbeid når en tenker på hele kirkepostillen. I denne forbindelse kom jeg over internettsiden: http://www.lutherdansk.dk/ . Her finnes det aller meste av Luther på moderne dansk, og Kirkepostillen her følger den originale fulstendige utgaven fra Luther. Den finnes også på både på moderne tysk og på gammel tysk fra Luthers tid, samt på engelsk med mer.

Heftet "En prediken i avskrift og litt mer ..." gir eksempel på norsk og dansk oversettelse fra den "fullstendige kirkepostillen", og jeg har i kap 1 - Avskriverens forord, forsøkt å gjøre mer rede for de forhold som er nevnt ovenfor, og også gitt noen kommentarer. 
Heftet foreligger i form av de 11 vedlagte filene nedenfor - kapitlene 0 til 10, som du fritt kan laste ned. Innholdsfortegnelsen finnes på side 2 i vedlegg 0-Forsiden -. Heftet er samlet på 78 sider (med egen sidenummerering for hvert kapittel) og foreligger her i pdf-format og kan søkes i med programmet Adobe Reader.
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:19
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:20
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:21
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:20
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:20
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:20
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:20
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:21
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:21
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:21
Ċ
Hans Josefsen,
3. mai 2009, 16:21
Comments