Skolebestyrer Hans Gregersen 1842-1922 

Hans Gregersen 

Biografi - Nekrolog

Gravsted 
HG var 1890 med til at stifte Københavns valgmenighed, og han var i mange år formand for menighedsrådet; han engagerede sig stærkt i opførelsen af valgmenighedens kirke, Immanuelskirken; her – som på skolen - overlod han den kunstneriske udsmykning til Niels og Joakim Skovgaard, der havde hørt til skolens første elever. Der er skrevet en glimrende og grundig bog om Immanuelskirken af Ulla Kjær, Poul Grinder-Hansen og med fotos af Jens Frimand for Københavns Vagmenighed og Skovgaard Museets Forlag, 1993.


Københavns Valgmenighed på Frederiksberg af 1890 

Baggrunden for menighedens tilblivelse var en konflikt omkring besættelsen af præsteembedet ved Vartov kirke efter pastor Brandts død. Menigheden havde ønsket Frederik Jungersen som præst, men dette afvistes af ministeriet på grund af pastor Jungersens politiske synspunkter. Dette førte til, at en gruppe af Vartovmenigheden i protest mod, hvad der blev set som en uberettiget og urimelig indblanding i menighedens anliggender, efter mange overvejelser brød ud og dannede en ny valgmenighed med Jungersen som præst.

Læs mere her, hvor Hans Gregersens barnebarn Hanne Gregersen fortæller.


Familiefoto i skolegården, Gregersens skole, Frederiksberg, cirka 1905-6
Siddende på første række fra venstre: Knud Gregersen, Elisabeth Gregersen, Hans Gregersen, Niels Frederik (f.1901) søn af Frederik og Nico, Nico. 
Stående fra venstre: Anna Kathrine - Agnete - Otto Larsen - Johanne (f. Salomon) endnu gm Gunnar - Gunnar med Ruth (Hertel) f 1902 - Sigrid (hun var fra 1892) - Jens Peter - Rigmor - Frederik med Dorthe (Marie Benedicte) - Svend
   
 
 
Hans Gregersen i sit studereværelse
 
 
 


Siden er lavet af Anne Albinus og Hanne Gregersen