Skolebestyrer Hans Gregersen 1842-1922


Københavns Valgmenighed på Frederiksberg af 1890 fejrer i år 125 års jubilæum. Da Hans Gregersen var en af hovedkræfterne ved menighedens oprettelse, er det nærliggende også at markere jubilæet på denne hjemmeside.

Baggrunden for menighedens tilblivelse var en konflikt omkring besættelsen af præsteembedet ved Vartov kirke efter pastor Brandts død. Menigheden havde ønsket Frederik Jungersen som præst, men dette afvistes af ministeriet på grund af pastor Jungersens politiske synspunkter. Dette førte til, at en gruppe af Vartovmenigheden i protest mod, hvad der blev set som en uberettiget og urimelig indblanding i menighedens anliggender, efter mange overvejelser brød ud og dannede en ny valgmenighed med Jungersen som præst.

Også i år er det 150 år siden, at 'Hans Gregersens skole' begyndte. Læs mere her, hvor Hans Gregersens barnebarn Hanne Gregersen fortæller.


 

Hans Gregersen 

Biografi - Nekrolog

HG var 1890 med til at stifte Københavns valgmenighed, og han var i mange år formand for menighedsrådet; han engagerede sig stærkt i opførelsen af valgmenighedens kirke, Immanuelskirken; her – som på skolen - overlod han den kunstneriske udsmykning til Niels og Joakim Skovgaard, der havde hørt til skolens første elever.Familiefoto i skolegården, Gregersens skole, Frederiksberg, cirka 1905-6
Siddende på første række fra venstre: Knud Gregersen, Elisabeth Gregersen, Hans Gregersen, Niels Frederik (f.1901) søn af Frederik og Nico, Nico. 
Stående fra venstre: Anna Kathrine - Agnete - Otto Larsen - Johanne (f. Salomon) endnu gm Gunnar - Gunnar med Ruth (Hertel) f 1902 - Sigrid (hun var fra 1892) - Jens Peter - Rigmor - Frederik med Dorthe (Marie Benedicte) - Svend
   
 
 
Hans Gregersen i sit studereværelse
 
 
 


Siden er lavet af Anne Albinus og Hanne Gregersen