Vườn cây Nhật Bản

Vườn cây cảnh Nhật Bản đẹp nhất thế giới không phải ở Kinh Đô (Kyoto), cũng không phải ở Đông Kinh (Tokyo) mà  ở Yasugi một tỉnh nhỏ trong quận Shimane phíaTây Nhật Bản.
 
 
 
 
                                                                      This was the indoor female-only bath         And this was the outdoor female-only bath                       
 
Comments