AĞLAMA DUVARINDA AĞLIYAN KOMUTAN

Yahudilerin İbadetini yapan,Komutan,Namaz kılanları Askerliktrn ihraç ediyor.Bu bir turistik ziyaret değil,komutan aynı zamanda onların tarikatına üyedir..
İlker Başbuğ Mason mu?
By masonlar

Bundan 1 yıl önce Medya temsilcilerine yollanan zarf içerisinde Başbuğ’un Ağlama Duvarı önünde çekilmiş resimleriyle beraber Büyük Kulüp üyeliğine kabul edildiğine dair belgeler çıkmıştı. Şunu belirtmek isterimki Büyük Kulüp üyesi olabilmek için Mason olmaya gerek yoktur. Genelkurmay Başkanlığı dönemi öncesinde yıpratmak amacıyla hazırlanan bu oyuna kimse düşmemiştir. Başbuğ TSK yasalarında belirttiği gibi hiçbir Mason Locası’na üye değildir. 1997 yılından sonra TSK bünyesindeki tüm personeline Mason Localarına girişi yasaklamıştır. Bu tarihten önce Localara giren Komutanlar vardır. Bu fotoğrafları servis edenler Başbuğ’un Mescid-i Aksa’da çekilmiş görüntüsünü saklamaları arka planda oynanan oyunun basit bir örneğidir…


BÜYÜK KULÜP
(Cercle d’Orient)
DERNEĞİ
1882
14.06.2008Vakit Gazetesi,
Sahibi Nuri AYKON,
Sorumlu yazı İşleri Müdürü Ahmet KARAHASANOĞLU,
Yazar Fatih AKKAYA;

14 Haziran 2008 tarihli “VAKİT” gazetesinin manşetinde yer alan “ Paşa’ya 3 soru “ yazısında BÜYÜK KULÜP DERNEĞİNİN hükmi şahsiyetine ve üyelerine yönelik, kişilik haklarına tecavüz ve suç teşkil eden saldırı sebebiyle aşağıdaki hususların bilginize sunulması gerekmiştir.

Kulübümüz 1882 yılında Yabancı Büyükelçiler tarafından İSTANBUL’DA kurulmuş olup, Cumhuriyetimiz ilanından sonra da Büyük Kulüp adını almıştır. Bu süreci takip eden zamanda, Medeni Kanun ve o tarihlerde yürürlükte olan Dernekler Kanunu hükümlerine göre yasal faaliyetlerini bugüne kadar sürdüren BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ 2006 yılında yürürlüğe giren yeni Dernekler Kanuna göre, halen de faaliyetlerini İSTANBUL ‘da devam ettirmekte olup, DIŞ KÖKENLİ değildir.

Öncelikle Dernek Tüzüğümüzün 2. maddesinde yer alan Derneğin amacını tekrar etmekte yarar görmekteyiz.

Derneğimizin amacı, LAİK, DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TEMEL DEĞERLERİNİ KORUMAK, ATATÜRK İLKE VE İDEALLERİNİN ÜLKEMİZDE SONSUZA DEK YAŞATILMASI İÇİN FİKİR VE HİZMET ÜRETMEK ve aynı maddede yer alan diğer amaçların doğrultusunda çalışmaktır.

Derneğimizin bu amaç ve çalışmaları dışında her ne şekilde olursa olsun siyasetle uğraşamayacağı ve derneğe ait mekânlarda siyasi toplantılar düzenlenemeyeceği de Tüzük hükmüdür.

Yandaşlığını yaptığı ilkelerle, Derneğimizin amaç ve ilkelerine tamamen yabancı olan, açıkça karşı çıktığı Laik, Demokratik, Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini koruma amacına ve daha önemlisi Atatürk İlkelerine aykırı yayın yapan Vakit Gazetesinin kimliği kamuoyu tarafından açıkça bilinmektedir.

Bunun en yakın belirtisi ise; 14 Haziran 2008 tarihli gazetenin alt manşetinde yer alan “Önce İşkence, Şimdi Linç” başlıklı yazıda Humeyni hayranı, Atatürk karşıtı Nuray Bezirgân isimli kişinin haberini yandaş yorumlarıyla beraber vermesidir.

Türk Ordusunun şerefli bir Orgeneraline açıkça saldıran gazetenin, aynı manşet altında Humeyni hayranı kişiyi övmesi, savunması gazetenin siyasi kimliğini açıklamakta olup, tarafsız yayın ilkeleriyle de bağdaşmaz niteliktedir.

BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ sosyal bir kulüp olup, 6000 üyesi bulunmaktadır.

600’e yakın üyemiz Devlet’e hizmet etmiş, Müsteşar, Genel Müdür, Vali, Emniyet Müdürü, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Üyeleri, Hakim ve Savcılardan,
50 civarında üyemiz Eski Büyükelçiler,
60 civarında üyemiz Eski ve Yeni Genel Kurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları ve Korgeneral ve Koramiraller,
400 civarında üyemiz Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği yapmış eski ve yeni Parlamenterler,
2500 civarında üyemiz Rektör, Dekan, Profesör gibi kamu görevlileri ve Avukat, Kimyager, Eczacı, Mimar, Mühendis ve emsali Serbest Meslek sahipleri,
650 üyemiz Sanayici ve İşadamı,
600 civarında bayan üyelerimizden,
1100 üyemiz 18–33 yaş arası üye çocukları sıfatıyla üye olan yüksek tahsilli, istikbal vadeden genç üyelerimizden müteşekkil olup, ayrıca Basın ailesinden de 18 üyemiz mevcut bulunmaktadır.

Üyemiz olmalarından onur duyduğumuz mensuplarımız arasında Genel Kurmay Başkanlığı yapmış E.Org.Sn. Hüseyin KIVRIKOĞLU, E.Org.Sn. İsmail Hakkı KARADAYI, E.Org. Sn. Hilmi ÖZKÖK, Genel Kurmay Başkanı Org. Sn. Yaşar BÜYÜKANIT da halen üyemiz olup üyelikleri ile Büyük Kulübe onur vermektedirler.Derneğimiz Kadıköy’de faaliyette bulunup, 1. Ordu Komutanlığı görev bölgesi içindedir. Tüzüğümüze göre 1.Ordu Komutanı görevinde bulunan komutanlar Derneğimizin tabii üyeleri olup, göreve başladıklarında kendileri Yönetim Kurulumuzca makamlarında ziyaret edilerek Dernek üyelikleri önerilmektedir. Gerek Tüzüğümüz ve gerekse Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik talepleri, Balotaj Kurulumuz tarafından şeklen incelenmekte, Dernekler yasasına göre derneğe verilmesi gerekli zorunlu belgeler (İkametgâh, Nüfus sureti, Adli sicil kaydı) doğrultusunda, Yönetim Kurulunca kabul edilmektedir. Bu prosedür tüm Derneklerde olduğu gibi Derneğimizde de aynıdır. Tüzüğümüz ve Dernekler Kanunu gereğince, üye adayları hakkında güvenlik soruşturması yapılması gibi bir görevimiz ve yetkimiz de mevcut değildir, yazı da bu dahi çarpıtılmaktadır.

Vakit Gazetesinde yayınlanan BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ antetli yazı, üyeliğe her kabul edilen kişiye Dernek Tüzüğünün 10. maddesi gereğince gönderilen bir yazı olup, Sayın üyemiz Org. İlker BAŞBUĞ 22.11.2006 tarihli Balotaj Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulunun 09.12.2006 tarihli onay kararıyla o tarihte müracaat eden diğer üyelerle beraber üyeliğe kabul edilmiş olup, kabul yazısı da o tarihlerde görev yaptığı komutanlık adresine gönderilmiştir. Yazıda yer alan ve gazetenin Büyük Kulüp yetkililerinden bilgi aldığı yolundaki beyan da hakikate aykırı olup, adı geçen gazeteye kulüp kaynaklı hiçbir bilgi verilmemiştir.

Sayın üyemiz Org. İlker BAŞBUĞ 1. Ordu Komutanı görevinde bulunmaktaydı ve Sn. Org İlker BAŞBUĞ’UN üyeliği Derneğimize diğer üyelerimizle beraber onur vermektedir.

Bu arada Dış kökenli, masonik bir teşkilat suçlamasında bulunulan Vakit Gazetesi hür ve kabul edilmiş masonlar locası eski Başkanı Kaya PAŞAKAY ve şimdiki Başkanı Salih EVCİLER’İN üyemiz olduğu iddiasındadır. Adı geçenlerle Derneğimiz arasında asıl veya onursal üyelik bağlantısı da mevcut olmayıp, yayıncı kuruluş hakikate aykırı haber yazarak ve 160 mason üyesi bulunduğu iddiasında bulunmuştur.

6000 üyemiz arasında yer alan kişilerin sair bir dernek üyesi olup olmadığını bilmek veya araştırmak, Dernekler kanununa göre BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ’NİN görevi değildir.

Kaldı ki;
AKP MİLLETVEKİLİ SN. ŞABAN DİŞLİ , AKP E. MİLLETVEKİLİ VE MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI SN.CENGİZ KAPTANOĞLU, AKP E. MİLLETVEKİLİ SN. MUHARREM ESKİYAPAN, 22.DÖNEM AKP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SN.GÜLSEREN TOPUZ, 22. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VE İÇİŞLERİ BAKANI SN. ABDÜLKADİR AKSU VE HALEN AKPARTİ BAŞKAN VEKİLİ SN. MEHMET DENGİR MİR FIRAT DA ÜYELİĞİNDEN ONUR DUYDUĞUMUZ ÜYELERİMİZİN ARASINDADIRLAR.

Yukarıda da arz ettiğimiz gibi Büyük Kulüp toplumun her kesiminin önde gelen şahsiyetlerini bünyesine almış bir büyük ailedir. Bu aile sadece Dernekler yasasına uygun, özündeki amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunur ki, bunlardan bazılarını saymakta da fayda görmekteyiz.

1998 senesinde 8 yıllık eğitim seferberliğini başlatan ilk kulübüz. Üyelerimizden, 43 adet okul yaptırıldı, ayrıca o tarihteki bedelle 1 trilyon 100 milyar da toplayarak, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. 43 okulu yapan üyelerimize şiltlerini vermek üzere 8. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL Başbakanımız Mesut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanımız ve İstanbul Valimizi kulübümüze davet ederek onurlarına bir gece tertiplenmiştir..

Büyük Depremin ertesi günü Yönetim Kurulu’nu toplayarak İzmit Adapazarı depreminde İzmit Valiliğine verilmek üzere 35 milyarlık İlaç, malzeme ve iaşe ayrıca 40 milyar da nakdi yardım yolladık.

Depremde evlerine giremeyen üyelerimizi ve üye olmayan komşularımızı, 700 civarında insanımızı 5 gün müddetle kulübümüzün bahçesinde ve tenis kortlarında misafir ettik.

Her sene 300 üniversite öğrencisine burs veriyor, 500 kimsesiz ilkokul çocuğunu giydiriyoruz.

Kadıköy Belediyesi’nin kimsesizler yurt binasına 50 bin dolar katkıda bulunduk.

Kadıköy Emniyet Müdürlüğü binası için 20.000 YTL ve yine onların isteği doğrultusunda kapkaç, hırsızlık olaylarının takibi için 4 araba ve 6 adet motosiklet satın aldık.

Her sene kulübümüzde Tenis Turnuvaları, Paneller, Konferanslar, Sosyal ve Kültürel Aktiviteler, Bilgisayar, Lisan ve Briç kursları, Klasik Türk Müziği konserleri düzenlemekteyiz.

Bu bilgileri sunmaktaki amacımız VAKİT gazetesi tarafından yanlı olarak tanıtılmak istenilen Derneğimizin gerçek faaliyetlerini size ve kamuoyuna sunmaktır. 14 Haziran 2008 tarihli Hürriyet gazetesinin 27. sayfasında Sn. Ertuğrul ÖZKÖK’ÜN köşesindeki “ YER GÖZTEPE, ZARF BEYAZ” başlıklı yazıda gayesinin sadece karalama kampanyası olarak nitelendirdiği VAKİT Gazetesindeki Sn Org İlker BAŞBUĞ’UN fotoğraf ve onun hakkındaki yorumları hangi gaye ile yayınladığı kamuoyu tarafından bilinmektedir.

Derneğimiz; içeriği basın ilkelerine aykırı, kişilik haklarına tecavüz eden yazı ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacak ve ayrıca ait olduğu Hukuk Mahkemesinde de dava ikame edecektir.

Atatürk ilke ve İnkılâplarına, Laik, Demokratik, Çağdaş Türkiye Cumhuriyetin İlkelerine açıkça tecavüz eden Vakit Gazetesindeki yazıyı ve içeriğini şiddetle kınarız.

Büyük Kulüp Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Duran AKBULUTComments