Liên hệ


 


Địa chỉ: Số 4 đường TX 13, P. Thạnh Xuân, Quận 12
Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Điện thoại: 08 38 919 222
Fax: 08 38 919 333

Di động: 0988 007 888 - Mr. Thắng - TP.Kinh Doanh

Gmail: mayhanhlinh@gmail.com
Website: www.hanhlinh.vn


Comments