Bygningsvern og tradisjonshåndverk.


 Jeg oppdaterer ikke denne siden mer og anbefaler alle besøkende om å sjekk ut bloggen min: CultureCrafts
 
 
 
 
NB! Dersom du har gamle vindu og dører som skal kastes, ikke kast jeg tar gjerne i mot dette.
 

Jeg kan desverre ikke ta på meg oppdrag, men kan vurdere enkelte rådgivingsoppdrag, foredrag eller kurs. Grunnen til dette er at jeg er opptatt med min daglige jobb som overingeniør i Forsvarsbygg og i tillegg til dette mine studier ved høgskolen i sør-Trønderlag.
 
 Send meg gjerne en epost, så kan jeg vurdere hva som er mulig å få til.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

Kunnskap innen bygningsvern.

For å kunne restaurere og holde ved like kulturminner på en forsvarlig måte, må tradisjonell materialkunnskap, håndverksteknikker og produksjonesmetoder holdes i hevd.
Hovedprinsippet for vedlikehold av gamle bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle
bygningsdetaljene så langt det er mulig; kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling. Vedlikeholdet skal om mulig skje på samme måte som da huset ble bygget, med opprinnelig teknikk, utførelse og materialbruk. Et jevnt tilsyn og vedlikehold er den beste form for vern, og i lengden også den billigste. Ved å bevare bygningselementene beholder bygningen sin autentisitet, det vil si ekthet og opprinnelighet. En kopi, selv om den er aldri så samvittighetsfullt utført, vil aldri kunne erstatte de originale bygningsdetaljene fullt ut.

Det med å forske på de gamle norske/europeiske håndverkstradisjonene er spennende, krevende, inspirerende og blir fort en lidenskap for den som har interesse innenfor fagfeltet bygningsvern. 

Hvorfor vedlikeholde og restaurere gamle dører og vindu?

Levetiden til nye vinduer anslås av fabrikantene til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer, laget av gode trematerialer, vil etter en skikkelig renovering ha en levetid på ytterligere 100 år. Dette må tas med i vurderingen når man sammenligner kostnadene for istandsetting med utskifting. Erfaringen viser at svært mange vinduer er i så god stand at de kan bevares uten større reparasjoner. Alle vinduer - nye som gamle krever vedlikehold. Godt vedlikehold sikrer lang levetid, og da trengs kunnskap innen gamle håndverkstradisjoner og riktig materialvalg.

Comments