תיכון הנדסאים הרצליה
כי מצוינות זו לא מילה גסה 

 :הכתובת החדשה של אתר תיכון הנדסאים www.handasaim.co.il