תמונות


תמונות מכל האירועים נמצאים בקובץ תמונות הקיבוץ. (ניתן לפתיחה מהקיבוץ בלבד)
לפתיחת התיקיה יש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת
\\aab\Kibutz Picture
או
file://///aab/Kibutz
%20Picture