מיומנות טיעון

 

מיומנות טיעון


 

 

רקע

אחת ממטרות תוכנית הלימודים של מוט"ב היא לטפח אצל הלומד מיומנויות של  חשיבה ביקורתית. חשיבה ביקורתית היא חשיבה שקולה ורפלקטיבית המתרכזת בהחלטה למה להאמין ומה לעשות. פיתוח של מיומנויות חשיבה ביקורתית הוא תנאי לצריכת מידע ולעיבוד משמעותי שלו המאפשר יישום של ידע. מיומנויות הטיעון הן חלק ממיומנויות חשיבה ביקורתית והן מהוות רקע מוקדם והכרחי להפעלת תהליך של קבלת החלטות.

טיעון הוא פעולה שאנו מבצעים כל הזמן באופן טבעי בחיי היומיום – אנו יודעים לטעון למה בחרנו לגור באזור מסוים, למה בחרנו לקנות בחנות מסוימת וכדומה. הדרך שלנו לשכנע את עצמנו ואחרים בנכונות של דבר, היא סידרה של נימוקים שאנו מנמקים לעצמנו, ובעזרתם אנו משכנעים את עצמנו ואת האחרים בנכונות הטענה.

 


הגדרות בסיסיות של מרכיבי טיעון (לפי דר' אמנון גלסנר):
הטיעון מורכב מטענה ומנימוק אחד לפחות.

טענה היא אמירה שניתן להתווכח על הצדקתה, נכונותה, אמיתותה או תקפותה. טענה עשויה להיות קביעה, עמדה, דעה, החלטה מסוימת, השערה, מסקנה, ציווי, תיאוריה או פתרון מסוים לבעיה.

נימוק הוא אמירה המובאת לתמוך בטענה ולבססה. נימוק מסוג "ראיה" עונה על השאלה: " איך אני יודע שהטענה אמיתית?". נימוק מסוג "הסבר" עונה על השאלה: "מהם הגורמים, ההצדקות או הסיבות לטענה?".

טיעון פשוט הוא אמירה המורכבת מטענה ונימוק התומך בה.

טיעון רחב הוא טיעון הכולל טענה ומספר נימוקים התומכים בה. או שיש מספר נימוקים שונים התומכים בטענה או שישנו נימוק אחד הנתמך ע"י שרשרת הנמקה (נימוקים) או שיש שילוב ביניהם.

טיעון מורכב הוא טיעון המכיל בתוכו שני טיעונים או יותר המנוגדים זה לזה.

טיעון מסויג או מותנה הוא טיעון שהטענה שלו מסויגת או מותנית (למשל: "התיאוריה הזו נכונה בתנאי כזה וכזה").

 

ċ
יחידהוירטואלית7טיעון11.doc
(985k)
חנה מגריסו,
30 בנוב׳ 2009, 5:13
Comments