תמונות מטקס הסרת הלוט שנערך ב17 בינואר 2010

יהוד מחזירה את מעמד המורה למקומו
פעם היה זה כבוד גדול להיות 'מורה'. באידיאליים הציוניים של ראשית צמיחת המדינה אנשי החינוך עמדו בחזית. האמינו באידיאלים, וחינוך היה אידיאל. היתה הכרה בכך שמורה טוב יוצר השפעה רחבה, וכאשר מאמציו של המורה נשאו פירות אפילו זכרו להוקיר לו תודה על מאמציו. 

תמונות מטקס הסרת הלוט שנערך ב17 בינואר, 2010

 צילום: שוקה כהן        

לקריאת כתבות אודות הטקס הכנסו: