הגותה של מחנכת

  
"...מקצוע המורה מניח את אבני היסוד לרוח האדם, ומכאן לרוח החברה, ובתור שכזה, תפקידו ומקצועו הוא מין החשובים בחברה אנושית ובפרט בחברה הבונה עצמה מקבוצות מגוונות של בני אדם. "
 
"עיקר עיסוקינו הוא בחיפוש ומציאה של שיטות וכלים חדשניים שיקלו על המורים ועל התלמידים ויביאו למיצוי המהות של התחנכות והכנה לחיים מלאים, שתכליתם היא האדם. "
    
"החינוך צריך להיות בראש סדר
העדיפויות הלאומי. רק באמצעותו
נגשר על כל הפערים בתוכנו  ומחוצה לנו, החינוך הוא מבטחנו האמיתי."
מציג 5 פריטים
תאריך
מיין 
 
מיין 
 
תאריך
לכל אחד מאיתנו יש מורה 1972 
מתוך כנס מנהלים 1965 
לא פעם אני שואלת את עצמי 1961 
רוח העשייה היא הלב הפועם של העשייה 1963 - 13 שנה להקמת בית ספר רמז  
12 שנים למותו של דוד רמז 1963  
מציג 5 פריטים