Velkommen

 
Grundejerforeningen er hjemmehørende i Ny Hammersholt, Hillerød.
 
                                                                                                                                               
                                                                                           
Medlemmer er beboere på 
- Spættevej
- del af Hulvejen
- del af Nysøgårdsvej
- Mejsevej
- Svalevej
 
 
Foreningen er stiftet i 1964 og har medlemmer fra 38 parceller.
Byplanvedtægt nr 36 (Hillerød Kommune 1971) fastsætter regler for områdets anvendelse.  

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse som grundejere samt at opfylde den på disse grunde under den 17. august 1963 tinglyste servitut vedrørende vejanlæg og vandforsyningsledninger i vejene med mere.
 
 
Foreningen er medlem af Brødeskov Lokalråd.


CVR-nr. 34747431

                            GRUNDEJERFORENINGEN FEJREDE 50 ÅRS JUBILÆUM  
    den 22. MARTS 2014.
    Se billeder fra festen under menupunktet "Billeder"
    Se Christian Jensens indlæg om områdets historie under menupunktet "Links" - "Villaby 
    50 år..."