Startside

  
Hammer Bakker Kreds
 Adresser arrangementer
 Næste arrangement
UDSAT på grund af Covid-19
Generalforsamling 
Digitalt via mail og er færdigafholdt inden 18.maj.

Grundet Corona har sundhedsmyndighederne påbudt alle foreninger, at vi frem til og med 28. februar ikke måtte afvikle indendørs arrangementer. Derudover var der et generelt forsamlingsforbud på maks. 5 personer.

Det betød, at vi ikke kunne afvikle vores generalforsamling som vanligt og ifølge vedtægterne.

Haveselskabets Hovedbestyrelse har i den anledning besluttet, at vi kan udsætte den fysiske afvikling af generalforsamling til udgangen af maj måned. Selvfølgelig ud fra en forventning om, at restriktionerne til den tid er lempede.

I Haveselskabet, Hammer Bakker kreds planlagde vi at afholde generalforsamling med fysisk fremmøde 18 maj måned.  

 Restriktionerne har betydet at generalforsamlingen nu afvikles skriftligt:

Køreplan for generalforsamlingen:

1.     Der er udsendt brev til alle dem uden kendte e-mails om, at generalforsamlingen i år foregår pr mail. Hvis de vil være med, skal de informere Medlemsservice om deres e-mail. Ikke andet

2.     29. april udsendtes første del af 2 med et spørgeskema, hvor medlemmerne kan krydse af om de godkender dirigent, om de har forslag, og om de vil stille op til bestyrelsen

3.     En uge senere udsendes del 2 af 2, hvor medlemmerne godkender regnskab, beretning, og vælger bestyrelsen – ligeledes også i et spørgeskema, hvor de krydser af.

4.     Efter endnu en uge lukkes, og generalforsamlingen er afviklet.


Pt er Niels Brix formand og er ikke på valg. Lars Hempel-Jørgensen er næstformand, er ikke på valg, men udtræder af bestyrelsen. Inger Brix er sekretær og kasserer, er på valg og villig til genvalg. Liz Hempel-Jørgensen, menigt medlem er på valg, men ikke villig til genvalg. Det 5. bestyrelsesmedlem er ikke mere medlem af Haveselskabet. Hans Jørgen Gregersen og Jens S. Uhrenholt er bestyrelsessuppleanter. John Zimmer og Jørgen Olsen er revisorer og Lis Jacobsen er revisorsuppleant. 


Til medlemmer: Send en mail, hvis I endnu ikke har modtaget en invitation til deltagelse. Invitationen skulle være udsendt 29. april.

----------------------------------------------------------------------------------------

Podekurset, der var planlagt til 15. februar er udsat til februar 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Arrangementer sammen med Hals, Aalborg, Nibe og Midthimmerland kredse:  
Søndag den 21. marts kl. 13 - 15.30. 30 kr. Lær hvordan du med den korrekte beskæring af træer og buske understøtter plantens naturlige vækst. Tilmelding nødvendig. 

Torsdag 17. juni kl. 18.30 - 22. 30 kr. Spændende tur med Esben Buch til dejlige Egholm med fokus på den flotte natur og naturens spisekammer.

UDSAT fra 2020 på grund af Covid-19

Søndag 19/9 kl 13-16. Besøg hos Sandmosen 38. Skovlandbrug og permahave. Rundvisning og smagsprøver. Max 50 prs. Pris 150 kr.

--------------------------------------------------

Info og tilmelding hos  

Inger Brix 22 78 65 17  og  

-----------------------------------------------------------

Vi har pt ikke ret mange arrangementer i kalenderen, men vil gerne arbejde på at få nogle aftaler, hvis vi modtager ønsker fra interesserede.

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Alle er velkomne til alle arrangementer i

Haveselskabet, Hammer Bakker Kreds.

Der kommer som regel annonce i Vodskov Avis.

 
Tilmeldinger, info og kommentarer

haveselskabet.hbk@gmail.com 


Efter generalforsamling i Haveselskabet, Hammer Bakker Kreds i februar  2020

Formand  Niels Thomsen Brix

Næstformand  Lars Hempel-Jørgensen

Sekretær og kasserer Inger Brix  

Liz Hempel-Jørgensen

Birgitte Røgilds Lund


Generelt:

De fleste arrangementer er i 

Vodskov Kultur & Idræts Center

Brorsonvej 3B

Se nærmere under hvert arrangement

 

Alle er velkomne til alle arrangementer i Hammer Bakker Havekreds.

Entreen for medlemmer af Haveselskabet kan være lidt mindre end for ikke-medlemmer af Haveselskabet.

Entreen er inklusive kaffe og kage.

Vi vil gerne have tilmeldingerne ca. 6 dage før et arrangement af hensyn til bestilling af kaffe og kage.

Info  Sekretær Inger Brix  22 78 65 17   haveselskabet.hbk.inger@gmail.com     Vi vil gerne have en mail med kommentarer fra jer, der besøger vores hjemmeside.
Webmaster: Sekretær Inger Brix, tlf. 22 78 65 17    haveselskabet.hbk.inger@gmail.com      
Gode råd og ideer modtages meget gerne på vores mailadresse     haveselskabet.hbk@gmail.com      

Haveselskabets hjemmeside 

Undersider (1): Adresser arrangementer
Comments