Welkom op mijn website...‎ > ‎Blog‎ > ‎

Fusie tussen Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief voorloper van regionale en lokale initiatieven?

Geplaatst 27 dec. 2011 22:54 door Edwin Hamelink   [ 27 dec. 2011 22:56 bijgewerkt ]

Deze week kwam het bericht naar buiten dat de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in 2013 fuseren tot een nieuw zelfstandig bestuursorgaan. Het kabinet heeft dat op 23 december jl. besloten. De fusie is een gevolg van de verregaande samenwerking tussen beide instellingen en is in de lijn met het streven van het kabinet naar een compactere rijksoverheid.

Beide instellingen houden zich bezig met het behoud van ons erfgoed dat schriftelijk is vastgelegd.  Het Nationaal Archief beheert in hoofdzaak archieven die zijn gevormd door overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek beheert publicaties over Nederland, Nederlanders en door Nederlanders.

In het digitale tijdperk zijn er uitdagingen op het gebied van duurzame bewaring en ontsluiting van digitale informatie. Beide instellingen houden zich daar ook mee bezig en werken daar al een aantal jaren in samen. Het is daarmee een logische stap dat de organisaties nauwer gaan samenwerken en fuseren.

Ik durf te voorspellen dat dergelijke initiatieven binnen nu en tien jaar ook gaan spelen op regionaal en lokaal niveau.  Ik beperk me hierbij tot voorbeelden uit Zeeland. De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg beheert een aantal bijzondere collecties met voor de Zeeuwse cultuur en historie van belang zijnde werken. Daarnaast beheren zij een prachtige beeldbank en de krantenbank met gedigitaliseerde Zeeuwse lokale en regionale kranten.  Het Zeeuws Archief beheert een belangrijk deel van de archieven die door Zeeuwse overheidsorganisaties zijn gevormd. Daarnaast beschikken ook zij over een digitale beeldbank, een bibliotheek met werken over Zeeland en ontsluiten ze archieven via het internet.
We weten allemaal dat beide instellingen niet zwemmen in het geld. Een nauwere samenwerking zou voor de hand kunnen liggen.

Ook Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kampt met financiële tekorten. Op 6 januari a.s. is er een veiling gepland waarbij een deel van de collectie met Zeelandboeken onder de hamer gaat. De collectie omvat allerlei uitgaven over Zeeland, van geschiedenis tot atlassen en van verhalenbundels tot uitgaven met prentbriefkaarten. Nog geen twee jaar geleden is in de bibliotheek van Terneuzen al drastisch geschoond in de Zeelandcollectie. Dankzij een oplettende gemeentearchivaris is een deel van de historische standaardwerken in bewaring genomen door het gemeentearchief. Nog geen vijftien jaar geleden vond het omgekeerde plaats. Het toenmalige gemeentearchief Axel deed haar verzameling dubbelen met oude 18e  en 19e eeuwse  wetboeken en staatsbladen van de hand. Een gedeelte werd toen nog in bewaring genomen door de bibliotheek in Terneuzen.

Een nauwere samenwerking tussen het bibliotheekwezen en het archiefwezen ligt, met name gezien de ontwikkelingen rond digitale ontsluiting van informatie, voor de hand. Voor het behoud van ons cultureel erfgoed, ook op Zeeuwse schaal, zou ik het geen verkeerde ontwikkeling vinden.

Persbericht fusie: http://www.kb.nl/nieuws/2011/kbna.html

Comments