Hamelink genealogie

Beknopte genealogie Hamelink

Niet alle nakomelingen zijn in dit overzicht vermeld. Het betreft slechts mijn eigen afstammingslijn. Zie ook mijn Blog Genetische Genealogie

Mijn complete voorouderdatabase is te raadplegen op: http://hamelink.voorouders.net

opgemaakt op 9-mei-2012
door E. Hamelink hamelinkedwin@gmail.com

Generatie I

I. Crijn Hamelink, relatie met N.N..

Uit deze relatie:

1. Paulus, volgt II.


Generatie II

II. Paulus Hamelink, zn. van Crijn Hamelink (I) en N.N, Landbouwer, relatie met Cornelia (Neelken) Maertens.

Uit deze relatie:

1. Cornelis, geb. circa 1658, begr. te Axel op 19 mei 1712, volgt III.

2. Pieter, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 7 mrt 1660.

3. Joannis, geb. te Axel (Beoostenblij) op 3 okt 1661, ged. Rooms Katholiek te Axel (Gedoopt door een rondtrekkende Rooms Katholieke priester) op 8 okt 1661.

4. Paulus, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 5 nov 1664, begr. te Axel (oude kerkhof) op 13 jan 1705, otr. (1) te Axel op 25 apr 1692, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 14 mei 1692 met Aarnoudijntje Adriaantje Poppe, ovl. voor 17 mei 1695, otr. (2) te Axel op 29 apr 1695, kerk.huw. (ongeveer 30 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 11 mei 1695 met Janneken Crijna de Belle (Wed. van Matthijs Cornelissen), begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 29 apr 1704.

5. Marij, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 28 nov 1666.

6. Maaike (Maatje), geb. circa 1668, begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 19 nov 1715, otr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) te Axel op 3 jan 1687 met Andries Vijncke, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 10 sep 1660.

7. Adriaantje, otr. te Axel op 25 mrt 1684, kerk.huw. (Charel ongeveer 53 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 11 apr 1684 met Charel Vincke, zn. van Pieter Vyncke (Majoor.) en Elisabeth de Clercq, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 15 sep 1630.

8. Quirijn (j.m. van de Polder van Oosterweel), otr. te Terneuzen op 3 apr 1676, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) te Terneuzen op 3 mei 1676 met Joseijntje Deijs.

9. Laureijns (j.m. van Moerbeeck), Landbouwer, schipper. Na het overlijden van Laureijns wordt een boedelinventaris opgemaakt d.d. 23 mei 1705. Een akte van uitkoop word opgemaakt op 29 juni 1705. Het gezin woont op dat moment in de Willem Hendrikspolder bij Graauw. Over zijn minderjarige zoon Jacobus word Zeger Tierens als voogd aangesteld. Register 514, akte 535. (Bron: Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie, deel 1, door ir. V.J.M. de Blieck, 1988).

Zijn erven verkopen op 4 april 1711 een huis, schuur en 3 gemeten en 27 roeden zaailand in de Beoostenblijbenoorden polder aan Levinus de Feijter. Op dezelfde dag verkopen zij een huisje en erf met 50 roeden land binnen de Linie, zijnde volgerland in de 8e en 9e kavel van de Beoostenblijbenoorden polder aan Laureijs van der Ponsen. (Bron: Stadsarchief Axel, transportregisters), ovl. voor 23 mei 1705, otr. (1) te Zuiddorpe op 2 mei 1677, kerk.huw. (Lijsbeth 28 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 23 mei 1677 met Lijsbeth van de Broecke, geb. te Hingene [België] (Ynge, Kleijn Brabant) op 27 dec 1648, ged. Rooms Katholiek te Hingene [België] (Ynge, Kleijn Brabant) op 30 dec 1648, kerk.huw. (2) te Sas van Gent met Barbara Stoppenaar.

10. Maerten, Landbouwer. Volgens de transportregisters van Axel is hij op 5 september 1699 pachter op een hofstede in de Stoppeldijkpolder. Op deze dag wordt de hofstede door Jacobus Mostman, meester slootmaker te Bergen op Zoom, verkocht aan Jan Drabbe. Maarten verkoopt op 25 maart 1702 grond in de 1e kavel van Campen bij Stoppendijk, ter grootte van 191 roeden aan landman Jan van de Velde. (Bron: Stadsarchief Axel, transportregisters), ovl. te Stoppeldijk op 15 jan 1712, otr. (Janneke ongeveer 25 jaar oud) te Hengstdijk op 30 mrt 1683, kerk.huw. te Hontenisse met Janneke Danckaerts, ged. Rooms Katholiek te Brugge [België] op 6 apr 1657, Na het overlijden van Janneke wordt er een boedelinventaris opgesteld. De eigendommen bestaan uit diverse goederen. Ze bewoonden kennelijk een hofstede die niet hun eigendom was. De opstallen van de hofstede staan namelijk niet genoemd in de boedelinventaris. Wel worden genoemd de verschillende gewassen op het land en de dieren die bestaan uit: zes werkpaarden, drie veulens, acht koeien, vijf runderen, vier kalveren, drie oude varkens, drie schapen en vijf lammeren en een aantal hoenders. Verder zijn er tal van landbouwersgereedschappen waaronder twee ploegen. Eveneens zijn er drie wagens aanwezig. Het totaal van de baten bedraagt 1177 ponden, 7 schellingen en 11 groten Vlaams. Na aftrek van de schulden, die groot zijn 737 ponden, 15 schellingen en 3 groten Vlaams blijft er een bedrag over van 439 ponden, 8 schellingen en 8 groten Vlaams. (Bron: Gemeentearchief Axel, inv. nr. 828/144.), ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Axel voor 1 jun 1709.


Generatie III

III. Cornelis Hamelink, zn. van Paulus Hamelink (II) (Landbouwer.) en Cornelia Maertens, geb. circa 1658, In het weeskamerarchief van Axel vinden we de brief, inv. nr. 827/325. Fiat ut petitu atieru uit collegie van wette desen 4 de april 1705/ Agtbare heeren,/Burgemeester en schepenen der steden en ambagten van Axel en Neusen,/ Geeft met schuldig respecht en eerbiedigheit te kennen Cornelis Hamelink wedewenaar en boedelhouder ten sterfhuijsse van sijn overleden huijsvrouwe Magdaleene van Lare dat hij bij deselve staende huwelijk heeft geprocreert drij nogh minderjarige kinderen met namen Paulus out ontrent agtien jaeren, Pieter out negen jaeren en Crijn Hameling out seven jaeren de welke sijn onvoorsien van wettelijke voogden hebbende geen nader bloet vrienden van bestorven sijn als Cornelis Versluijs oom causer uxoris der alven soo versoekt den suppliant dat U edelagtbaren den selven tot voogt over de voornoemde sijn kinderen gelieven te admitteren en gemerckt des suppliant gestaetigheijt geen sulks is lijdende dat hij boven de alimentatie ijets aan de voorts. sijne kinderen voor moeders successie soude kunnen beloven of geven soo versoekt den suppliant verder her gedienstelijk dat UE agtbare hem uijt reden voorts. goetgunsteld van weescamer gelieven te excuseren 't welck doende et. Sa. Croppenberg, procureur, begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 19 mei 1712, relatie (1) met Joleintie Davids Denijs, geb. circa 1658.

Uit deze relatie:

1. Joannis, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 10 jan 1683.

2. Elisabeth, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 20 feb 1684, relatie met Jacob de Vis.


Cornelis Hamelink, otr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) (2) te Axel (in ondertrouwakte staat vermeld: "Moeten eerst de weeskamer passeren") op 15 jul 1684, kerk.huw. te Zaamslag met Clara Lievens (Weduwe van Andries Elve), geb. circa 1658.


Cornelis Hamelink, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 27 jaar oud) (3) circa 1687 met Magdalena Vellare (van Lare), dr. van Nicolaes van Lare en Jacomijntje N.N, geb. circa 1660, begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 8 jan 1705.

Uit dit huwelijk:

1. Paulus, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 18 jan 1688, Landbouwer. Hij had een boerderij in de Beoostenblijpolder te Axel. Deze boerderij verkocht hij op 4-4-1711 aan Lieven de Feijter en Louis van Voren. Ten tijde van zijn overlijden bezat Paulus een huis te Axel. Zijn broer Pieter werd benoemd als voogd over de kinderen (Gemeentearchief Axel, Weeskamer, inv. nr. 832/49), ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Axel op 6 mrt 1729, otr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Axel op 16 okt 1711, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Cornelia Jansen, begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 3 sep 1712, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Axel op 31 jan 1716, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) met Maatje Vermeere, ged. Nederlands Hervormd te Hoek op 19 feb 1695, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Axel circa 1741.

2. Maria, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 13 jul 1692, begr. te Axel (op het oude kerkhof) op 13 okt 1704.

3. Pieter, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 21 nov 1695, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Zaamslag op 23 jan 1777, volgt IV.

4. Quirijn, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 13 jan 1697, otr. te Zaamslag op 18 nov 1730, kerk.huw. (ongeveer 33 jaar oud) te Zaamslag op 10 dec 1730 met Susanna Suijderlands, geb. te Hulst.

5. Jan, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 23 sep 1699, ovl. (hoogstens 5 jaar oud) voor 1705.


Generatie IV

IV. Pieter Hamelink, zn. van Cornelis Hamelink (III) en Magdalena Vellare, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 21 nov 1695, Na de dood van zijn broer Paulus Hamelink op 6-3-1729, werd Pieter benoemd tot voogd over de 5 kinderen van Paulus.

Op 7 februari 1778 verkopen de erfgenamen van Pieter een huis in de Agterstraat te Zaamslag aan Cornelis Verberckmoes. (Bron: Transportregisters Axel), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Zaamslag op 23 jan 1777, begr. te Zaamslag op 25 jan 1777 In de armenrekeningen van 1777: doodskleed van Pieter Hamelink de oude, otr. te Axel op 13 mei 1724, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en 27 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 28 mei 1724 met Catharina (Catrina) Keukelaars (Keukelaar), dr. van Jacobus de Keukelaar (Landbouwer.) en Maria den Hamer, geb. te Axel op 28 feb 1697, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 28 nov 1697, begr. te Zaamslag op 24 feb 1777.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, geb. circa 1725, Na het overlijden van Maria Hamelink word door notaris Jacobus Nederveen te Axel op 19 Germinal van het 11e jaar de boedelinventaris opgemaakt ten sterfhuize te Zaamslag. Hieruit blijkt dat Rochus de Blaeij en Maria Hamelink op 30 Mei 1792 voor notaris Hendrik Ribbers te Axel een testament hebben laten opmaken. Als voogden en executeurs van de boedel worden in dit testament Hendrik de Blaeij, wonende in de Coegorspolder en Crijn Hamelink, wonende in de Loovenpolder aangesteld. Ten sterfhuize was aan contante penningen een bedrag aanwezig van 913 Francs en 66 Centimes. De goederen die aanwezig zijn worden beschreven, hier worden echter geen waarden aan toegekend.

(Bron: Zeeuws Archief, toegang 13.1, inv.nrs 1776-1790), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Zaamslag op 25 mrt 1803, relatie met Rochus de Blaeij, zn. van Matheus Dirckse de Blaeij (Lantman.) en Neeltje Corn. Eggebeen, ged. te St. Philipsland, Lantman, diaken en ouderling van de N.H. kerk te Zaamslag.

Omstreeks 1746 kwam hij wonen op boerderij "Schuddebocht" in de Grote Huyssenpolder bij Zaamslag. Hier woonde hij tot zijn overlijden. (Bron: Landbouw beleven in Zaamslag, 1985), begr. te Zaamslag op 15 sep 1794.

2. Pieternella, geb. voor 29 jun 1727, begr. (één dag oud) te Zaamslag op 29 jun 1727.

3. Cornelis, geb. te Axel (Zaamslag [ZE]) op 11 jan 1728, Landman. Bewoonde een boerderij in de Grote Huijssenspolder bij Zaamslag.Compareerde op 6 en 7 juni 1786 voor notaris Hendrik Ribbers te Axel, tezamen met zijn vrouw Anna de Blaeij en enkele andere familieleden De Blaeij als erfgenamen van Dirk de Blaeij (vader van Anna de Blaeij, schoonvader van Cornelis Hamelink) in verband met een vordering die ze hebben op Hendrik Dolk, oud scheepen en vroedschap te Zevenbergen. Notarieel archief Axel inv.nr. 915-6, ovl. (79 jaar oud) te Zaamslag op 15 jan 1807, relatie met Anna de Blaeij (de Blaaij), dr. van Dirk de Blaeij (Landman.) en Josina van Laere, geb. circa 1735, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Zaamslag op 25 nov 1802.

4. Jacobus, geb. te Zaamslag circa 1729, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Zaamslag op 27 dec 1802, volgt V.

5. Pieter, geb. circa 1729, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Zaamslag op 22 sep 1786, begr. te Zaamslag op 25 sep 1786, otr. te Axel op 2 feb 1754, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 17 feb 1754 met Maria Stoffeijn, geb. te Terneuzen circa 1733, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Zaamslag op 18 feb 1810.

6. Kaatje, geb. voor 23 dec 1737, begr. (één dag oud) te Zaamslag op 23 dec 1737.

7. Krijn, geb. te Zaamslag circa 1740, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Hoek op 2 feb 1822, kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en 40 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Zaamslag op 25 jan 1788 met Leuntje Verhelst, geb. te Grijpskerke op 28 dec 1747, ovl. (52 jaar oud) te Hoek op 30 sep 1800.

8. Magdalena, geb. voor 28 dec 1746, begr. (één dag oud) te Zaamslag op 28 dec 1746.

9. Jan, geb. voor 4 jan 1747, begr. (één dag oud) te Zaamslag op 4 jan 1747.

10. N.N., geb. voor 9 jan 1747, begr. (één dag oud) te Zaamslag op 9 jan 1747.


Generatie V

V. Jacobus Hamelink, zn. van Pieter Hamelink (IV) en Catharina Keukelaars, geb. te Zaamslag circa 1729, Arbeider, Landman te Zaamslag. In de kerkeraadsnotulen van de N.H. kerk van Zaamslag staat te lezen dat Neeltje Visser, vrouw van Jacob Hamelink op 1-10-1759 doorgeeft aan de kerkeraad dat ze in mei 1760 in Terneuzen gaat wonen. Op 8-11-1761 staan Jacobus Hamelink en zijn vrouw Neeltje Visser wederom vermeld in de kerkeraadsnotulen van Zaamslag. Het is niet bekend waarvoor ze zijn vermeld,waarschijnlijk komen ze op deze datum weer terug in Zaamslag wonen.

Op 17 december 1786 maken Jacobus Hamelink en Neeltje Vissers een testament bij notaris Hendrik Ribbers te Axel. Volgens dit testament zijn ze woonachtig in de zogenaamde "Rietmussen" in de polder van Zaamslag. Het is een testament op de langstlevende. Jacobus prelegateerd, in geval hij de eerstoverledene mocht zijn, al zijn "kleederen zoo linne als wolle, of van andere stoffen, dezelve ook mogen weezen, echter geen goud of zilver" aan zijn gezamenlijke zonen. Neeltje Vissers verklaard hetzelfde voor haar dochters.Verder legateren zij vijf schellingen Vlaams aan de Diaconie Armen van Zaamslag. (Bron: GA Axel, notarieel Archief, inv. nr. 915/19).

Na het overlijden van Jacobus Hamelink word er op 22-6-1803 door notaris Levinus Hoelands te Axel een boedelinventaris opgemaakt. Hieruit blijkt dat Jacobus eigenaar was van een "hofsteedeke met huis, schuur, plantagie" te Zaamslag, ter grootte van twee hectare, tweeëntwintig ares en zeventig centiares. Na taxatie van de eigendommen, optellen van de baten en aftrekken van de lasten blijft er voor de erfgenamen een bedrag over van 6341,72 francs. (Bron: GA Axel, notarieel archief, inv. nr. 1792/114).

Waarschijnlijk stond deze hofstede in De Rietmusch (ook wel Rietmusse(n)) in de Zaamslagpolder. Op oude tekeningen is het gebied met deze naam terug te vinden. Het ligt net ten westen van het gehucht Reuzenhoek en ten zuiden van de Reuzenhoeksedijk. Op de kaart van Zaamslag, anno 1866, uit de historische gemeenteatlas Nederland staat de naam nog vermeld en is hier, evenals op andere oude tekeningen, nog wat bebouwing te zien. Anno 2003 is geen bebouwing meer aanwezig en de plaats waar eens De Rietmusch was is alleen nog maar door oudere mensen aan te wijzen, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Zaamslag op 27 dec 1802, otr. te Axel op 13 apr 1754, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Axel op 28 apr 1754 met Neeltje Vissers, dr. van Albertus Vissers en Janna Stouthamer, ged. Nederlands Hervormd te Axel op 28 nov 1734, Particuliere, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Zaamslag op 26 nov 1821.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, ged. te Axel op 23 mrt 1755, ovl. te Cadzand, relatie met Cornelia Huisheere.

2. Cornelis, geb. circa 1756, Dienstknecht, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Zaamslag op 10 apr 1810.

3. Janneke, geb. in 1757, begr. te Zaamslag op 27 mei 1757.

4. Jan, geb. in 1759, begr. te Zaamslag op 18 aug 1759.

5. Jan, geb. circa 1759, Turfkruijer, particulier. Woonde in 1802 te Middelburg, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Middelburg [België] op 19 jul 1836, otr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 23 jaar oud) te Middelburg [België] op 8 feb 1794 met Janna Engelse, geb. te Middelburg [België] circa 1771, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Middelburg [België] op 27 feb 1839.

6. Krijn, geb. te Zaamslag circa 1766, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Zaamslag op 8 jul 1797, volgt VI.

7. Ary, geb. circa 1767, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Zaamslag op 15 mrt 1811, relatie met Carolina Puijenbroek, geb. te Axel op 1 jan 1773.

8. Daneel, geb. in 1772, begr. te Zaamslag op 14 aug 1772.

9. Janna, geb. te Zaamslag op 18 apr 1773, Dienstmeijd, arbeidster, ovl. (75 jaar oud) te Terneuzen op 17 mei 1848, tr. (resp. 28 en 40 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 15 aug 1801 met Jacobus van Alten, geb. te Hoek op 29 jun 1761, Arbeider, ovl. (62 jaar oud) te Terneuzen op 24 mei 1824, tr. (resp. 55 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 21 jun 1828 met Pieter Heijnsdijk, geb. te Zaamslag op 30 okt 1776, Arbeider, ovl. (71 jaar oud) te Terneuzen op 15 nov 1847.

10. Catrina, geb. in 1775, begr. te Zaamslag op 6 mrt 1775.

11. Catrina, geb. te Zaamslag op 6 apr 1776, Arbeidster, ovl. (58 jaar oud) te Zaamslag op 20 okt 1834, otr. te Zaamslag op 26 feb 1803, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Zaamslag op 6 mrt 1803 met Pieter Haak, geb. te Zaamslag op 4 dec 1774, ovl. (73 jaar oud) te Zaamslag op 26 jan 1848.


Generatie VI

VI. Krijn Hamelink, zn. van Jacobus Hamelink (V) (Arbeider, Landman te Zaamslag.) en Neeltje Vissers (Particuliere.), geb. te Zaamslag circa 1766, Arbeider, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Zaamslag op 8 jul 1797, tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) te Zaamslag op 25 nov 1788, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) te Zaamslag op 25 nov 1788 met Pieternella Faas, dr. van Ary Faas en Neeltje Goossen (Arbeidster.), geb. te Zaamslag op 25 nov 1768, In de kerkeraadsnotulen van de N.H. kerk van Zaamslag staat op 8-7-1787 het volgende te lezen: Crijn Hamelink en vrouw, tevroege bijligging, ovl. (74 jaar oud) te Terneuzen op 28 okt 1843.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, geb. te Axel op 23 mei 1787, Was blijkens een "certificat d'activité de service" tijdens de Franse tijd militair in het 12e regiment infanterie van het Franse leger. Betreffende certificaat van dienstplicht is afgegeven op 16 maart 1808 en bevindt zich in het archief van de voormalige gemeente Zaamslag.

2. Ary, geb. te Zaamslag circa 1788, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Zaamslag op 17 mrt 1804.

3. Pieter, geb. te Zaamslag op 6 mrt 1789, Boereknegt, werkman, ovl. (86 jaar oud) te Axel op 26 dec 1875, otr. te Axel op 14 jul 1811, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) te Axel op 28 jul 1811 met Esther de Koeijer, geb. te Axel op 9 feb 1793, ged. te Axel op 17 feb 1793, ovl. (40 jaar oud) te Zaamslag op 26 dec 1833.

4. Simon, geb. te Zaamslag op 10 mrt 1791, ovl. (71 jaar oud) te Terneuzen op 7 mei 1862, volgt VIIa.

5. Jan, geb. te Zaamslag op 20 feb 1793, Zeeman, arbeider, veldwachter. Was in Franse krijgsdienst. In 1813 verbleef hij op een marinefregat in de haven van Brest in Frankrijk. Op 1 februari 1813 schreef hij een brief naar huis. Deze brief is tezamen met 10 andere zogenaamde "soldatenbrieven" aangetroffen in het archief van de voormalige gemeente Zaamslag. (Bron: Archief voormalige gemeente Zaamslag, "Het leven van soldaat Jan Hamelink uit Zaamslag", door Edwin Hamelink in Nieuwsbrief van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, nr. 7, 1992), ovl. (89 jaar oud) te Terneuzen op 14 sep 1882, otr. te Zaamslag op 19 mrt 1820, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Zaamslag op 29 mrt 1820 met Neeltje Cornelia Hollebert, geb. te Zaamslag op 1 jun 1796, ovl. (58 jaar oud) te Zaamslag op 25 nov 1854.

6. Krijn, geb. te Zaamslag op 23 jan 1794, Dagloner, werkman, karreman, vrachtrijder, ovl. (65 jaar oud) te Terneuzen op 22 aug 1859, otr. (1) te Zaamslag op 21 apr 1816, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Zaamslag op 5 mei 1816 met Catalijntje Dieleman, geb. te Terneuzen op 13 feb 1796, ovl. (40 jaar oud) te Terneuzen op 1 dec 1836, otr. (2) te Terneuzen op 30 apr 1837, tr. (resp. 43 en 54 jaar oud) te Terneuzen op 15 mei 1837 met Pieternella van Es, geb. te Terneuzen op 15 feb 1783, Naaister, ovl. (76 jaar oud) te Terneuzen op 8 aug 1859.

7. Cornelis, geb. te Zaamslag op 22 okt 1795, ovl. (84 jaar oud) te Terneuzen op 17 jul 1880, volgt VIIb.

8. Krina Pieternella, geb. te Zaamslag op 18 sep 1797, ovl. (24 jaar oud) te Zaamslag op 25 sep 1821.


Generatie VII

VIIa. Simon Hamelink, zn. van Krijn Hamelink (VI) (Arbeider.) en Pieternella Faas, geb. te Zaamslag op 10 mrt 1791, Aannemer van Postritten, arbeider. Op 3 mei 1823 verkoopt Simon Hamelink, werkman, ten overstaan van notaris Pieter Willem Steenkamp in Terneuzen een woonvertrek en erf te Hoek. Hij verkoopt deze aan Levinus de Blaeij, landman te IJzendijke voor de som van negentig Nederlandse guldens. De locatie is nader aangeduid als volgt "ten noorden Dirk van Tatenhove, ten oosten de kerkpad, ten zuiden den verkoper en ten westen de publieke rijweg". De verkoop omvat een gedeelte van het woonhuis aan de noordelijke zijde. De koper krijgt eveneens gebruik en genot van de helft van een regenbak en varkenskot. (Bron: Zeeuws Archief, notarieel, 13.1, 1954), ovl. (71 jaar oud) te Terneuzen op 7 mei 1862, tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Hoek op 25 jun 1814 met Jacomina Buijze, dr. van Jan Buijse (Arbeider, dagloner.) en Levina de Somer, geb. te Hoek op 30 aug 1796, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 4 sep 1796, ovl. (87 jaar oud) te Hoek op 16 dec 1883.

Uit dit huwelijk:

1. Pieternella, geb. te Hoek op 8 apr 1815, ovl. (30 dagen oud) te Hoek op 8 mei 1815.

2. Krijn, geb. te Hoek op 17 mei 1821, ovl. (39 jaar oud) te Terneuzen op 22 apr 1861, volgt VIIIa.


VIIb. Cornelis Hamelink, zn. van Krijn Hamelink (VI) (Arbeider.) en Pieternella Faas, geb. te Zaamslag op 22 okt 1795, Werkman, dagloner, vragtrijder. In de lidmatenregisters van de Hervormde Kerk van Zaamslag staat vermeld dat hij op 14 april 1828 naar Terneuzen is verhuisd, ovl. (84 jaar oud) te Terneuzen op 17 jul 1880, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Zaamslag op 23 jan 1820, kerk.huw. (Nederlands Hervormd) te Zaamslag op 23 jan 1820 met Adriana de Pooter, dr. van Michiel de Poorter (Arbeider.) en Jannetje Scheele (Arbeidster.), geb. te Zaamslag op 18 aug 1797, Werkvrouw. In de huwelijksakte staat vermeld dat ze deze niet kon ondertekenen, omdat ze niet kon schrijven, ovl. (60 jaar oud) te Terneuzen op 16 feb 1858.

Uit dit huwelijk:

1. Krijn, geb. te Zaamslag op 11 jun 1820, ged. te Zaamslag op 25 jun 1820, ovl. (9 jaar oud) te Terneuzen op 10 jul 1829.

2. Michiel, geb. te Zaamslag op 14 okt 1823, ged. Nederlands Hervormd te Zaamslag op 19 okt 1823, Voerman, tr. (beiden 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 29 sep 1855 met Johanna Kolijn, geb. te Terneuzen op 4 jun 1824, ovl. (51 jaar oud) te Terneuzen op 25 mei 1876.

3. Jacobus, geb. te Terneuzen op 2 dec 1825, Werkman, ovl. (32 jaar oud) te Terneuzen op 2 nov 1858, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Graauw en Langendam op 12 nov 1853 met Johanna Verstreepen, geb. te Graauw en Langendam op 6 jun 1827, ovl. (30 jaar oud) te Terneuzen op 21 feb 1858, tr. (beiden 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 5 aug 1858 met Krina Cornelia van Strijen, geb. te Hoek op 22 aug 1825, ovl. (70 jaar oud) te Hoek op 31 okt 1895.

4. Willem, geb. te Zaamslag op 19 feb 1827, ged. te Zaamslag op 4 mrt 1827, Werkman, dagloner, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 26 mei 1855 met Elisabeth van Petegem, geb. te Terneuzen op 26 mei 1833, ovl. (45 jaar oud) te Ulrum op 18 feb 1879.

5. Arie, geb. te Terneuzen op 27 jan 1829, ovl. (85 jaar oud) te Terneuzen op 17 mei 1914, volgt VIIIb.

6. Janneke, geb. te Terneuzen op 12 okt 1832, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 4 nov 1832, ovl. (81 jaar oud) te Axel op 14 sep 1914, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Axel op 7 mei 1856 met Daniel 't Gilde, geb. te Axel op 18 dec 1834, Winkelier, ovl. (62 jaar oud) te Axel op 22 aug 1897.

7. Pieternella, geb. te Terneuzen op 2 sep 1834, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 28 sep 1834, ovl. (82 jaar oud) te Terneuzen op 27 apr 1917, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 9 dec 1854 met Daniël de Doelder, geb. te Terneuzen op 20 jan 1835, Werkman, voerman, aannemer. In de woonwijk "Java" te Terneuzen is een "De Doelderstraat". Deze straatnaam is afkomstig van Daniël de Doelder. Hij was aannemer te Terneuzen en woonde op het adres De Doelderstraat 2. Hij had een vrij groot gezin en toen zijn kinderen trouwden, gingen die ook in deze straat wonen en ook zij kregen allemaal grote gezinnen. (Bron: "Via, Via", straatnamen van de gemeente Terneuzen, door Piet de Blaeij en Adrie de Kraker, 1998), ovl. (87 jaar oud) te Terneuzen op 2 nov 1922.

8. Krijn, geb. te Terneuzen op 21 jan 1836, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 14 feb 1836, Werkman, kanonnier, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) te Delft op 17 sep 1873 met Adriana Listelle, geb. te Den Helder op 20 mei 1837.

9. Pieter, geb. te Terneuzen op 23 feb 1838, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 25 mrt 1838.

10. Simon, geb. te Terneuzen op 5 nov 1840, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 29 nov 1840, ovl. (1 jaar oud) te Terneuzen op 25 mrt 1842.

11. Simon, geb. te Zaamslag op 14 okt 1843, Dagloner, werkman, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 11 mrt 1865 met Jozina (Jacoba) de Bliek, geb. te Cadzand op 15 mrt 1846, ovl. (88 jaar oud) te Terneuzen op 22 nov 1934.


Generatie VIII

VIIIa. Krijn Hamelink, zn. van Simon Hamelink (VIIa) (Aannemer van Postritten) en Jacomina Buijze, geb. te Hoek op 17 mei 1821, ged. Nederlands Hervormd te Hoek op 27 mei 1821, Brievenbode, koopman, winkelier, werkman. In het archief van de gemeente Terneuzen tussen de correspondentie van het jaar 1858 bevindt zich een aanstelling van leden van de dienstplichtige brandweer. De vrijwillige brandweer werd in Terneuzen pas in 1922 ingesteld. Op deze aanstelling bevinden zich dertien namen, waaronder een K. Hamelink Sz. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in deze periode in Terneuzen slechts één K. Hamelink zoon van S. Hamelink woonachtig was. Dit was onze voorvader Krijn Hamelink. Dus er mag worden geconcludeerd dat onze voorvader Krijn Hamelink Simonszoon op 15 januari 1858 werd aangesteld als lid van de brandweer "bij de Perspomp". Aanstelling geschiedde "Onder verpligting, indien hij gebruik wil maken van de bevoegdheid tot plaatsvervanging of tot afkoop der diensten, hem bij deze opgedragen, daarvan binnen acht dagen na heden kennis te geven." Ik heb niet terug kunnen vinden dat Krijn Hamelink hiervan kennis heeft gegeven.

In 1852 verscheen een advertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode dat Krijn Hamelink een partij scheeps-afbraak te koop had, bestaande uit balken, stijlen, balken en een partij zwaar ijzer, alsmede hele en halve tonnen teer.

In 1860 en 1861 zijn er verschillende advertenties verschenen in de Goessche Courant en de Zierikzeesche Nieuwsbode van openbare verkopingen ten verzoeke van Krijn Hamelink.

Op 13 juni 1860 vond een openbare verkoping plaats aan boord van het barkschip Borneo, liggende aan het Schuttershof. De verkoping bestond uit een grote partij scheepsgoederen, tafels, stoelen, banken, linnengoederen, aardewerk, ijzerwerk en blikwerk, geweren, pistolen, sabels, koperen ketels, blikken bussen, een brandspuit, een scheepsklok, schilderijen, een partij vlaggen, glaswerk, een vloertapijt, een combuis en verschillende soorten scheepshout. Al de goederen waren afkomstig van het barkschip Borneo. Op 27 juni 1860, 22 augustus 1860 en 5 september 1860 werden wederom goederen openbaar verkocht die afkomstig waren van dit schip. Deze laatste drie verkoping vonden plaats aan het pakhuis van Krijn Hamelink op het Java en aan het Schuttershof.

Op 14 november 1860 en 28 november 1860 vonden aan het Schuttershof te Neuzen openbare verkopingen plaats van eiken houtwaren, rondhouten, zeilen, vaten, waterketels, zeekaarten, boeken etc, afkomstig van het barkschip "Economist".

27 maart 1861 vond een openbare verkoping van Krijn Hamelink plaats van een grote partij houtwaren en zeilen op het Schuttershof. Na het overlijden van Krijn Hamelink vond op 5 juni 1861 een openbare verkoping plaats ten verzoeke van de weduwe en erfgenamen. De goederen bestonden uit een grote partij eiken en andere houtwaren, scheepsankers, kettingen, brandhout, zeildoek, touwwerk en ijzerwerk afkomstig van het barkschip "de Economist". Ook deze verkoop vond plaats op het Schuttershof. Uit de advertentie blijkt dat Krijn Hamelink woonachtig was op genoemd barkschip. (Bron: www.krantenbankzeeland.nl), ovl. (39 jaar oud) te Terneuzen op 22 apr 1861, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 23 jul 1841 met Adriana de Blaeij, dr. van Levinus de Blaeij (Wagenmaker.) en Jacoba de Bruijne (Wagenmakerin.), geb. te Terneuzen op 16 okt 1821, ovl. (35 jaar oud) te Terneuzen op 15 apr 1857 Ze is overleden bij de geboorte van een tweeling (jongen en meisje). De tweeling is ook overleden.

Uit dit huwelijk:

1. Jacomina, geb. te Terneuzen op 7 dec 1841, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 2 jan 1842, ovl. (3 maanden oud) te Terneuzen op 11 mrt 1842.

2. Simon, geb. te Terneuzen op 8 jan 1843, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 22 jan 1843, Spoorwegbeambte, directeur der Nederlandsche Tramwegmaatschappij, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Simon was begonnen als militair en verliet de dienst als sergeant van het regiment grenadiers en jagers. Hierna aanvaarde hij een functie bij de administratieve dienst van de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. Hier doorliep hij alle afdelingen en verwierf een veelzijdige kennis van het spoorwegwezen en vestigde veel aandacht op zich. Samen met de heer baron van Hardenbroek werd hij oprichter van de Maatschappij voor veestallen. De heer Hardenbroek had het plan om Friesland van tramwegen te voorzien, in Hamelink vond hij de man, om dit plan tot uitvoer te brengen. Hamelink bezat een ijzeren wil en doorzettingsvermogen. Op 24 april 1880 werd de Nederlandsche Tramwegmaatschappij opgericht, waarvan hij tot directeur werd benoemd. Op 6 oktober 1880 opende de eerste lijn van Dokkum naar Veenwouden. Simon was in 1881 oprichter van de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen, hij was daarvan tot 1 januari 1897 voorzitter, wegens zijn drukke werkzaamheden voor de Nederlandsche Tramweg Maatschappij heeft hij deze functie moeten neerleggen. Niettemin bleef hij wel lid van het bestuur. Voorts was hij gedurende enige jaren bestuurslid der Union Internationale Permanente des Tramways. In 1894 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij zijn dood in 1900 was Friesland voorzien van ca. 150 kilometer spoorlijn. Op 4 december 1900 werd zijn zoon Cornelis Hamelink benoemd tot waarnemend directeur.Met ingang van 15 mei 1901 volgde hij zijn vader op als directeur. (Bron: diversen, waaronder Prof. Dr. Cees J. Hamelink, Amsterdam, achterkleinzoon van Simon Hamelink.) In het bevolkingsregister van Utrecht is nog het volgende te vinden over Simon Hamelink en zijn gezin. Hij woonde op het adres Catharinasingel 6 (voorheen wijk L 236c) en op 1 juni 1880 verhuisd hij naar Moreelschelaan 21. Op 14 januari 1884 vertrok hij met zijn gezin naar Engwirden, Friesland. In Utrecht had het gezin een inwonende dienstbode, dit was Johanna Maria Koot, geboren 3 juli 1863 te Utrecht. Op 24 november 1882 stopt de dienstbode hier met haar werkzaamheden, ze verhuisd dan naar het adres wijk A 302. (Bron: Utrechts Archief, 2000), ovl. (57 jaar oud) te Haskerland op 16 nov 1900 (overleden aan een nier- en hartlijden), tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 3 aug 1871 met Neeltje Gebrecht van Dijk, geb. te Terneuzen op 16 jan 1850, ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam op 13 nov 1920.


Simon Hamelink en Neeltje G. van Dijk zijn de rechtstreekse voorouders van Niels Hamelink. Zie de website: http://familiehamelink.nl/


3. Levinus, geb. te Terneuzen op 2 okt 1846, ovl. (69 jaar oud) te Terneuzen op 23 jan 1916, volgt IXa.

4. jongen, doodgeboren, geb. en ovl. te Terneuzen op 8 jul 1849.

5. Jacomina, geb. te Terneuzen op 27 dec 1850, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 12 jan 1851, Verhuisde volgens het bevolkingsregister van Terneuzen op 20-10-1876 naar Utrecht. Ze is niet terug te vinden in het bevolkingsregister van de stad Utrecht onder de naam Hamelink (september 2000), ovl. (57 jaar oud) te Plover [Verenigde Staten] op 23 apr 1908, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Utrecht op 2 apr 1879 met Cornelis Nousen, geb. te Terneuzen op 30 mrt 1852, Cornelis en Jacomina zijn op 7 april 1882 met het schip Pollux vanuit de haven van Amsterdam vertrokken naar New York. Aan boord waren ook de volgende familieleden: Jan (zijn vader 59 jaar, arbeider), Leijntje (55 jaar, mogelijk tante van Cornelis) en de twee kinderen van Cornelis en Jacomina: Jan Krijn (geb. 27 november 1879) en Kreyn John (geb. 20 juni 1881). Cornelis was vermeld als een arbeider en ze reisden "steerage", benedendeks.

Volgens de 1900 United States Federal Census woont Cornelis met zijn gezin in Sheboygan Falls, Wisconsin. Jacomina staat vermeld als "Minnie". Bij haar staat dat zij negen kinderen heeft gebaard, waarvan zeven in 1900 nog in leven zijn. Als beroep van Cornelis staat "day laborer" vermeld. Cornelis is eigenaar van een boerderij, met een hypotheek. Jacomina spreekt geen Engels. Andere inwonende familieleden zijn op dat moment: zoon John (geboren nov. 1879 in Nederland), hij staat vermeld als "maker cheese boxes", dochter Girtie (geboren aug. 1885 Wisconsin), zoon Cornelius (geboren nov. 1887 Wisconsin), dochter Pauline (geboren okt. 1891 Wisconsin), zoon Anton (geboren jan. 1893 Wisconsin)

In de Wisconsin State Census 1905 is het gezin vermeld als "Naussen". Cornelis is geschreven als "Cornelius" en Jacomina heet nogmaals "Minnie". De kinderen Lena (Pauline) (13 jr), en Anton (12 jr) wonen nog in bij hun ouders. Ze woonde in Plover, county Marathon, Wisconsin. Hij is eigenaar van een boerderij met een hypotheek.

Volgens de 1920 United States Federal Census woont Cornelis als weduwnaar in Birnamwood, Shawano, Wisconsin. Hij woont daar dan in op de boerderij bij zijn zoon Kryn Nousen (38 jr) met zijn vrouw Nellie (34 jr) en kleindochter Eveylin (2 jr). Kryn's broer John (40 jr) woont ook op de boerderij en staat vermeld als "laborer in woods".

(Bron: Ancestry.com, New York Passenger Lists 1820-1957, Census 1900, 1905 en 1920), ovl. (77 jaar oud) te Plover [Verenigde Staten] op 6 jan 1930.

6. Cornelis, geb. te Terneuzen op 17 sep 1853, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 9 okt 1853, Spoorwegbeambte, logementhouder, herbergier, concierge, ovl. (50 jaar oud) te Terneuzen op 5 sep 1904, tr. (resp. 40 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 22 mrt 1894 met Maartje Louise Versluijs, geb. te Terneuzen op 16 jul 1864, ovl. (81 jaar oud) te Utrecht op 30 jan 1946.

7. jongen, doodgeboren, geb. en ovl. te Terneuzen op 15 apr 1857.

8. meisje, doodgeboren, geb. en ovl. te Terneuzen op 15 apr 1857.


Krijn Hamelink, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 23 sep 1857 met Pleuntje Wattheij, geb. te Hoek op 21 apr 1827, ged. Nederlands Hervormd te Hoek op 6 mei 1827, ovl. (52 jaar oud) te Terneuzen op 10 nov 1879.

Uit dit huwelijk:

1. Anthonie Willem, geb. te Terneuzen op 27 sep 1858, ovl. (3 maanden oud) te Terneuzen op 18 jan 1859.

2. Anthonie, geb. te Terneuzen op 20 jan 1860, Kantoorbediende, commissionair, houthandelaar, ovl. (59 jaar oud) te Terneuzen op 12 dec 1919, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Philippine op 2 nov 1881 met Paulina Francisca Ploegaert, geb. te Philippine op 5 nov 1856, ovl. (66 jaar oud) te Philippine op 7 mei 1923.

3. Krina, geb. te Terneuzen op 17 nov 1861, ovl. (3 maanden oud) te Terneuzen op 9 mrt 1862.


VIIIb. Arie Hamelink, zn. van Cornelis Hamelink (VIIb) (Werkman, dagloner,) en Adriana de Pooter (Werkvrouw.), geb. te Terneuzen op 27 jan 1829, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 15 feb 1829, Karreman, werkman, ovl. (85 jaar oud) te Terneuzen op 17 mei 1914, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 5 aug 1853 (getuige: Krijn Hamelink, 59 jaar, karreman, oom van de echtgenoot, Simon Hamelink, 62 jaar, postbode, oom van de echtgenoot, Willem Dieleman, 56 jaar, sluisknecht, oom van de echtgenote, Willem Lodewijk Berends, 45 jaar, herbergier, geen bloedverwant) met Jacoba Dieleman, dr. van Jan Dieleman (Dagloner, werkman.) en Jacoba Herrebout (Dienstmeid.), geb. te Terneuzen op 4 nov 1828, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 23 nov 1828, Dienstmeid, ovl. (34 jaar oud) te Terneuzen op 23 apr 1863.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana, geb. te Terneuzen op 21 jan 1854, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 29 jan 1854, ovl. (8 maanden oud) te Terneuzen op 13 okt 1854.

2. Adriana, geb. te Terneuzen op 31 jan 1855, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 4 feb 1855, ovl. (72 jaar oud) te Terneuzen op 15 nov 1927, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 25 jul 1878 met Antheunis Jacobus Stroo, geb. te Terneuzen op 23 dec 1853, Werkman, bootwerker, ovl. (68 jaar oud) te Terneuzen op 11 jan 1922.

3. Jan, geb. te Terneuzen op 19 apr 1857, ovl. (2 jaar oud) te Terneuzen op 14 feb 1860.

4. Johanna Adriana, geb. te Terneuzen op 7 apr 1858.

5. Cornelis, geb. te Terneuzen op 14 aug 1859, ovl. (61 jaar oud) te Terneuzen op 23 apr 1921, volgt IXb.

6. Jan, geb. te Terneuzen op 20 jan 1862, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 26 jan 1862, Vrachtrijder, werkman, vlasbewerker, bootwerker, noteerder, ovl. (66 jaar oud) te Terneuzen op 9 apr 1928, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 25 okt 1883 met Jacoba Adriana Hamelink, geb. te Terneuzen op 2 jun 1862, ovl. (24 jaar oud) te Terneuzen op 15 nov 1886, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 2 mei 1888 met Hendrika Catharina Hamelink, geb. te Terneuzen op 19 apr 1866, ovl. (49 jaar oud) te Bergen op Zoom op 22 aug 1915.


Arie Hamelink, tr. (resp. 34 en 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 21 jan 1864 met Neeltje de Mol, geb. te Terneuzen op 8 jun 1828, Werkvrouw, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 18 okt 1907.


Generatie IX

IXa. Levinus Hamelink, zn. van Krijn Hamelink (VIIIa) (Brievenbode, koopman,) en Adriana de Blaeij, geb. te Terneuzen op 2 okt 1846, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 18 okt 1846, Schippersknecht, schipper, spoorwegbeambte, kaaibaas, noteerder., ovl. (69 jaar oud) te Terneuzen op 23 jan 1916, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 22 mrt 1867 met Geertruij (Geertrui) Vereijke, dr. van Jacobus Vereijke (Schippersknecht, schipper.) en Geertruij van Wijck (Winkelierster.), geb. te Terneuzen op 3 apr 1845, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 27 apr 1845, Geertruij kon niet lezen of schrijven. Dit blijkt uit haar huwelijksakte, ovl. (88 jaar oud) te Terneuzen op 17 jan 1934.

Uit dit huwelijk:

1. Krijn Jacobus, geb. te Terneuzen op 14 okt 1867, Werkman, bootwerker, ovl. (42 jaar oud) te Terneuzen op 21 okt 1909, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 9 feb 1893 met Martha Klouwers, geb. te Terneuzen op 2 mei 1872, ovl. (59 jaar oud) te Vlissingen op 15 nov 1931.

2. Jacobus Simon, geb. te Terneuzen op 4 aug 1871, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 3 sep 1871, ovl. (1 jaar oud) te Terneuzen op 23 jun 1873.

3. Simon Cornelis, geb. te Terneuzen op 24 nov 1872, Waterklerk, kantoorbediende, fabrieksarbeider, machinist, winkelier van een wolwinkel, ovl. (80 jaar oud) te Terneuzen op 9 nov 1953, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke stand) te Terneuzen op 2 jul 1896 met Elena ’t Gilde, geb. te Terneuzen op 26 jul 1872, ovl. (83 jaar oud) te Terneuzen op 22 jan 1956.

4. Jacobus Abraham, geb. te Terneuzen op 20 feb 1876, ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 13 jan 1955, Kleermaker, nachtwaker vleeswarenfabriek Schop., ovl. (78 jaar oud) te Rotterdam op 13 jan 1955, tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 21 jun 1900 met Pieternella Cornelia Versluijs, geb. te Terneuzen op 23 sep 1875, ovl. (87 jaar oud) te Rotterdam op 25 apr 1963.

5. Cornelis Levinus, geb. te Terneuzen op 31 okt 1877, Schipper, handelaar in scheepsbenodigdheden, winkelier. Op 1 september 1924 startte hij een winkel in scheepsbenodigdheden, oliën en vetten aan de Rosegracht te Terneuzen. Op 15 december 1937 draagt hij de zaak over aan zijn zoons Levinus Cornelis Hamelink en Cornelis Levinus Hamelink die de zaak voortzetten onder de naam "Gebroeders Hamelink". (Bron: Kamer van Koophandel), ovl. (82 jaar oud) te Terneuzen op 25 nov 1959, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 25 jan 1905 met Wilhelmina Kuik, geb. te Gent [België] op 16 okt 1878, ovl. (70 jaar oud) te Terneuzen op 5 jan 1949.

6. Geertrudus Adrianus, geb. te Terneuzen op 23 nov 1879, ovl. (66 jaar oud) te Terneuzen op 10 mei 1946, volgt X.

7. jongen, doodgeboren, geb. en ovl. te Terneuzen op 19 apr 1881.

8. Adrianus Anthonie, geb. te Terneuzen op 19 apr 1881, ovl. (41 dagen oud) te Terneuzen op 30 mei 1881.

9. Adrianus Anthonie, geb. te Terneuzen op 2 apr 1883, ovl. (87 jaar oud) te Terneuzen op 13 aug 1970, Schildersknecht, kaaibaas, winkelier van een kruidenierswinkel, ovl. (87 jaar oud) te Terneuzen op 13 aug 1970, tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 16 mrt 1905 met Sijta Elisabeth van Doeselaar, geb. te Terneuzen op 14 feb 1884, ovl. (76 jaar oud) te Terneuzen op 19 jul 1960.

10. Anna Paulina, geb. te Terneuzen op 22 nov 1884, ovl. (26 dagen oud) te Terneuzen op 18 dec 1884.


IXb. Cornelis Hamelink, zn. van Arie Hamelink (VIIIb) (Karreman, werkman.) en Jacoba Dieleman (Dienstmeid.), geb. te Terneuzen op 14 aug 1859, ged. Nederlands Hervormd te Terneuzen op 25 sep 1859, Werkman, los werkman. In de huwelijksbijlagen bij zijn huwelijksakte zit een certificaat van de Nationale Militie. Volgens dit certificaat werd hij in 1878 ingeschreven voor de lichting van 1879 met lotnummer 6. Op 7 mei 1879 werd hij ingelijfd bij het 3e regiment Infanterie. Door zijn commanderende officier werd op 29 augustus 1881 toestemming aan hem gegeven om zijn huwelijk aan te gaan. (Bron: Huwelijksbijlagen, Zeeuws Archief), ovl. (61 jaar oud) te Terneuzen op 23 apr 1921, begr. te Terneuzen op 26 apr 1921, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 15 sep 1881 met Cornelia Braal, dr. van Jacobus Braal (Arbeider, veldarbeider,) en Cornelia Lensen (Dienstmeid, werkvrouw.), geb. te Terneuzen op 9 mei 1862, ovl. (67 jaar oud) te Terneuzen op 23 dec 1929.

Uit dit huwelijk:

1. Arie Jacobus, geb. te Terneuzen op 19 dec 1881, Bootwerker, ovl. (29 jaar oud) te Terneuzen op 7 feb 1911, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 6 apr 1905 met Wilhelmina Catharina Lansen, geb. te Terneuzen op 11 mrt 1884, ovl. (66 jaar oud) te Terneuzen op 8 jan 1951.

2. Jacobus Arie, geb. te Terneuzen op 7 feb 1883, Bootwerker, werkman, transportarbeider, ovl. (73 jaar oud) te Terneuzen op 12 okt 1956, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 17 mrt 1904 met Pieternella Jacoba Hamelink, geb. te Terneuzen op 31 jan 1884, ovl. (79 jaar oud) te Terneuzen op 13 mrt 1963.

3. Jan, geb. te Terneuzen op 19 jul 1884, ovl. (77 jaar oud) te Terneuzen op 12 okt 1961, Bootwerker, transportbediende, ovl. (77 jaar oud) te Terneuzen op 12 okt 1961, begr. te Terneuzen op 16 okt 1961, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 6 jan 1910 met Suzanna Martha Sara de Meijer, geb. te Terneuzen op 23 nov 1885, Baakster, ovl. (67 jaar oud) te Terneuzen op 8 jun 1953, begr. te Terneuzen op 11 jun 1953.

4. Cornelia Jacoba, geb. te Terneuzen op 30 okt 1885, ovl. (56 jaar oud) te Terneuzen op 5 dec 1941, volgt X.

5. Jacoba Cornelia, geb. te Terneuzen op 18 dec 1889, ovl. (8 jaar oud) te Terneuzen op 22 jul 1898.


Generatie X

X. Geertrudus Adrianus, zn. van Levinus Hamelink (IXa) (Schippersknecht, schipper,) en Geertruij Vereijke, geb. te Terneuzen op 23 nov 1879, Waterklerk bij de firma Little & Johnson te Terneuzen, later waterklerk bij de firma Scheldeveem te Terneuzen. Hij was medeoprichter, en bestuurslid van de voetbalvereniging "V.V. Terneuzen", opgericht 1-7-1920. In de huwelijksbijlagen bij zijn trouwakte zit een certificaat van de Nationale Militie. Volgens dit certificaat kreeg hij voor de lichting in 1899 lotnummer 43. Hij werd vrijgesteld. (Bron: Huwelijksbijlagen, Zeeuws Archief), ovl. (66 jaar oud) te Terneuzen op 10 mei 1946, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Terneuzen op 23 feb 1905 met Cornelia Jacoba Hamelink, dr. van Cornelis Hamelink (IXb) (Werkman, los werkman.) en Cornelia Braal (zie IXb).


Generatie XI

XI. Levinus Cornelis Hamelink, zn. van Geertrudus Adrianus Hamelink (X) (Waterklerk) en Cornelia Jacoba Hamelink (Xi), Kantoorbediende, scheepsbevrachter, tr. met Mathilde Celina Galle, dr. van Jacobus Bernardus Galle en Jacomina Maria Leunis, Uit dit huwelijk:

1. Rudolf Levinus, volgt XII.


Generatie XII

XII. Rudolf Levinus Hamelink, zn. van Levinus Cornelis Hamelink (XI) (Kantoorbediende) en Mathilde Celina Galle, Autospuiter, brandweerman tr. met Gerdina Korving, dr. van Gerrit Korving en Johanna van der Mark

Uit dit huwelijk:

1. Edwin, volgt XIIIa.

2. Sylvia, volgt XIIIb.


Generatie XIII

XIIIa. Edwin Hamelink, zn. van Rudolf Levinus Hamelink (XII) en Gerdina Korving, tr. met Sandra (Toots) Louise Muys, dr. van Philippus Gerrit Muijs (Timmerman.) en Frederika Fluit (Boekhoudster.)

Uit dit huwelijk:

1. Reinier Stephan

2. Wouter Pepijn


XIIIb. Sylvia Hamelink, dr. van Rudolf Levinus Hamelink (XII) en Gerdina Korving, Telefoniste, tr. met Eelke Jacobus Johannes Christoffel Kasteleijn, Timmerman.

Uit dit huwelijk: 2 kinderen.


Comments