Begraven voor 1900 in Sas van Gent


Grafstenen die nog aanwezig zijn van personen die voor 1900 begraven zijn in Sas van Gent, Zeeland, Nederland
Begraafplaats aan de Paul Kreugersdreef te Sas van Gent.
geinventariseerd in november 2005 door Sandra Muys & Edwin Hamelink.

 D.O.M.
GRAFKELDER
der familie
WAUTERS-DUMOLEYN
De heer Hendrikus Wauters
oud dijkgraaf van de polders
groote St. Albert kleine St. Albert
verdronken en de Ghellinck
geb. 2 maart 1796 te Sas van Gent aldaar overl. 15 mei 1897
en zijne echtgenoote
mad. Carolina F. Dumoleyn
geb. 2 oct. 1825 te Assenede overl. 7 nov 1910 te Sas van Gent
mej. Francisca Wauters
geb. 24 juli 1850 te Sas van Gent overl. 27 mei 1901 te Genck
Den edelachtbare heer
Petrus Wauters
Oud Burgemeester van Sas van Gent
Dijkgraaf van den Gr. St. Albertpolder
Oud Dijkgraaf en ontvanger griffier van verschillende polders
geb. Sas van Gent 22 Oogst 1848 en aldaar overl. 23 novem. 1935
Mejuffrouw
Irma M.L. Wauters
dochter van
Charles Louis
en van
Stephanie IJsebaert
geb. te Sas van Gent 26 oct. 1880
aldaar overl. 18 mei 1909

 Hier ligt begraven
de edel achtbare heer
JOHANNES STEVENS
wethouder der gemeente Sas van Gent
en lid der Staten van Zeeland.
geb. te Sas van Gent den 22 april 1819 overl.
den 9 december 1882 en zijne echtgenoote
MEVR. LUCOVICA SERAPHINA THOMAES
geb. te Hoofdplaat den 29 april 1826
overl. te Sas van Gent den 31 januari 1900
gesterkt door de H.H. Sacramenten
 

Ter nagedachtenis aan
Dme. ROSALIA VAN ACKER
weduwe van
Mr. PETRUS DUMOLEYN
geb. te Westdorpe
20 7,der 1837
overl. te Sas van Gent
11 mei 1898
ZY RUSTE IN VREDE 

Alle foto's zijn gemaakt in november 2005 door Sandra Muys.Comments