מדינת החזירים של אפלטון

מדינת החזירים  של אפלטון

בספרו הפוליטיאה נותן אפלטון משל של מדינת חזירים על מנת להמחיש את תפיסתו לגבי כל המדינה.

1. במדינה של אפלטון לכל אחד תפקיד משלו והוא עושה רק אותו.

2. בני אדם שואפים לעוד ועוד צרכים בסיסיים. לא מדובר על מדינה מושחתת אלא מדינה אידיאלית כמעט. הצרכים לא מתפתחים, כל יום האנשים עושים את אותו הדבר ורוצים את אותו הדבר וטוב להם כך. כל עוד הצרכים הבסיסיים שלהם מסופקים (מזון, כסות) הם מסופקים. לא מתפתחים צרכים חדשים.

3. מבחינה כלכלית לפי אפלטון המדינה נמצאת במצב של איזון כלכלי - אין מחסור ואין עודף.
מדינת החזירים מייצרת את כל מה שצורכת ומוכרת וצורכת את כל מה שמייצרת וקונה. אין הכרח שהכלכלה תהיה כלכלת מטבע, גם כלכלת חליפין מאפשרת להגיע לאיזון כלכלי.

הצדק נמצא במדינת החזירים והוא שכל אדם עושה את שלו וכל אדם מחזיק רק במה ששייך לו. אמנם יש צדק, אך אין את היכולת התבונית להבין אותו ולהתכוון אליו (הצדק יסתבר בסוף הפוליטיאה של אפלטון כחלק מהסדר התבוני). ברגע שהסדר החברתי מתערער, אין סדר חברתי שמן הראוי לשאוף אליו. קאפלוס ייצג מצב בו אדם מצוי באיזון ואפילו בשפע, חי באופן צודק אבל אינו מסוגל להסביר ולהבין מה בתוך הקיום שלו היה צודק. הסברה שלו נכונה ביותר (כל אחד מחזיק בשלו ועוסק בשלו) אך הוא לא מסוגל להגן על עמדתו ולהבין מה בדיוק זה אומר. לטענתו של אפלטון, מצבו הכלכלי הוא זה שמאפשר לו להיות צודק. אותו רעיון חוזר במדינת החזירים – התבונה לא מתקיימת כיוון שאין שאיפה ליותר. בגלל ההסתפקות בצרכים הבסיסיים, אף אחד לא שואף ליותר ולכן לא ניתן למצוא את הצדק או את העוול במדינת החזירים.

מתוך מדינת החזירים, מתוך המצב של האיזון הכלכלי, מתפתחת לפי אפלטון מדינה שבה השתנו הצרכים הבסיסיים, יש שאיפה ליותר, המצב יצא מאיזון ואנשי מדינת החזירים צריכים עוד אדמות, עוד אנשים, עוד אוכל, צבא גדול יותר לשמור על האדמות הכבושות ועוד. רק מהמקום הזה יש צורך ברשות התבונית שתשאל בסופו של דבר איך לחלק את כל המשאבים העודפים.

הצדק במדינה של אפלטון יתבטא בכך שהמדינה תדע איך לחלק את השלל העודף ואת הכח כאשר הקריטריון הוא הרמנוה ורווחתם של כל האזרחים. הצדק באדם אינו נמצא כאשר הוא במצב של איזון אלא כאשר הוא שואף ליותר ומכח שאיפתו מבין את האופן שבו הוא צריך לחלק את כוחותיו ואת האנרגיות שלו בעולם. כלומר, נפש האדם יכולה להיות צודקת מתוך התכוונות להיות צודקת, אם היא שואפת ומטפסת לעבר העידון. לדעת אפלטון רק אדם ששואף להרמוניה, לתפיסה משוכללת יותר ידע להעריך ולהבין מהו צדק. מידת הצדק לא תימצא אצל אדם שמסתפק בסיפוק צרכים מסדר נמוך יותר. הצדק יכול להיות אצל כל אדם אבל הצדק לא מובן ע"י כל אדם.

Comments