אפלטון

אפלטון הוא פילוסוף יווני שחי במאה הרביעית לפני הספירה והשפיע השפעה שדומה וכמעט אין שני לה על הפילוסופיה והעולם בכלל שבאו אחריו. אפלטון היה כותב, אך הוא מעולם לא ביטא את רעיונותיו שלו אלא שם אותם בפיו של סוקראטס, המורה שלו, שכל כתביו של אפלטון הם למעשה דיאלוגים של סוקראטס המדבר עם אזרחי אתמונה על סוגיות כמו מהו צדק, מהי המעלה הטובה, כיצד מדינה צריכה להתנהל וכיוצא בזה.

בהתאם, אחד האירועים החשובים ביותר בחייו של אפלטון היה ללא ספק הוצאתו להורג של סוקראטס באשמת השחתת בני הנוער וכפירה באלים, ומותו של מורהו האהובה סוקראטס ללא ספק היווה השראה ל-"פוליטיאה" של אפלטון הטוען שם כי במדינה האידיאלית הפילוסופים הם אלו שיהיו בשלטון ולא האספסוף של הדמוקרטיה. מותו של סוקראטס תואר על ידי אפלטון ב-"אפולוגיה" נאום ההגנה שנשא סוקרטאס בפני בית המשפט שבסופו של דבר מצא אותו אשם והוציא אותו, למגינת ליבו של אפלטון, להורג.

אפלטון עסק בתחומים רבים ובהם אסתטיקה, תורת המידות, תורת המדינה ומטאפיזיקה שהיוותה בסיס לכל הגותו של אפלטון. מפורסמים במיוחד מבין כתביו הם תורת האידיאות של אפלטון הקובעת כי העולם שלנו הוא רק ביטוי חומרי של אידיאות מופשטות ומושלמות. וכן משל המערה של אפלטון הממחיש את קיומנו בעולם החומרי ללא מודעות לעולם האידיאות שנמצא מחוץ להישג החושים שלנו ורק, כך טוען אפלטון, בהישגו של המוח העוסק בעיון פילוסופי. עוד חיבור מפורסם של אפלטון הוא "המשתה" בו עורכים אפלטון וחבריו סבב של נאומי שבח לארוס, ושם שוטח אפלטון את אחד הטקסטים היפים (מפיו של סוקראטס כמובן) אודות האהבה, שגם הוא בהתאם למטאפיזיקה שלו כפי שהיא מנוסחת בתורת האידיאות של אפלטון.

לאפלטון היה תלמיד אחד מפורסם נוסף בשם אריסטו, שבמידה רבה מרד בו בהרבה מאוד ממרכיביו הפילוסופיים והוא היה זה שלמעשה זכה לבסוף לעצב את החשיבה המערבית באלפי השנים שבאו אחריו ולמעשה עד עצם היום הזה. אך כמובן שבעבור אפלטון בתור המורה של אריסטו שמור מקום של כבוד שלא יכול להלקח ממנו במסגרת הפילוסופיה ותולדות הפילוסופיה היוונית והפילוסופיה המערבית באופן כללי.

הפילוסופיה של אפלטון


Comments