פילוסופיה - מבוא

עוד איזה בלוג-המחפש-המידעון-סיכומים

 

פילוסופיה למעשה היא צורת המחשבה הכוללנית והרחבה ביותר של האדם. מבט חטוף על תולדות הפילוסופיה יסביר את הקביעה הזו דרך העובדה שבעבר כללה בתוכה הפילוסופיה את מה שהיום נחשב למדעים נפרדים, החל מהפיזיקה ועד מדע המדינה. לכן, פילוסופיה היא למעשה צורת המחשבה המעמיקה ביותר של האדם, היא הניסיון לעמוד על טיבן של התופעות, של ההתנהגות האנושית, של הקיום החברתי, של אלוהים, של האמנות והיופי ושל כל דבר שממלא את חייו של האדם ומסקרן אותו. היה זה עמנואל קאנט שקבע כי הפילוסופיה היא התשוקה הבסיסית של התבונה האנושית להבין את עצמה, תשוקה שלעולם אינה יכולה לבוא באמת על סיפוקה. מהסיבה הזו נראה כי תולדות הפילוסופיה הן למעשה תולדות של שאלות פילוסופיות שאינן באמת נענות או נפתרות אלא רק משתנות, מתפצלות ובעיקר מתרבות.

הפילוסופיה החלה את דרכה עם הפילוסופיה היוונית שהייתה ביסודה פילוסופיה אונטולוגית, כלומר פילוסופיה ששואלת על קיומם של הדברים ואילו מאוחר יותר, אצל פילוסופים כמו אפלטון או אריסטו, אנו מוצאים גם פילוסופיה פוליטית שעוסקת בשאלות של משטר ומדינה וכן פילוסופיה של האסתטיקה ותחילתה של פילוסופיה אפיסטימולוגית, כלומר פילוסופיה שתוהה על עצם אפשרויותיה של ההכרה לדעת דבר מה על העולם.

המורשת של הפילוסופיה היוונית ובעיקר הפילוסופיה של אריסטו הייתה משמעותית ביותר ודומיננטית לאורך מאות שנים עד עלייתה של הפילוסופיה של העת החדשה שהיא הרבה יותר פילוסופיה אפיסטימולוגית התוהה על הדרך שבה יכול האדם להכיר ולהבין את העולם סביבו ואת המציאות שבה הוא מתקיים.

במאה העשרים ידעה הפילוסופיה תפנית נוספת, כאשר בצד נוכחות בולטת של הפילוסופיה האנליטית והפילוסופיה של המדע עלה סוג חדש של פילוסופיה – פילוסופיה לשונית העוסקת בעיקר בשאלות של ייצוג. פילוסופיה זו כבר אינה שואלת מה נמצא בעולם (פילוסופיה אונטולוגית שבולטת בפילוסופיה היוונית) וכבר אינה שואלת מה יכולה הפילוסופיה להגיד על העולם (פילוסופיה של העת החדשה) אלא בעיקר על כיצד אנשים מדברים על העולם, כיצד הם מייצגים אותו וכיצד קובעת הפילוסופיה מה נכון ומה לא. סוג זה של פילוסופיה גם הוביל בסופו של דבר לעלייתה של הפילוסופיה הפוסטמודרנית שכופרת בעצם יכולתו של האדם להגיע לאיזושהי ידיעה אמיתית ומן המפורסמות היא אמירתו של ניטשה בנושא לפיה "אין אמת, רק פרשנות".

אכן, הפילוסופיה עברה כברת דרך נכבדת באלפי שנות קיומה בתור אם כל המדעים והמחשבה האנושית. זה אולי מה שהופך את העיסוק בתחום של פילוסופיה לעיסוק כה מרתק ועמוק. תולדות הפילוסופיה הן תולדות יחסיו של האדם עם קיומו, הפילוסופיה היא ניסיונותיו להבין את הקיום הזה בתקווה, אולי, לשפר אותו. עד היום לא ויתרה הפילוסופיה העל המשימה הזו שהיא הציבה לעצמה, והשאלות הפילוסופיות שמעסיקות את הפילוסופיות מראשית ימיה ממשיכות להיות נושא לדיון עז, ער ובעיקר מרתק.

Comments