מבוא לתרבות המערב - סיכום קורס

הקורס מבוא לתרבות המערב הינו קורס יסוד הנלמד במגוון גדול של דיסציפלינות ובהן היסטוריה, תקשורת, לימודי תרבות, סוציולוגיה ועוד. מבוא לתרבות המערב סוקר את היסודות ההיסטוריים והתרבותיים עליהם עומדת התרבות המערבית החל מימי רומא ועד למאה ה-20 ואף ה-21.

הנושאים המקובלים בקורס מבוא לתרבות המערב מתחילים בדרך כלל כבר בימי רומא העתיקה וראשית הנצרות אך ישנם קורסים של מבוא לתרבות המערב שמתחילים רק בימי הביניים ומגיפת הדבר. לשינויים שעברו על העולם הנוצרי, דהיינו הרפורמציה ועליית הפרוטסטנטיות ישנה חשיבות מכרעת בהבנת הרקע של תרבות המערב, בעיקר לאור ניתוחו של מקס וובר אודות הקשר שבין הפרוטסטנטיות והקפיטליזם. מבוא לתרבות המערב כמו כן סוקר גם את השינויים הרעיוניים והתיאולוגיים שעברו על העולם המערבי בתקופת הרנסנס, המהפכות המדעיות, תקופת ההשכלה וכן גילוי העולם החדש והתרחבותה של אירופה אל חלקים אחרים של העולם דרך הקולוניאליזם.

המהפכה הצרפתית מקבלת מקום חשוב ביותר במסגרת של מבוא לתרבות המערב בשל העבודה שהיא מגלמת רעיונות ותמורות חברתיים ופולטיים שהמשיכו להשפיע על העולם אל תוך המאות ה-19 וה-20 עם תחילתה של המהפכה התעשייתית שגם היא כמובן חלק חשוב בקורס מבוא לתרבות המערב. גלי הלאומיות של המאה ה-19 ועליית הליברליזם והלאומיות מספקים נדבך נוסף וחשוב להבנת המקורות של התרבות המערבית ורעיונות המודרניזם וכך גם הגילום ההיסטורי שלהם במה שקרוי "אביב העמים".

למרקסיזם יש גם מקום חשוב במסגרת של מבוא לתרבות המערב כמקור האידיאולוגי שגם צמח מתוך החוויה האנושית של המהפכה התעשייתית וכן מה שבסופו של דבר עליו עמדה המהפכה הקומוניסטית ברוסיה ומערך הכוחות האידיאולוגיה בעולם שלאחר מלחמת העולם השנייה.

כמובן שגם למלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה ישנה חשיבות מכרעת ביותר במסגרת של מבוא לתרבות המערב שכן מלחמות העולם שינו ללא היכר את פניה של האנושות בכלל וכמובן גם את פניה של התרבות המערבית.

מבוא לתרבות המערב נלמד בדרך ככל בתור קורס חובה בתואר ראשון כאשר תכניו עשויים להשתנו אך העיקרון של הבנה מרובדת של התפחות החברה המערבית כשכבה על גבי שכבה של התפתחויות היסטוריות ורעיוניות שהובילו אל התרבות המערבית כפי שהיא כיום בדרך כלל נשמר בכל המסגרות שבהם נלמד הקורס מבוא לתרבות המערב.


Comments