דעות ומאמרים בנושאים שונים ומגוונים


בס"ד

יש נושאים שונים שבהם יש לי דעות מסויימות,  חלקם פרסמתי בפורומים שונים ברשת, ומעל גבי דף זה ברצוני לרכז אותם ולהתחלק בדעותי עם הקוראים.

אני לא מביא את השם שלי, כי המטרה שלי היא הדעות, ואם הם נכונים וישרים, אפשר לקבל אותם, ואם הם לא נכונים לא מקבלים אותם. אין אני רוצה שילכו כמו עדר, רק שכל אחד אם הוא הבין שמה שכתבתי זה נכון שיקבל אותם ולא משנה מי כתב את זה. וכמו שרבותינו ז"ל אמרו "קבל את האמת ממי שאמרו".

המטרה היא להפיץ את אור תורתנו הקדושה שיהיה ויאמינו בה' ובמשה עבדו. וזה בעצם טובת העולם כולו.