DMR Synchronized File System

DSYNCFS1.png

Introductie DsyncFS
Het DMR Synchronized File System, DSyncFS, moet een oplossing bieden om data te synchroniseren tussen verschillende DMR radio stations, gebruik makend van de lage snelheid DMR verbindingen (114Bytes/sec).

DSyncFS is te vergelijken met een "cloud" oplossing voor het gebruik van dataopslag, waarbij iedere geabonneerde deelnemer een kopij van alle data krijgt. De dataoverdracht gebeurt met behulp van een "broadcast" protocol, gebaseerd op een "producer - consumer" principe. 
Hierbij is iedere deelnemer geabonneerd op de data die anderen produceren.
Door gebruik te maken van compressietechnieken en delta-transfers, wordt enkel dit gedeelte van de data over gedragen wat "verandert" is ten opzichte van de vorige versie en dit in de meest compacte vorm.
Hierdoor wordt de beschikbare bandbreedte optimaal benut.

Binnen het netwerk bevindt zich één Master en meerdere Slaves. De master speelt "dirigent" in het netwerk. 
Vermits de data na synchronisatie bij iedere deelnemer identiek is, kan iedereen de functie van master over nemen, wat de failover en failsave mogelijkheden ten goede komen.

Als extraatje bevat de software tevens de mogelijkheid om reguliere tekst berichten te versturen en ontvangen, de SMS (short text message service) genaamd naar groepen (Talkgroups) of private (private ID) gebruikers.
Hierdoor wordt het mogelijk om leesbare berichten uit te wisselen tussen PC's onderling of tussen PC's en gebruikers in het veld, uitgerust met een toestel met tekst display. 
DSYNCFS2.png

Een omschrijving van het protocol, het gebruik en de installatie van de software vind je terug in de volgende pagina's.

Volgende pagina: 1 Transfer principe