ON0BAF / ON4BAF‎ > ‎

Codeplug MD785G

Firmware upgrade vind je onder HOWTO


RST-UHF-MD785G-FW8.1-2018-3.2.1

Geplaatst 23 apr. 2017 22:56 door Walter Machiels   [ 7 mei 2018 13:28 bijgewerkt ]

Codeplug voor de firmware Subscriber 8.01.02.003

Door het grote aantal relais en de toestellen met externe microfoon (hytera 6 series), is de indeling en het gebruik van de zone's sterk aangepast.
Voor ieder relais is er een zone voorzien met de gangbare TG's 2061-2069 en TG8,TG9 alsook de DATA. 

Voor de TG2061,2062,9 en DATA zijn er roaminglijsten gemaakt per regio met eveneens de relais die naburig zijn aan die regio, zodat je bij het overschrijden van de regiogrenzen niet direct zonder relais valt.
De regio-indeling neemt de as Antwerpen-Brussel en de taalgrens en deelt zo het land in 4 delen.

De zone RoamingZone bevat de 4 hoofdrelais van iedere regio, zodat de roaming van hieruit kan starten en dit voor de TG's 2061,2062,8 en 9.
ON0MLB voor zone NOORD
ON0GRC voor zone WEST
ON0NIV voor zone ZUID
ON0TB voor zone OOST

Gebruik: 
Je kiest de zone RoamingZone en het hoofdrelais en TG van de zone waarin je je bevindt. De roaming zal er voor zorgen dat het dichtstbijzijnde relais wordt gekozen (na enige tijd). Wil je de roaming bespoedigen, druk je PTT totdat je een "Talk-permit" biep krijgt en je kan starten met praten.

De ON-DATA kanalen worden gebruikt voor de datacommunicatie over DMR met DsyncFS, het DMR Synchronized File System.

Nieuw GPS settings
Opzetten van RSSI en Compressed GPS maar het afzetten van In Voice GPS zorgt ervoor dat we terug een "time and distance" triggering hebben. Voorheen werd er enkel GPS data doorgestuurd tijdens PTT.

RST-UHF-MD785G-FW8-2017-3.0.1

Geplaatst 8 jan. 2017 11:41 door Walter Machiels   [ 31 jan. 2017 13:51 bijgewerkt ]

Deze codeplug bevat de veranderingen zoals afgesproken op de sysop meeting van November 2016
Deze aanpassingen zijn vooral "technisch" van aard en hebben weinig of geen invloed op het gebruik door de gebruiker.

Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 • De contactlijst is aangepast naar versie 2017-01-30.
 • Naar analogie met de afspraken zijn alle "on demand" TG's verhuisd naar TS2. Vermits de codeplug gemaakt is voor Vlaams gebruik, zal je TG2061 terug vinden op TS2 op de Franstalige relais(relais die TG2062 als Static hebben op TS1).
 • TG8 is toegevoegd
 • TG91 Worldwide, TG92 Europe, TG922 Dutch zijn toegevoegd.
 • Vermits de RX list vol geraakt, worden andere TG's verwijdert.
Tevens zijn er een aantal opties van FW8 opgezet:
 • In Voice GPS met PTT
 • Auto power select mode(voor de PD785)
 • RSSI with GPS
 • Alias TX , Data Bearer = Compressed IP, Sync with Air Alias.
 • Aanpassing ID voor RRS en GPS naar 206999
Toevoeging van ON0NIV
Aanpassing van BXL naar CC2

RST-MD785G-FW7-2016-2.3.0

Geplaatst 9 dec. 2016 14:22 door Walter Machiels   [ 9 dec. 2016 14:30 bijgewerkt ]

Deze codeplug bevat de veranderingen zoals afgesproken op de sysop meeting van November 2016
Deze aanpassingen zijn vooral "technisch" van aard en hebben weinig of geen invloed op het gebruik door de gebruiker.

Volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 • De contactlijst is aangepast naar versie 2016-12-09.
 • Naar analogie met de afspraken zijn alle "on demand" TG's verhuisd naar TS2. Vermits de codeplug gemaakt is voor Vlaams gebruik, zal je TG2061 terug vinden op TS2 op de Franstalige relais(relais die TG2062 als Static hebben op TS1).
 • TG8 is toegevoegd
 • TG91 Worldwide, TG92 Europe, TG922 Dutch zijn toegevoegd.
 • Vermits de RX list vol geraakt, worden andere TG's verwijdert.

Dit is de laatste codeplug van FW7. De volgende codeplug zal voor FW8 gemaakt worden.


Codeplug MD785G-FW7-2.2.1

Geplaatst 28 aug. 2016 13:49 door Walter Machiels   [ 9 okt. 2016 09:52 bijgewerkt ]

Dit is de codeplug met de integratie van de repeaters van de repeatergroep, met dank aan alle sysops die dit hebben mogelijk gemaakt.

Volgende relais zijn toegevoegd aan de werking zoals voorzien in BM.
ON0APS, ON0GAL, ON0GRC, ON0HAM, ON0HOP, ON0KB, ON0LED, ON0PRX. ON0DEN

Detailzones ON xxx-yyy
Alle BM relais zijn voorzien met TG2061 op TS1 voor de kanaaldefinitie "multi" met roaming lijst 2061 op autostart en TG9 op TS2 voor de kanaal definitie "local" met roaming lijst 9 zonder autostart.

Voor de relais ON0AND, ON0NWR en ON0EPN is de roaming enkel tussen deze relais op TS1 met TG206 en op TS2 is er geen roaming met TG9.

Zone ON-Belgium(xxx)
Van deze zone zijn twee voorbeelden gemaakt als "opstart" zone voor BM(BAF en MLB), maar je hebt in wezen maar één zulk een zone nodig.

In deze zone zijn alle TG's die voorzien zijn geprogrammeerd. Aan ieder kanaal is een TG gekoppeld met een roaming lijst voor deze TG.
De werkwijze die beoogd wordt is de volgende:
Ongeacht waar je je bevindt in België ga je als volgt tewerk:
1: Selecteer de TG waarop je wil praten.
2: Druk je PTT en houd deze ingedrukt totdat je een "Talk-permit" toon krijgt. Toestellen met een display laten dan een uitgaand gesprek zien naar de bewuste TG.

De TG9(xxx) heeft een RX lijst voor zowat alles wat mogelijk is, de andere TG's hebben enkel een RX lijst voor die bepaalde TG.

Button:
De oranje knop lang indrukken schakelt de roaming aan/uit. Handig voor als je op TG9 lokaal verkeer wil doen nadat de roaming je het dichtstbijzijnde relais heeft gegeven.
Low/High prower door de bovenste knop aan de zijkant van je toestel of micro. 

Revisie:
Contact list geupdate naar 9-1-2016
Beacon time  = 300 sec, is tevens de tijd ingesteld in het netwerk, dit is nodig om de roaming fatsoenlijk te laten lopen "indien er geen activiteit is".
Roaming Mobiel: RSSI op -100dBm voor TS1 en -110 dBm voor TS2. 
Roaming Portable: RSSI op -93dBm voor TS1 en -103 dBm voor TS2.

.

Codeplug RST-MD785G-FW7-2016-NEW-2.1.6

Geplaatst 20 jan. 2016 08:10 door Walter Machiels   [ 23 jul. 2016 11:39 bijgewerkt ]


Oude manier van werken
Tot onze spijt moeten we vaststellen dat een aantal systops (3 tal) die meerdere relais bezitten besloten hebben om het "anders" te doen dan afgesproken.

Ook voor deze groep van relais heb ik alles klaar gezet, maar ben ik noodgedwongen terug moeten keren naar de "oude" manier van werken nl een "Multi" slot waar gebruik gemaakt wordt van TG206 en een "Local" slot met TG9.
Ik heb wel een roaminglijst voorzien voor hun relais, waardoor je binnen hun groep toch enigzins automatisch kan werken op het "multi" kanaal, voor het "local" kanaal ben je aangewezen op de alfabetische keuze.

De lijst die tot deze groep behoort kan je terug vinden op de website van de repeatergroep.be alsook hoe men gebruik maakt van reflectoren ed.

Nieuwe gecoördineerde manier van werken
Wat de codeplug betreft die besproken is op de sysopmeeting en de werking ervan, dit kan je terug vinden in het document  DMR 2.0 in België.

De doelstelling van deze codeplug is het netwerk naar noodzaak te kunnen opdelen in verschillende stukjes waardoor verschillende groepen simultaan een gesprek ronde kunnen maken. Hiervoor maken we gebruik van de DMR manier van werken nl TalkGroups.
Doordat alle relais dezelfde set van talkgroups voor België ondersteunen is het mogelijk om met één lijst en het roaming principe alle relais te kunnen bereiken en van relais naar relais door te schuiven. 
Finetuning zal hier nog nodig zijn maar het principe is uitgetest en werkende.

We werken zoals we gewoon zijn in het radio-amateur land, via een centraal oproepkanaal met nadien de mogelijkheid om uit te wijken naar een andere talkgroup. 

Kies een zone ON-Belgium(BAF) of ON-Belgium(MLB), maakt op zich niet uit. Kies hierin een kanaal zoals ON-NOORD wat vooral door de Nederlandstalige gebruikers gekozen wordt, ON-ZUID door de Franstalige en ON-OOST door de Duitstalige en druk kort op je PTT. Het relais waar je nu in de buurt bent zal een verbinding maken met de betreffende talkgroup en je zal dus gedurende een aantal minuten gesprekken op deze TG kunnen volgen wanneer je in een andere regio bent. In je eigen regio zal deze groep constant hoorbaar zijn.

Wil je naar een kleinere gespreksgroep over gaan, dan kies je één van de kanalen TG2064 tot TG2069 en verbindt hiermee dmv een PTT druk. 
Wanneer je een "lokaal" kanaal van een relais wil beluisteren, zoals wanneer je een basis station hebt staan, dan kies je de TG9, drukt op de PTT totdat hij het dichtstbijzijnde relais gevonden heeft en zet dan de roaming af door een lange druk op het oranje knopje. Je zal nu alles horen op deze relais. Wil je deelnemen aan een gesprek dat toevallig voorbij komt, dan kies je de betreffende TalkGroup en praat eenvoudig mee.

Deze vereenvoudiging is het opzet van de coordinatie. Verder gebruik kan je terug vinden in het HOWTO hoofdstuk.

Veel DMR genot,
Groetjes Walter
2.1.1 -> CTCSS Tail revert afgezet
2.1.4 ->Contact list 28-3-2016, Agressieve roaming (-80dbm), TX-delay = 0
2.1.5 ->Contact list 14-5-2016, Roaming on/off problem solved, ON0MON,ON0TB,ON0HOP toegevoegd
2.1.6-> Contact list 22-7-2016, Roaming -100(TS1), -110(TS2) opgesplitst voor DMR+ en BM, ON0DXK, ON0LLV, ON0LN, ON0KB toegevoegd, B-EARS data channel toegevoegd(voice heeft priority, data gebruikt TG999)

RST-MD785G-2016-1-17 Firmware 7 codeplug

Geplaatst 10 okt. 2015 13:14 door Walter Machiels   [ 17 jan. 2016 10:51 bijgewerkt ]

!!!! Laatste codeplug oude manier van werken !!! 

Door de beslissingen genomen op de sysop meeting zal de werking van het DMR netwerk veranderen en stappen we af van de D-star way om vol te gaan voor de mogelijkheden van de DMR-way.

Dit is de codeplug van firmware stand  7

Aanpassingen voor het gebruik van de master software "Brandmeister".
- TG2061 voor TS1, dit wordt gebruikt door nederlandstalige op alle repeaters
- TG2061(Nederlands),2062(Franstalig),2063(Duitstalig) toegevoegd aan RX list

- Zone definities verandert zodat zone steeds Multi+local kanaal bevat van een repeater. 
Er bestaan 3 zones met alle repeaters van Belgie in een alfabetische volgorde.
de zone ON 206 bevat ON0PRX, ON0DIL, ON0LGE, ON0LRG en ON0NR, repeaters die het Franstalig gedeelte bestrijken en gekoppeld kunnen zijn aan enkel TG2062

- Roaming lijsten aangepast en gekoppeld aan de betreffende repeaters.
 • Roam-Belgie: BAF,CK,DEN,DIL,DP,ESB,GAL,GRC,LED,MLB,MSD,OST,PRX,SEA,VRN,WRA,WV,4BAF
 • Roam-Belgique: LGE,LRG,NR
 • Roam-DMR+:NWR,AND, EPN

- Scan lijsten. Er zijn 3 scan lijsten aangemaakt. Deze bevatten zowel de multi als local kanalen van de repeaters.
 • ON-WEST: CK,DEN,GAL,GRC,LED,MSD,OST,SEA,VRN,WRA,WV
 • ON-EAST: BAF,DIL,DP,ESB,LGE,LRG,MLB,NR,PRX
 • ON-DMR+: AND,NWR,EPN

- Toetsen Up/Down kunnen nu ook gebruikt worden om channel up/down te bewegen
- Zowel call als ID worden weergegeven.
- Contact list van 04-01-2016
- Analoge repeaters aangepast aan de lijst UBA 15-10-2015

- Sneltoetsen keyboard aangepast:
 • 1 Reflector Limburg 4757
 • 2 Reflector Vl-Brabant 4758
 • 3 Reflector Antwerpe 4756
 • 4 Reflector Vlaanderen 4751
 • 5 Reflector Belgie 4750
 • 6 Reflector Wallonië 4752
 • 7 ON0BAF private call (voor test doeleinden)
 • 8 ON0MLB private call (voor test doeleinden)
 • 9 ON4BAF private call  (voor test doeleinden)
 • * Status (TG5000)
 • 0 1750Hz voor het openen van een analoge (oude) repeater
 • # Disconnect (TG4000)
Contact lijst aangepast:
onderaan zijn de test reflectoren van Brandmeister toegevoegd
 • R/BM-test 4990
 • R/BM-test 4991
 • R/BM-test 4992
 • R/BM-test 4993

Toetsen aangepast:
 • Groen hekje kort -> Favorite contact list
 • Groen hekje lang ->Telemetry Button 1 ->ON4BAF Telemetry V01 toggle Voltage (test doeleinden B-EARS)
 • Rood hekje kort   -> Nuisance Temporary delete
 • Rood hekje lang  -> Direct Mode(DM)/Repeater Mode(RM)

Huidige reflectorlist in Brandmeister


!! Veranderde werking !! 
Door gebruik te maken van 4 roaming lijsten/scan lijsten is het nu noodzakelijk om een "regio" te kiezen, dit doe je door een repeater te kiezen uit één van de regio's. 
Concreet: 
 • Kies je door een selectie zone/channel een repeater op het "multi kanaal" uit het Vlaamstalig gedeelte, dan zal de Roam Belgie gebruikt worden.
 • Kies je door een selectie zone/channel een repeater op het "multi kanaal" uit het Franstalig gedeelte, dan zal de Roam Belgique gebruikt worden.
 • Kies je door een selectie zone/channel de repeater PRX of DIL op het "multi kanaal" dan zal de Roam Belgie gebruikt worden.
 • Kies je door een selectie zone/channel de repeater NWR,AND of EPN op het "multi kanaal" dan zal de Roam DMR+ gebruikt worden.
Door gebruik te maken van Scan lijsten per "regio" is de werking als volgt:
 • Kies je door een selectie zone/channel en repeater op het "local kanaal", dan kan je dmv een lange druk op de SK2 toets(onderste toets zijkant toestel) de scan mode aan en uit zetten.
 • Bij ontvangst op een bepaalde frequentie blijft het toestel luisteren op deze frequentie tot 8 sec na het einde van de transmissie.
 • Wil je een kanaal niet meer beluisteren, dan kan je tijdens het gesprek kort drukken op het "rode hekje" (Nuisance Temporary delete). Zolang de scan functie aktief blijft zal dit kanaal niet meer gescand worden.
 • Bij het verlaten en terug activeren van de scan functie zijn alle tijdelijk overgeslagen kanalen terug geactiveerd.
 • Momenteel is het "selected" kanaal ingesteld als Priority channel. Dit zal dus minstens om de 2 seconden beluisterd worden.

Om het gebruik van de DV4mini te promoten wordt gevraagd om bij het verlaten van ON0BAF op TS2 deze te verbinden met reflector 4992. Zo kunnen dongle gebruikers ook verbinding maken met TS2 op ON0BAF.

!!! Experimentele codeplug   !!!
de codeplug ....-1 is samengesteld om de nieuwigheden in het netwerk uit te testen en best enkel te gebruiken door OM's die willen deelnemen aan de testen.

RST_Mobile_template_09-10-2015(firmware versie 6)

Geplaatst 9 okt. 2014 02:08 door Walter Machiels   [ 10 okt. 2015 12:03 bijgewerkt ]

Deze bevat:
 • Roaming automatische op de bestaande "netwerk" kanalen
 • Direct Mode op de netwerk- en local kanalen, Indien je buiten bereik bent. Bediening is "lang drukken" op het rode hekje
 • Laatse contactlijst 09-10-2015
 • Geluidjes enkel bij "voice end" , waardoor je weet wanneer iemand stopt met praten.
 • scan list gekoppeld aan repeaters. Deze kan je op/af zetten via lange druk op SK2.
 • De sneltoetsen bevatten 8 voorgeprogrammeerde Settings:
  • P1 kort ON0BAF Netwerk, P1 lang (1)Worldwide
  • P2 kort ON0BAF local, P2 lang (204)Nederland
  • P3 kort VARIABEL ANALOG (momenteel ingesteld op 433.275), P3 lang (262)Germany
  • P4 kort ON0LB, P4 lang (22)Nederlands
   • Door alvorens de PTT in te drukken, de TalkGroup codes te kiezen (1, 204,262,22) kan je je uitgaande TG instellen op éénder welk kanaal. Standaard staan de TG op TG206(Belgium) voor "Netwerk" en TG9( Local) voor "Repeater" kanalen.
 • RX list staan ingesteld op WorldWide, Belgium, Nederland, Germany en een aantal speciale kanalen (Echo).
 • SK1 = zone up, SK2 = zone down, SK1 long = power, SK2 long = scan.
 • Finetunig channel access en roaming
 • VARIABEL DIGITAL ingesteld op ALL CALL en Priority encode/decode
 • Enhanced channel access
 • B-EARS kanalen toegevoegd, met priority interrupt mogelijkheden en "AllCall"
 • Analoge repeaters toegevoegd
 • Simplex toegevoegd TG99 TS1
 • GPS settings aangepast Time AND Distance
 • TG20,11 toegevoegd
 • Zone DL-EIFEL aangemaakt
Deze versie bevat aanpassing in:
 • de benaming van de zones (Analog voor analoog en DMR voor digitaal) en de volgorde ervan (identiek bij mobiel en portabel). 
 • De audio settings zijn aangepast aan de laatste testen (minder gain, digital AGC en Treble boost)
 • De data settings zijn aangepast om efficiënt gebruik te kunnen maken van "in Channel GPS Revert", waarbij de onderbrekingen van Slot 1 beperkt worden in de tijd.
 • "Enchanced channel access" blijft op staan, vermits het een meerwaarde bied.
 • TX enkel in Color code free om ook te kunnen werken over repeater software V6
 • Active Roaming opgezet op -100dBm
 • Aanpassing naar internationale reflectors
 • TK lang is Roaming aan/uit (oranje knopje)
 • B-EARS frequenties Analoog en DMR toegevoegd

Codeplug MD785G

Geplaatst 10 feb. 2011 20:56 door Walter Machiels   [ 9 okt. 2014 05:03 bijgewerkt ]

Programmeren doe je als volg nadat alles Software geinstalleerd is:
 1. Start de CPS Software op
 2. Open de RST_Mobile_template file.
 3. Ga via Program/Clone to Radio om de aangeslote Radio te voorzien van de nieuwe codeplug
 
Het toestel moet aan staan, de USB verbinding dient actief te zijn en het kan voorkomen dat er een aantal vragen komen die je dient te beantwoorden met OK.

1-8 of 8