lihatsummary_csr


mau lihat summary sekilas bill yang telah dibayar??
tinggal enter pilihan menu lihat summary of sales !!

klu mau cetak summary of sales, ya tinggal pilih menu print summary !!
Comments