HemVälkommen! Till Hallvikens Byalag

Hallviken Hallhåxåsen Sunnanflokälen Sandvika

Hallvikens byalag har till uppgift att förvalta byns samlingslokaler och
driva och stötta bygdens utveckling.

Hallviken är en by 14 km söder om Strömsund i Hammerdals socken, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Både Inlandsbanan och E45 mellan Östersund och Strömsund passerar byn.

Hallviken har varit bebott mycket länge. Ett flertal stenåldersföremål har hittats i området och byn finns omnämnd så tidigt som 1200-1300-talet med tionde till den katolska kyrkan.

1770 byggdes en väg till byn, tidigare kunde den bara nås via stigar och ridvägar. Samma år byggdes också det tidigast kända gästgiveriet i Hallviken av Israel Mattsson Bränna. 1859 togs beslut om att en skola skulle byggas i byn, men den skulle inte bli byggd förrän 1880. Tio år senare, 1890, kom de första telefonerna till bygden. 1907-1912 byggdes delen av Inlandsbanan mellan Östersund och Ulriksfors, och då fick byn sitt nuvarande namn av stationsnamnet, innan dess hette den Hallen.

Under krigsåren 1940-1943 byggdes ett krigsflygfält vid byn, som mest arbetade 850 personer med detta. När byn var som störst 1941 fanns där 3 butiker, 2 kaféer, 1 bageri, 1 sågverk, 2 biografer, taxi, lastbilsåkeri, järnvägsstation samt post-och telestation. 1968 påbörjades försök med reguljärflyg mellan Bromma och Hallvikens flygfält.Byns befolkningsutveckling från år 1960 - 2010

1960
  
307
1965
  
269
1970
  
213
1975
  
169
1980
  
159
1985
  
153
1990
  
139
1996
  
141
2000
  
119
2006
  
137
2010
  
126


För år 2012 består styrelsen av:

Ordf: Sven E Frank
Sekr: Peter Blomberg
Kassör: PO Bjurström
Ledamot: Mats Fängström
Ledamot: Ingvar Andersson

Supp: Mikael Andersson
Supp: Kjell Holmgren
Supp/vaktm: PM Enberg

Revisorer

ME Frank
Emma Bergman