Projekt információk

Halimba település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
KDOP-4.1.1/A-10-2010-0005
Tájékoztató

A Projekt adatai

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) a Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül „Szennyvízelvezetés és –kezelés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett, Halimba Község Önkormányzata KDOP-4.1.1/A-10-2010-0005 azonosító számon regisztrált, 2010. november 5. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, melyet Támogató 2011. január 4-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Projekt címe:
Halimba település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
Projekt azonosító száma:
KDOP-4.1.1/A-10-2010-0005
Közreműködő Szervezet:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.
Projekt tervezett összköltsége:     290 692 000 Ft
Támogatás intenzitása:                85 %
Támogatás összege:                    247 088 200 FtAz Új Magyarország Fejlesztési Terv 15 operatív programja ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használja fel Magyarország a rendelkezésre álló forrást. Jelen projekt a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) keretein belül valósulhat meg, melynek alapvető célja Magyarország fenntartható fejlődésének elősegítése. A Kormány által elfogadott operatív programok szerint jelen projekt tervezett célkitűzései szerves részét képezik a Közép- dunántúli Operatív Program szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése akciótervének. Cél a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és foglalkoztatás elősegítése érdekében. Ezen belül speciális célként fogalmazódott meg a jó környezeti állapot elérhetősége, mely többek között a kistelepülések szennyvízének kezelése, felszíni vizek minőségének javítása útján valósulhat meg.

A település érzékeny természeti területen helyezkedik el. A projekt kiemelt célja a környezet védelme, a gazdasági lehetőségek fejlesztése, a szennyvízhálózat kiépítése. Az infrastruktúra hálózat kiépülésével élhetőbb környezetet lehet teremteni a lakosságnak és kedvező feltételeket a vállalkozások számára, úgy hogy közben a környezet sem károsodik. A közműfejlesztés a térség környezeti állapotának a javítását szolgálja, természeti és környezeti értékeinek védelmét segíti elő; komfortot biztosít az ott lakóknak, és elősegíti a gazdaság fejlesztését. Kiemelt szempont a keletkező szennyvíz elvezetési arányának növelése, valamint a csatornázottsághoz szorosan kapcsolódó szennyvíztisztítás biztosítása.
Egyéb célok a következők szerint fogalmazhatók meg:
●Gazdasági fejlesztés, a kistérség felzárkózási programjának elősegítése
●Turizmus, idegenforgalom fejlesztése
●A lakosság életminőségének javítása az esélyegyenlőség fenntartásával
●A természeti környezet és az épített környezet védelme, rehabilitálása a fenntarthatóság biztosításával

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével az önkormányzat vonzóvá teheti a települést a befektetők, vállalkozók számára, ami többletbevételt is jelent az önkormányzatnak. A növekvő bevételek kedvező hatással vannak az egész település életére. Új vállalkozások megjelenése, beruházások megvalósulása, akár az idegenforgalom akár a mezőgazdasági ágazatban, az aktív korú népesség megtartásában a munkanélküliség csökkentésében játszik jelentős szerepet, aminek már térségi kihatása is lehet. A lakosság életminősége jelentősen javul. Az ingatlanok, lakások komfort szintje, piaci értéke növekszik. A felzárkózó kistérségi fejlesztéssel a településen és kistérségben élő célcsoportok esélyegyenlősége nő.
A szennyvizek teljes körű összegyűjtése környezetkímélő ártalmatlanítása kielégíti a természeti környezet fenntarthatóságának kritériumait. Mentesül a talaj, talajvíz és közvetve a felszíni vizek az eddig elszikkasztásra kerülő szennyezőanyagoktól. A szennyezőanyag terhelés megszűnésével a környezet (talaj, talajvíz) regenerálódása megindulhat és a természetes környezet rehabilitációja, megújítása végbemegy. A szolgáltatások minőségének javulásával, szélesítésével az idegenforgalom, turizmus fejlődése várható, ami új munkahelyteremtéssel jár együtt.


Mérföldkövek 

·         Kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2011.10.17. 

·         Szerződéskötés: 2012.03.19.

Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés Halimba település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KDOP-4.1.1/A-10-2010-0005 azonosító számú projekt kivitelezési munkáira

Kivitelezők: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.) és Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360 Keszthely, Sömögyei út 1.)

Nettó vállalási díj: 264.900.000 Ft

Teljesítési határidő: 2012.08.17. 

·         Munkaterület átadás: 2012.03.19. 

·         Tényleges munkakezdés: 2012.04.06. 

·         Lakossági fórum: 2012.04.12. (Résztvevők száma: 58 fő)

(Tájékoztató és meghívó: Letölthető anyagok; https://sites.google.com/site/halimbacsatorna/letoeltheto-anyagok) 

·         Projektnyitó rendezvény: 2012.04.19. (Meghívót lásd Hírek/Meghívó alatt; https://sites.google.com/site/halimbacsatorna/hirek/meghivo) 

·         Sajtóközlemény megjelenése a Napló c. napilapban: 2012.04.27. 

·         A Kivitelező a létesítmény elkészültét 2012.08.14-én készre jelentette. 

·         Műszaki átadás-átvételi eljárás

Megkezdése: 2012.08.21.

Lezárása: 2012.09.21.

·         Vízjogi létesítési engedély módosítása műszaki jellemzők változása miatt

76942/2012 iktatószámú Határozat kiadása: 2012.09.11.

·         Vízjogi létesítési engedély módosítása elírás miatt

84374/2012 iktatószámú Határozat kiadása: 2012.10.04.

·         Kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldésének napja az Ipartelepre vonatkozóan: 2012.10.31.

·         Napló c. napilapban megjelent cikk „Elkészül a csatornázás” címmel: 2012.11.17. 

·         Halimba, Ipartelepre vonatkozó szerződéskötés: 2013.02.20.

Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés Halimba település szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KDOP-4.1.1/A-10-2010-0005 azonosító számú projekt kivitelezés kiegészítő munkáira

Kivitelezők: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.

Nettó vállalási díj: 7.850.000 Ft

Teljesítési határidő: 2013.04.10.

·         Halimba meglévő szennyvíztisztító-telep és szennyvízcsatorna-hálózat bontásának vízjogi létesítési engedélye

Tárgybeli közmeghallgatás: 2013.02.25.

41240/2013 iktatószámú határozat kiadása: 2013.04.23.

·         Halimba, Ipartelep munkaterület átadás-átvételi eljárás: 2013.03.08. 

·         A Kivitelező a létesítmény elkészültét (Halimba, Ipartelep) 2013.05.03-án készre jelentette. 

·         Halimba, Ipartelep műszaki átadás-átvételi eljárás: 2013.05.13. 

·         Projektzáró rendezvény: 2013.05.31.

Comments