Zoekresultaten

1-10 van 11 resultaten voor Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs worden weergegeven

Artikelen 1990 15 aug. 2010 02:26 door gilbert hofstra

... verraadt sporen van een verdwenen zeedijk   [1990] Laat de Zadelmakersstraat toch weer Bonserlaan heten! Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (1 )   [1990] Bons voor het eerst vermeld in oorkonde uit ...

Artikelen 1990

Bibliografie 3 feb. 2010 02:16 door gilbert hofstra

... de Bockema's beperkingen op  .     ( 1 aug). Laat de Zadelmakersstraat toch weer Bonserlaan heten!              Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(1).     ( 2 aug). Bons voor het eerst vermeld in oorkonde ...

Artikelen van H. Halbertsma. ‎>‎ Bibliografie

[1990] Kwamen de Bonninga's van Bons en dankt Bons haar naam daaraan ? 25 sep. 2009 05:13 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (7) Op taalkundige gronden mag worden verondersteld dat de oorspronkelijke naam van Bons Bonningi, dan wel Bonningahem luidde, met de betekenis woonplaats van Bonne ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Kwamen de Bonninga's van Bons en dankt Bons haar naam daaraan ?

[1990] Bons voor het eerst vermeld in oorkonde uit jaar 1447 25 sep. 2009 04:41 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (2) Het eerst vinden wij Bons vermeld in een, in het Oudfries gestelde, oorkonde uit het jaar 1447. Dit stuk behelst een uitvoerige uitspraak ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Bons voor het eerst vermeld in oorkonde uit jaar 1447

[1990] Boer Hylke Apkes van Bons huurde in 1511 land van negen landheren 25 sep. 2009 05:07 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (3) De vorige keer maakten wij kennis met boer Hylke Apkes te Bons. Volgens het uit 1511 daterende Register van den Aanbreng gebruikte hij ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Boer Hylke Apkes van Bons huurde in 1511 land van negen landheren

[1990] Bons omvatte in het jaar 1698 nog vijf boerenplaatsen 25 sep. 2009 05:09 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (6) Abba Epaz huurde ook land binnen de Bonswerhem, “leggende in Bonser hem", „die sudoester eijnd lopt an Ilstera dick" en een ander perceel ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Bons omvatte in het jaar 1698 nog vijf boerenplaatsen

[1990] Eenmaal stonden er te Bons verschillende boerderijen 25 sep. 2009 05:08 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (4) SNEEK - In Onze vorige bijdrage ontmoetten wij boer Hylke Apkes toe Bons. Hij huurde in 1511 volgens het Register van den Aanbreng van ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Eenmaal stonden er te Bons verschillende boerderijen

[1990] Laat de Zadelmakersstraat toch weer Bonserlaan heten! 25 sep. 2009 04:39 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (1 ) Het beklemt ons wel eens hoe kil en onbesuisd er in ons toch al zo dicht bevolkte land wordt omgesprongen met het boerenland ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Laat de Zadelmakersstraat toch weer Bonserlaan heten!

[1990] Familienamen Friesland in middeleeuwen vaak willekeurig 25 sep. 2009 05:16 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (9) SNEEK -Tiamme Wiarda en Ath Bonninga, wonende op Wiarda State te Goutum bij Leeuwarden, schijnen althans een zoon te hebben gehad. In een ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Familienamen Friesland in middeleeuwen vaak willekeurig

[1990] Bonser stinswier teruggevonden 25 sep. 2009 05:24 door gilbert hofstra

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs (11) SNEEK - Weinig konden wij vermoeden dat op onze bijdrage over Bons nog een aansluitende zou moeten volgen. Na de opgravingen van het Fries ...

Artikelen 1990 ‎>‎ [1990] Bonser stinswier teruggevonden