Bibliografie

Ik heb geprobeerd om een zo compleet mogelijke bibliografie van H. Halbertsma te maken, Voor boeken en publicaties is dit al een heel werk, maar wat betreft de artikelen is dit bijna een onmogelijke zaak. H. Halbertsma heeft dan ook in veel kranten, tijdschriften en andere blaadjes artikelen geschreven, zo heb ik alleen in het Sneeker Nieuwsblad al meer dan 530 artikelen gevonden.

 

Tot nu toe bevat de lijst rond de 730 publicaties.

 

 

 

 

2000

 

Frieslands oudheid: Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang. Utrecht: Matrijs.

 

 

1998

 

Archeologen leggen stukje oud Sneek bloot.

 

 

1996

 

Oudheidkundige verrassingen in de Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude.  West-Frieslands oud

 en nieuw 1996, pag. 136-147

 

 

1995

 

(18 jan). Oersetting Lebecq. Leeuwarder Courant
 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(31 jan). Een Sneker familiedocument 1875. Liefde in de boeier  

Men kreeg het vroeger in Sneek bepaald niet in de schoot geworpen.

 

 

1994

 

Klooster Thabor bij Tirns, zijn stichter, Rienck Bockema en de heerscappie van Sneeck. Tirns: Thabor Kommisje.

 

Opgravingen binnen de St.-Maartenskerk te Zaltbommel 1982-1984. Zaltbommel: Stichting

Sint Maarten.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(27 jan). Over de lot(t)en(1): herinnering aan eenmaal gemeenschappelijk gebruikt land.

 

(18 jan). Vervallen glorie bij entree van Sneek.

 

 

 

1993

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(7 jan). De kloostergebouwen van klooster Thabor(6).   

 

(30 mrt). Galgeland: wonen op een akelige plek

 

(mei). De kloostergebouwen van klooster Thabor(7-1)

 

(25 mei). De kloostergebouwen van klooster Thabor(7-2).  

 

(20 juli). De voormalige zoutkeet 'Malta' aan de Geeuw te Sneek

 

(juni). De kloostergebouwen van klooster Thabor(8)

 

(juni). De gebouwen van het klooster Thabor(9)

 

De gebouwen van het klooster Thabor(10)


(6 juli). Raadsels bij het ontstaan van het Frysk Folksliet.   
 
(19 okt). Halbertsma over Friese eigenaardigheden.   
 

 

1992

 

Van Sneek naar Amersfoort: Herinneringen van een oudheidkundige. Utrecht: Matrijs.

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(7 jan). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(3)  

 

(14 jan).Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(4)  

 

(21 jan). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(5)  

 

(11 feb). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(6)  

 

(17 feb). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(7)  

 

(21 jan). Het Grootzand van de oudheidkundige kant bekeken..

 

(16 juni). Verrassend nieuws over Rienck Bockema.

 

(30 juli ). Verrassend nieuws over Rienck Bockema(4)..

 

De bekering van Rienck Bockema(1)

 

De bekering van Rienck Bockema(2)

 

(27 aug). De bekering van Rienck Bockema(3)

 

De bekering van Rienck Bockema(5)

 

(17 sep). De bekering van Rienck Bockema(6).  

 

De bekering van Rienck Bockema ?

 

De ondergang van klooster Thabor(1).

 

De ondergang van klooster Thabor(2).

 

(20 okt). De ondergang van klooster Thabor(3).

 

(27 okt). De ondergang van klooster Thabor(4).

 

De ondergang van klooster Thabor.(5)

 

De ondergang van klooster Thabor.(6)

 

De ondergang van klooster Thabor.(7)

 

De ondergang van klooster Thabor.?

 

(3 nov). De gebouwen van het klooster Thabor(1). 

 

(1992 ). De kloostergebouwen van klooster Thabor(2)

 

(8 dec). De gebouwen van het klooster Thabor(3). 

 

De kloostergebouwen van klooster Thabor(4)

 

(15 dec). De kloostergebouwen van klooster Thabor(5)

 

 

1991

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(7 jan). Op zoek naar Slippens(1)

 

(10 jan). Op zoek naar Slippens.(2)

 

(10 jan). Op zoek naar Slippens.(3)

 

(4 feb). Op zoek naar Slippens.(4)

 

(18 feb). Uit het verleden van de Leeuwarder trekvaart.   

 

(21 feb). Het spook van de Leeuwarder trekvaart(1)

 

(25 feb). Het spook van de Leeuwarder trekvaart(2)

 

Het spook van de Leeuwarder trekvaart

 

(18 feb). Uit het verleden van de Leeuwarder trekvaart. .

 

(4 mrt). Sneker OBW voegde aan het park ook nog het Julianaboatsjetoe.    

 

(7 feb). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(1)

 

(14 mrt). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(2)

 

( 28 mrt). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(3)

 

(8 apl). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(4)

 

(11 apl). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(5)

 

De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(6)

 

(22 apl). De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.(7)

 

De tijd is daar, waar is de man? : het spooksel van de Hospitaalbrug.? 

 

Trekschuiten Sneek-Leeuwarden eeuw geleden uit de vaart.(1)

           

(16 mei). Trekschuiten Sneek-Leeuwarden eeuw geleden uit de vaart.(2)

 

Trekschuiten Sneek-Leeuwarden eeuw geleden uit de vaart.(3)

           

(30 mei). Trekschuiten Sneek-Leeuwarden eeuw geleden uit de vaart.(4)

 

(Trekschuiten Sneek-Leeuwarden eeuw geleden uit de vaart ?.

           

(3 juni). De verschijning op de Zwette nader onder de loupe genomen.

           

(24 juni). Over Kingma's molen uit het begin van deze eeuw

               

(4 aug). De 'Olde Ee' liet sporen in het Friese landschap achter.

             

(29 nov). Angstige gebeurtenissen leverde het oudste Sneker  taaldocument op :

Sneek in de verdrukking

 

(26 nov). Vele misverstanden over het Grootklooster Oude Koemarkt

             

(18 dec). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de meer'(1)  

 

(dec). Een lugubere Sinterklaasavond aan de westkant van 'de  meer'(2)

 

 

1990

 

(1990). Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. Overdrukken, nr. 355. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

( 16 jan). Het Grootzand, van de oudheidkundige kant bekeken : naast Grootzand en Kleinzand

kende Sneek voorheen ook nog een Nijzand.   

 

( 10 apl). Het Grootzand, van de oudheidkundige kant bekeken.

 

( 29 jan). 't Olde Hospitaal: een  Sneeker gasthuis uit 1206; Rondom de Keizerskroon(1). 

 

( 5 feb). Doodkisten en geraamten onder de Kleine Kerkstraat; Rondom de Keizerskroon(2).

 

12 feb). 't Olde Hospitaal: een  Sneeker gasthuis uit 1206; Rondom de Keizerskroon(3).

 

( 1 mrt). 't Olde Hospitaal: een  Sneeker gasthuis uit 1206; Rondom de Keizerskroon(4).

 

( 2 mrt). Wrijvingen tussen de pastoor en de Kruisheren in 1507; Rondom de Keizerskroon(5).

 

( 5 mrt). Gekapte bomen Willemstraat aangeplant doorHalbertsma : restanten van een voormalige

 plantage.    

 

( 12 feb). De Sneker Kruizheren werden in menig testament begiftigd;Rondom de Keizerskroon(6).

 

( 3 mrt). De Kruisheren als wegvoorbereiders van het veelgesproken stadsfries; Rondom de

 Keizerskroon(7)

 

( 23 mrt). Van bedevaartsplaats tot het Old Burger Weeshuis Rondom de Keizerskroon(8).

 

( 15 mei). Het Grootzand van de oudheidkundige kant bekeken.

 

Halbertsma,( 19 juli). H. Bocke Harinxma ruilde in 1442 grondrenten voor stinsterreinen.

 

( 2 juli). Sneeker Stadboek legde in 1456 aan de Bockema's beperkingen op  . 

 

( 1 aug). Laat de Zadelmakersstraat toch weer Bonserlaan heten!

             Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(1). 

 

( 2 aug). Bons voor het eerst vermeld in oorkonde uit jaar 1447;

            Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(2). 

 

( 10 aug). Boer Hylke Apkes van Bons huurde in 1511 land van negenlandheren ;

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(3). 

 

Eenmaal stonden er te Bons verschillende boerderijen;

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(4). 

 

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(5). 

 

( 30 juli). Bons omvatte in het jaar 1698 nog vijf boerenplaatsen ;

            Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(6). 

 

(24 sep). Kwamen de Bonninga's van Bons en dankt Bons haar naam daaraan?.

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(7).

 

(15 okt). Over Ath Bonninga, de moedige vrouwe van de burcht in Warns ;

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(8). 

 

(25 okt). Familienamen Friesland in middeleeuwen vaak willekeurig?.

            Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(9). 

 

(5 nov). Een pioniersdorpje uit de elfde eeuw met een eigen grafveldje

            Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(10). 

 

(12 nov). Bonser stinswier teruggevonden,

Vernietigd Bons geeft haar geheimen prijs(10). 

 

( 15 nov). Luchtfoto verraadt sporen van een verdwenen zeedijk.

 

( 19 nov). Folsgare als middeleeuws knooppunt van wegen en dijken.

 

( 6 dec). Sneker trekschipper ruziet in het Snekers met de grietman : een proefje Snekers

uit het jaar 1717.   

 

( 13 december) Opgravingen Cruysebroedershof een tip van de sluier opgelicht.

           

Opgraving bij de Hemmen raadsel of toch stinswier.

 

Opgravingen in 1968 leverde fundering St. Antoniekapel op.

             

 

 

1989

 

De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het licht der opgravingen.. Amersfoort: Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Overdrukken, nr. 328

 

Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland Willibrord, Apostel der Niederlande. Gründer der Abtei

 Echternach 1989, pag. 42-68
 
Liudger in Usquert. Groninger Kerken; vol. 6, pag. 49-51

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

( 2 jan). Iets over betekenis en herkomst gemeentenaam Wymbritseradeel.

 

( 26 jan). De perikelen van een historische naamgeving : Nij Nazareth had eigenlijk Nij Olijfberch

moeten heten.

 

( 16 juni). Stad Sneek ontstond in de elfde eeuw in uitgestrekt 'wold'-gebied;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(1).

 

( 26 juni). Veranderingen in afwateringssysteem maakten van Sneek pas eenstad;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(2).

 

( 3 juli). Graven van Wijde Wymerts betekende ondergang van IJlst als koopstad;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(3).

 

( 13 juli). De Friese rechtsgeschiedenis, graafschap ,auld deel, grietenij,

            Grepen uit de oudste historie van Sneek(4).

 

De perikelen van de naamgeving in het verre verleden en nu;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(5) .

 

( 24 juli). De stad Sneek had al voor het jaar 1317 een eigen stadszegel;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(6).

 

( 31 juli). Op zoek naar de ‘Snak' welke ‘Ter Snake' haar naam verleende,

Grepen uit de oudste historie van Sneek(7).

 

( 17 aug). Sneek in de greep van de oude stadsadel en stadsstinsen;

            Grepen uit de oudste historie van Sneek(8).

 

( 24 aug). Sneek eenmaal het Friese Venetie: doolhof van Heine 'haventsjes';

Grepen uit de oudste historie van Sneek(9).

 

Het stadje IJlst, Ter Yleke als spiegelbeeld van het oude Sneek,

            Grepen uit de oudste historie van Sneek(10).

 

( 1 sep). Waterwegen bepaalden vanouds ligging en karakter van Sneek;

            Grepen uit de oudste historie van Sneek(11).

 

Grepen uit de oudste historie van Sneek(12 t/m 14).

 

De „ Sneker" kreek via Grootzand stad door naar Franekervaart ;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(15).

 

( 18 dec). Het oudste Sneek als agrarisch ontginningsdorpje langs kanaal

Grepen uit de oudste historie van Sneek(16).

 

Dorpen vormden ook in Friesland de kernen van de samenleving,

Grepen uit de oudste historie van Sneek(16).

 

Sneker Hemdijk voor de bouw van de Sint Maartenskerk ?;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(17).

 

Ter Snake in eerste instantie een lang ontginningsdorp;

Grepen uit de oudste historie van Sneek(18).   .

 

( 24 nov). Voormalig kanaal tussen Hoogend en Noorderpoort vormde de "Snak". 

 

 

1988

 

Kanttekeningen bij 'Marchands et navigateurs frisons du haut moyen âge'..Amersfoort; Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, Overdrukken, nr. 299

 

De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het licht der opgravingen. Amersfoort; Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 328.

 

Fryslâns Aldste Skiednis. De Harpe fan Bernlef 1988, pag. 10-14

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

( 4 jan). Jeugdherinneringen van de Sneker oudheidkundige Herrius Halbertsma.    

( 15 feb). De Peerd- en sleedjagers van Oldeboorn naar Amsterdam.

  

( 19 mei). Verdronken nederzettingen rondom Sneek, verrassingen onder de klei. 

 

( 18 aug). Fries museum doet opgravingen bij het Martiniplein: funderingen teruggevonden van de

 vroegere Latijnse school in Sneek.

 

( 3 nov). Kolmeersland was vroeger een dorp dat ten offer viel aan het“moeren”, Oorspronkelijke

 naam was “De Sweagen”. 


( 5 dec). Een merkwaardig huwelijksaanzoek van een Sneker molenaar uit 1831.   
 1987

 

Kanttekeningen bij "Marchands et navigateurs frisons du haut

            moyen âge". It beaken; vol. 49, pag. 152-165

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(23 apl).  Sneekers verwoestten in 1399 de Stins "Rodenburg" : stins van Rienck Bockama in

 Wijde- en Nauwe Burgstraat?. 

 

 

1986

 

St. Willibrord en het bisdom Tongeren. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 263.

 

Sneek in oude ansichten. Europese Bibliotheek

 

( 19 nov). Fries boekhouden. Leeuwarder Courant

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

( 27 februari) Sneek een jaar na versterking door brand verwost in1294, Rondom de Sneker

Snint Maarten.  

 

Oudst waargenomen kerkje dateerde uit de 12e eeuw,

Rondom de Sneker Sint Maarten(VIII)  

 

Bouw van de eerste bakstenen kerk met twee Westtorens,

Rondom deSneker Sint Maarten(X)  

 

Tufsteen tot diep in de 12e eeuw naast hout, enig bouwmateriaal,

Rondom de Sneker Sint Maarten(IX)  

 

Een welkom licht op het dagelijks leven in het Sneek van 1296,

Rondom de Sneker. Sint Maarten(XII)  

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(1).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(2).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(3).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(4).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(5).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(6).   

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(7).

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(11).   

 

Oudst waargenomen kerkje dateerde uit de 12e eeuw, Rondom de Sneker Sint Maarten(VIII)

 

Tufsteen tot diep in de 12e eeuw naast hout, enig bouwmateriaal,Rondom de Sneker Sint Maarten(IX)

 

Bouw van de eerste bakstenen kerk met twee Westtorens, Rondom de Sneker Sint Maarten(X)  

 

Een welkom licht op het dagelijks leven in het Sneek van 1296, Rondom de Sneker. Sint Maarten(XII)  

 

( 14 apl). Cruycebroedershof werd in 1507 nog het ”Olde hospitaal” genoemd ;

Rondom de Sneker Sint Maarten(XVI).  

 

Stond deze kerk echt op koehuiden?, In en om de Sneker Sint Maartenskerk(?).   

 

Prins Hendrikkade in minder dan een eeuw onherkenbaar veranderd. 

 

( 27 mrt). Wijnhandelaar Lambertus Veen bouwde hoekpand Kleinzand-Jousterkade.

 

( 9 juni). Een vergeten geslacht van Sneker fabrikanten, kooplieden en kassiers : Zuidveen

bij Steenwijk was de bakermat.    

 

( 21 juni). Oudheidkundig speurwerk in de ruïne van het pand Kleinzand 10 te Sneek.

 

( 23 juni). Sneek een stad met vele bruggen : eerste Koninginnebrug in 1885 opgeleverd.    

 

( 21 juli). Oudheidkundig speurwerk in de ruïne van het pand Kleinzand 10 : opeenvolgende

 verbouwingen wisten 17e eeuwse indeling volkomen uit. 


( 4 dec). Sneker jeugdherinneringen van de oudheidkundige Herrius Halbertsma :

deel drie van de verhalen over de historie van de waterpoortstad.

   
 

 

1985

 

De vermeende centraalbouw der Sint-Lievenskerk te Zierikzee. Overdrukken, nr. 236. [Amersfoort]: ROB.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

( 3 jan). Herinneringen aan zeventiende eeuwse woonhuizen : minuskuul als poppenhuizen.    

 

( 15 jan).  Een middeleeuws "prefabricated" kerkedak gevonden op bodem van de Zuiderzee :

 bestemd voor Franeker en te Kampen aan boord genomen?

 

 

( 17 jan). Sneker schippers  waren in de 15de eeuw al ver van huis

Sneek als thuishaven van zeeschepen(1).

 

(1985 21 jan).Rijnschepen en Evers wisten Waterpoortstad goed te vinden;

            Sneek als thuishaven van zeeschepen(2).

 

( 24 jan). Parkeerproblemen te water in het vijftiende eeuwse Sneek;

            Sneek als thuishaven van zeeschepen(3).

 

(1985 30 jan).Vooral op de marktdagen kriolde Middeleeuws Sneek v.d schepen.

Sneek thuishaven van zeeschepen(4).

 

(1985). Sneek als thuishaven van zeeschepen ?.

 

( 7 feb). Mest- en vuilnishopen behoorden tot het normale  Sneeker stadsbeeld.

 

( 14 feb). Hele waterpoortstad brandde, op twee huizen na, in 1294 plat : middeleeuwse Sneek

voortdurend op brand bedacht.

 

( 21 feb). Schepen mochten slechts geteerd worden in de Geeuw of Woudvaart :

stookhutten en zomerhuizen in het middeleeuwse Sneek. .

 

( 25 feb). Handgemeen op het kerkhof kon met de dood worden vergolden: Sneeker stadsboek

van 1456 niet mals met straffen.

 

( 7 mrt). Toen IJlst en Sneek nog dorpen waren van "Waghenbrugghe" : een eskapade in het

 "Vrije Friesland".

 

( 18 mrt). Sneeker Stadboek onderwierp burgers aan vaste bepalingen: inzake verkoop en verhuur

 van gebouwen en grond.

 

( 28 mrt). Zorg voor eigen handel en bedrijf ook in 15de eeuws Sneek

             bovenaan.

 

( 18 apl). Zorg voor handel en bedrijf erg belangrijke faktor in Stadboek : eigen middenstand werd

 zo veel mogelijk beschermd.

 

( 9 mei). Bladzijden uit een vergeeld dagboekje : herinneringen aan de tiende mei 1940.    

 

( 15 mei). De baten en lasten van het burgerrecht : men kreeg het vroeger in Sneek bepaald niet

 in de schoot geworpen.

 

( 13 juni). Rust en orde in 1456 door het Sneeker Stadboek gewaarborgd : vechtersbazen wachte

            de kaak of de steen om de hals.

 

(20 juni). Sneek bezat eenmaal het halsrecht: de Noorderpoort was gevangenis waar stond ooit

de galg?

 

(27 juni). Het stadboek kende het bestuur vaak gevarieerde funkties toe : bij het slaan van de

 grote klok diende iedere burger aan te treden.

 

( 4 juli). Het tragische levenseinde van L. Broers Bonninga(I) :

vader vond de dood bij een pogingeen door zijn dochter verdedigde stins te ontzetten.

 

( 8 juli). Het tragische levenseinde van L. Broers Bonninga(II):

vader vond de dood bij een poging een door zijn dochter verdedigde stins te ontzetten.

 

( juli). Het tragische levenseinde van L. Broers Bonninga(III):

vader vond de dood bij een poging een door zijn dochter verdedigde stins te ontzetten.

           

( juli). Het tragische levenseinde van L. Broers Bonninga(IV):

Vader vond de dood bij een poging een door zijn dochter verdedigde stins te ontzetten.

 

( 29 aug). Bij de sloop was Gruytersmastins al een bouwval :voortgezette opgravingen in

 stadhuiscentrum leveren weinig op.

 

( 12 sep). Handel onder de  Sneeker Waag(I).

 

( 19 sep). Handel onder de  Sneeker Waag(II).

 

( 7 okt). Handel onder de  Sneeker Waag(III).  

 

( 14 okt). Handel onder de  Sneeker Waag(IV).  

 

( 21 okt). Beeldbepalend pand van ondergang gered : bemoedigende facelift voor

Sneeker binnenstad. 

 

( 21 okt). Verwoestende brand tast aanzien van het hele Kleinzand aan

           

( 28 okt). In en om de Sneeker Sint Maartenskerk.

 

( 21 nov). De mysterieuze gevelsteen van het  Sneeker Kleinzand : door FSM geschonken

aan gemeente.

 

( 2 dec). Kleinzand 14 werd rond 1906 gesloopt: Lodewijk XVI-gevel moest wijken voor stuk

 minder fraai pand.

 

( 5 dec). Wisselende geslachten, Wisselende stadsbeelden.

 

( 14 mrt). Morgen sal' we haire : raadselachtig Sneker meisjeslie       

 

( 11 apr). Morgen sal'we haire.. : het hele spel is weer boven water

   
( 13 mei). Morgen sal'we Haire.. : toch van Duitse afkomst?

   

Binnen grachten wallen muren en poorten vormde Sneek een eigen staatje.

 

 

1984

 

Teisterbant in het geding over de begrenzing van het Friese koninkrijk. Overdrukken, nr. 225. Amersfoort; Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek

 

De vermeende centraalbouw der Sint-Lievenskerk te Zierikzee. Amersfoort; Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, pag. 236.

 

Teisterbant in het geding over de begrenzing van het Friese koninkrijk. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 225.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

 

(5 jan). Oud Kerkhof te Sneek werd rond 1900 tot biggenmarkt "ontheiligd" .

 

(12 jan). Lugubere vondst op het Oud Kerkhof te Sneek op Nieuwjaarsdag 1489 :

roosters moesten de duivel van het kerkhof weren.

 

(jan). Een leeuw op het Oud Kerkhof en altaar onder de vloer van het OBW.

 

(26 jan). Sneeker aquamanile in 1827 afgegraven en voor een "Doghond" versleten.

 

(24 mei). Onderhoud walmuren Sneek door eeuwen heen steeds kostbare zaak .

 

(12 juli). "De meesterknecht der firma Veen" : "l'histoire se répète" tussen Leeuwenburg en

Grote Kerkstraat.

(21 juni). Watersnoodramp in 1825 leidde in Sneek tot uitbreken cholera .

 

(12 juli). Tussen Leeuwenburg en Marktstraat vele binnenterreinen :Grote Kerkstraat ontstond

            door een doorbraak in het jaar 1643.

 

(19 juli). Het Sneeker Kleinzand had het deze eeuw zwaar te verduren: een bomkrater aan de

 Heerengracht. 

 

(13 aug). Lotgevallen van een Sneker grachtenhuis.

 

(23 augustus) Ontginningen rond Sneek.

 

(dec). Voortgezette opgravingen in stadhuistuin leveren weinig op.

 

(20 december) Gruytersma- of Dekemastins te Sneek : kort na 1396 gebouwd,

in 1632 gesloopt : opgravingen stellen standplaats en omvang vast.

 

(20 dec). De hoedenmakerij van Vink.    

 

Opgravingen worden deze week afgesloten Archeologen vinden middeleeuwse waterput in tuin van

 stadhuis.

 

 

 

1983

 

Geschichte der Christianisierung im niederländischen Küstenbereich unter Berücksichtigung der Bodenforschung. Overdrukken, nr. 183. [Amersfoort]: ROB.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(24 feb). Koninklijk echtpaar moest in 1905 een rare bocht maken

   

(15 sep). Stukje oud-Sneek verdwijnt, historische vondst komt boven : werkzaamheden aan

uitbreiding begraafplaats brengen uit ± 1284 stammend kloosterkompeks aan oppervlakte.  

 

(22 sep). Bouwwerk voor kloosterlijke industriële doeleinden? :overblijfselen van "Hospitael" doen

nieuwe vragen naar boven komen.


(20 okt). De ondergang van de "Thasos" in de nacht van 23 oktober 1895.   

(31 okt). De ruimen van de "Thasos" lijken onuitputtelijk te zijn : Steeds weer kisten met

 verrassingen uit 1895 opgetakeld.  

 

(10 nov). Bouwputten vertellen iets over oud-Sneek maar: vooreerst nog geen schatten uit het

            Klein Zuidend aan oppervlakte.

 

(15 dec). Bodemvondsten doen lang verdwenen buurten herleven : het huidige Zuidend te Sneek

 loopt over een oude stadsgracht.

 

(22 dec). Karakteristiek gedeelte oud-Sneek door afbraak verdwenen : voormalige Perkshave       ontleende naam aan het "Schoenmakersperk".

 

(29 dec). Sneker humor uit lang vervlogen dagen : "de skoal dat is 'n bargehok, hoezee! :

de groatste barch staat foor de klas".    

(10 mrt). Van klapmutsen en kraaikoppen.    

Werkzaamheden aan uitbreiding begraafplaats brengen uit 1284 stammend kloostercomplex

aan oppervlakte.

 

Zeven eeuwen oud klooster blootgelegd.1982

 

Frieslands oudheid. Amersfoort: de auteur].

 

De oudste geschiedenis van de Laurenskerk te Weesp Tussen Vecht en Eem 1982, pag. 95-100

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

 

Vermogensbelasting voor stadverdediging; Stadsvesten van

Sneek waren eenmaal een bittere noodzaak.

 

(18 feb). Enige gedachten over het Snekers, stadsfries een zelfstandige taal; nog ouder dan het\            huidige Fries

 

(22 juli ).Enige overblijfsel van Sneker stadsvesten: Hoogendster pijp.

 

(sep). Naast de waterpoort waren er vroeger in Sneek nog vier ander.

 

(4 okt). Napjus moest zich beheersen bij beschrijving van de stad Sneek

 

 (7 okt). Om de waagrechten waren de poppen vaak aan het dansen

             

(11 okt). De Sneeker waag door laatste bezetters in brand gezet

 

(21 okt). De Sneeker Waag aanvankelijk onder het stadhuis gevestigd?

 

(19828 okt). Bereikbaarheid voor schepen was voorwaarde ligging Sneeker Waag.  

 

(11 nov). Het middeleeuwse Sneek was een doolhof van waterwegen

           

(22 nov). Stinsen beheersten vroeger het beeld van de Sneeker binnenstad

 

(29 nov). Over het uiterlijk der Sneeker stinsen is vrij veel bekend.

             

(2 dec). Kaartenmakers namen het vroeger niet zo nauw metauteursrechten.   

 

(6 dec). Vogelvluchtkaarten kunnen ons veel leren over Sneeker stinsen.

 

(9 dec). Een kijkje in Sneek van twee eeuwen her.

 

De stadsvesten van Sneek in de tijd van kroniekschrijver Napjus.

 

Het stadhuis en de waag van Sneek op heel oude Prenten,

 

Nieuwe theorien over het ontstaan van Sneek en Ijlst. 

 

Sneker vestingwerken stelden militair gezien niet veel voor.

             

Afbraak pijpen en poorten deden veel afbreuk aan karakter Sneek.

             

 

 

1981

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

 

(15 Juni). Unieke oude spullen kwamen aan het licht op het Waagplein.

 

(18 juni). Over terpen en opgravingen.  grepen uit de Sneker historie.

 

(Juli). Midningi op de terp van Hospitaler Klooster?.

Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(Juli). Nieuwe bewoning op woudgronden Zuidwesthoek begon zevende eeuw;

Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(Juli). ‘tHospitaal werd vermoedelijk de Algeme Begraafplaats in 1822

            Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(Juli). Folckerus vermaakt zijn hele bezit door Friezen gesticht klooster

            Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(Juli). De “kerk” werd vaak mild bedacht door oude kinderloze rijkaards.

Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(sep). Stadsbrand was de oorzaak van verloren gaan tweede Hospitaal.

            Uit de oudste historie van Sneek. 

 

(1 okt). Bij afbraak kloostergebouwn werden vele doodskisten gevonden.

Uit de oudste historie van Sneek.   

 

(22 okt). Worp Tyaarda 'vertelt dat Rienck Bockema geen priestermocht worden.

Uit de oudste historie van Sneek.

 

(12 nov). Rienck Bockema neemt twee jonge knechtenmee vanuit Lithauen. 

Uit de oudste historie van Sneek. 

 

(2 dec). Rienck's vrouw overlijdt en het oorlogspad wordt hevig bewandeld..

Uit de oudste historie van Sneek.

 

Rienck Bockema voelde zich niet meer thuis in Sneek.        

 

Rienck trad zelf toe als monnik al had hij toch vele vijanden.

 

Onbekend over Rienck Bockem. Uit de oudste historie van Sneek.

 

Onbekend over Rienck Bockem. Uit de oudste historie van Sneek.

 

Vechtersbaas Rienck Bockema deelde lange tijd de lakens uit.

 

Worp Tjaarda vertelt dat Rienck Bockema geen priester mocht worden.

 

 

 

1980

 

Sneek in oude ansichten. In oude ansichten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek.

 

Geschichte der Christianisierung im niederlandischen Kustenbereich unter Berucksichtigung der Bodenforschung. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 183.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(14 jan). Resten van de Sneker stadsmuren opgegraven: Waterpoort herinnering.

 

 

 

1978

 

De kerk van Sint Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Spiegel historiael 1978, pag. 319-327

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(17 aug Over winkels en huizen in het Sneek van weleer

 
(18 sep). Snypsnaren in en rond het Fries Scheepvaart Museum

  

(19 okt). Ontdekking achter behangsel en plafonds van "Walta-huis"

   
 

1977

 

 

Friese oudheidkunde Anno 1877. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, pag.101.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

 

(3 feb). Waar eens dominee preken maakte : een theekoepel aan de Bothniakade.   

 

(21 feb). Raadselen rond een koemelkerij die eens stond bij "De Domp"

           

(24 mrt). Raadselachtige gevelsteen

 

(7 maart) Iets over het Franeker Groot-Schippers-gilde,

 

(22 aug). Waar bleven de gestoelten uit de Sneker Kerken

   

(19 sep). Bezoek aan Sneker Grote Kerk : een zeldzame koster : hoe v.d. Zee kerkdeur redde :

waar is klopper gebleven?.    

 

(28 nov). Een vergeten Sneker burgemeester Adriaan Bergsma

   
 

1976

 

Geschichte der Christianisierung im niederländischen Küstenbereich unter Berücksichtigung der

Bodenforschung. Forschungsinstitut für den friesischen Küstenraum. Beiträge und

 Ergebnisse der Kolloquien.

 

Terpnamen in het licht der Oudheidkunde. Naamkunde afl. 3-4, pag. 203-235

 

Vollenhove's oudste historie in het licht der kerk-opgravingen.

 

Hoe het begon. Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 1975/1976

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(8 jan). Weinig opgegraven op het Oud Kerkhof. 

 

(6 dec). Wel en wee van Sneeker Grachtenhuis

 

 

 

1975

 

Terpnamen in het licht der oudheidkunde. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, pag. 77.

 

Les mottes Frisonnes. Caen

 

Halbertsma,H. , Hulshof, A., & Leusink, J.(1975). Rapport van de opgraving in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen van 15 mei 1975 tot 26 juli 1975. Haaksbergen : s.n.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(1979 jan). Aanwinsten Fries scheepvaartmuseum : ontdekking in het pand Marktstraat 15.    
 

(20 jan). Kijkje in ondergrond Sneek door aanleg van diepriolering.

 

(27 feb). Graven naar resten van zadeldaktorens

 

(20 mrt). Verrassende foto uit 1900 van "De Wijde Gaper"

   

(27 mrt). Onopgeloste raadselen bij de afbraak van Leeuwenburg 16

 

(16 juli). 'n Spaanse kruik in de Nauwe Noorderhorne.

 

(28 Juli). Van ’n loden lakenpenning

 

(18 aug). Joost Hiddes Halbertsma over oudste geschiedenis van Nijland.   

 

(28 aug). Herinneringen aan de Selfhelp.    


1974

 

Groningens oudste kerken. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 67.

 

Zeven eeuwen Amersfoort. Schiedam: Interbook international.

 

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(10 jan). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : Sneker molenmakersgeslacht Olij.    

 

(31 jan). Uit de historie van de Woudvaart

 
(16 apr). Een zeer merkwaardige schotel uit Moddergat : herinnering
aan twee visserstragedies :

n.l. in 1880 of 1881 en in 1883.    
 

 

 

1973

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(2 jan). Wie brengt een oude foto thuis?    

 

(17 jan). Op zoek naar een voormalig gasthuis

 

(9 apl). Iets over woonhuizen in de zeventiende eeuw.

 

(12 juni). Op zoek naar een verdwenen gasthuis : Havenstraat dankt ontstaan aan gasthuis.   

 

(23 juli).  Een merkwaardig tafereeltje uit het Sneek van 70 jaar her

   

(26 juli). Verdwenen Sneeker bodemvondst(III): altaarstukken uit het Kruisherenklooster te Sneek

 

(13 aug). Van posthuiskapel tot gevangenis: uit de geschiedenis van de Kleine- of Broerekerk

 

(24 sep). Aanwinsten Fries Scheepsvaartmuseum : herinneringen aan boeier "Stavo",

lang in het bezit van de familie Van Eysinga : gebouwd ± 1750.

   

(4 okt). Oudheidkundige vondsten onder de rook van Sneek, verassingen uit Anneburen bij Tirns

 

(15 okt). Oudheidkundige vondsten onder de rook van Sneek : geheimen uit IJlster bodem

 

(18 okt). Veranderingen aan het Kleinzand : als oude huizen spreken gaan

 

(26 nov). Bruikleen van het Fries Museum : aanwinsten Fries Scheepvaart Museum.    

 

(17 dec). Uit de historie van de Woudvaart

 

 

1972

 

Kerkopgravingen in Friesland(2). Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 39.

 

Sneek in oude ansichten. Zaltbommel: Europese bibliotheek.


 
In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(3 jan). Uit het leven van 'n vermaarde Friese boeier  de "Almeri"

   

(12 jan). Nogmaals het Memorboek Sneek.  


(20 jan). Iets over Cammingha-Huis te Franeker.    
 

(28 feb). Het logboek van de "Hanna Hylkia"    

 

(8 mei). Uit de historie van de Doopsgezinde kerk.

 

(22 juni). Exit Tinga-great en lyts.

 

(14 aug). Herinnering aan het vredestempeltje te Rijs

  

(21 aug). Iets over Harlinger spreukschotels.    

 

(20 nov). Vergeten Harlinger zeeschilder R.Miedema.

   
(23 nov). Nog iets over kunstschilder Siebe J.ten Cate.

   
(4 dec). Een kostelijke foto.    
 

 

 

1971

 

(1971). Kerkopgravingen in Friesland:(1). Overdrukken, 32. [Amersfoort]: Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek.In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(13 jan). Oudheidkundige verrassingen aan de Suupmarkt : een buitenkansje voor het FSM

 

(7 juni). Kostbare aanwinsten voor het Friese Scheepvaart Museum

 

(19 aug). Een oude legpuzzel van het Kleinzand


(4 okt). Een verrassende foto van het Kleinzand.    
 

(25 okt) Oudheidkundige sprokkelingen: hoe zag de pastorie aan de Marktstraat er eenmaal uit? 

 

(22 nov). Oudheidkundige sprokkelingen. 

 

(6 dec). Opgraving in het bolwerk Sneek, stad die kon bogen op echte stadsmuren


(27 dec). Een Sneker kerstvoorstelling van drie eeuwen geleden : toch nog voor Sneek behouden ?    

 

1970

 

Friesische Königssagen. Grins: Wolters-Noordhoff.

 

De Burmania stins. Leeuwarden: AGO-verzekeringen.

 

Dokkum. Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1970, pag. 33-52

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(5 jan). Het  Sneeker klokhuis : gerestaureerd, maar ... er ontbreek nog wat: geschil tussen

            gemeente en kerkvoogdij in 1893 opgelost.

 

(22 jan). Hindelooper Kamer te Sneek is niet de enige : curiosa uit Hindeloopen in de vorige eeuw

al zeer in trek : grootvader Van Elselo populaire herbergier.    
 

(19 feb). Stins van Louw Donia, machtige grietman van Wymbritseradeel;

Raadselen rond Leeuwenburg(1)

 

(19 feb). Overwelfde grafkamers met menselijke geraamten gevonden in 1900, familiegroeve der

Donia´s ?; Raadselen rond Leeuwenburg(2).

 

(26 mrt). Aanwinsten Fries scheepvaart museum : als klokken konden preken.    


(13 juli). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : de bokaal van1847.   
 

(27 juli). Iets over een stokoud huis aan de Suupmarkt.

 

(23 november) Muntvondst bij de Waterpoort : Aanwinsten Fries Scheepvaart museum.

 

(23 nov). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : muntvondst bij de Waterpoort.    

(31 dec). Een Sneker kerstvoorstelling van drie eeuwen her

  
 

 

 

1969

 

Dokkum. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, pag.18.

 

Joost Halbertsma als oudheidkundige. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Overdrukken, nr. 12.

 

Halbertsma, H, & Elzinga, G. Esonstad, Dichtung of Wahrheit?: Bijdrage tot de geschiedenis der Friese steden. Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek Overdrukken, nr. 16

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(6 jan). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : krijgshaftig concert in 't jaar 1881.    

 

(13 jan). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : nogmaals Idsega: reeds in 1132 vermeld

als "Leddesghe".    

(15 jan). Het  Sneeker klokhuis : eerste plattegrond van Sneek vier

eeuwen oud : gemaakt in opdracht van Spaanse bewind te Brussel in 1568.

  

(24 feb). Weer een stukje Oud-Sneek verdwenen : waar steeds afgaat en nimmer bijkomt.   


(27 feb). Joost Hiddes Halbertsma : bij de honderdjarige herdenking van zijn sterfdag.    

(21 aug). Het  Sneeker klokhuis. 

 

(15 sep). Het Sneeker klokhuis : atlas van Braun en Hogenberg voorbeeld voor veel tekenaarr

 

(6 nov). Het  Sneeker klokhuis : Sneek in de 18de eeuw gezien door Jacob Folkema

 

(20 nov). Het  Sneeker klokhuis : tekeningen uit 1616 en plm. 1771 v. Geelkercken en Bulthuis

 

(18 dec). Het  Sneeker klokhuis : middeleeuwse dakruiter hield het nog tot 1771 uit.   

 

(22 dec). Sljucht en Rjucht as dy fan Boalsert.

 

(29 dec). Griezelige vondsten te Warns.    
 

 

1968

 

Het Friese koninkrijk.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.


(4 jan). Balk was in 1818 reeds "Winkel van Sinkel" rijk : herinneringen aan Jan Veldkamp.    


(17 jan). Herinneringen aan een vermaard schipper-hardrijder Pieter Bruinsma :

geboren in skutsje,dat in Sneek voor de wal lag.    


(1 feb). Herinneringen aan een vermaard schipper-hardrijder : Piter Bruinsma won in 1885

eerste internationale langebaanwedstrijd :"echte Stanfries" in1893 met noorderzon

verdwenen   

(7 mrt). Nog eens over stoomboot-romantiek en – tragiek

   

(25 mrt). Nog eens: een merkwaardig handschrift uit 1819 : Jan Veldkamp was er nog bankier

bij ook.    


(1 apr). Een merkwaardig handschrift uit 1819 : Jan Veldkamp tevens rentmeester voor de

Van Swinderens, Groningen.    


(11 apr). Een merkwaardig handschrift uit 1819 : in de winkel van Jan Veldkamp in Balk was

geen nee te koop : enorme voorraden textiel, steengoed enz.    

 

(18 apr). Een merkwaardig handschrift uit 1819 : Jan Veldkamps erfenis leverde bate van

amper 22.000 gulden op.    


(8 apr). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : Sneker staartklok uit vervlogen dagen.    
 

(27 mei). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : een harddraverij te Sneek in het jaar 1865.

 

(4 juni). Fries Scheepvaart Museum heeft weer namaakgoudstaaf : op het Lutine-goud rust

geen zegen : zal 't mysterie ooit worden opgelost ?.

   

(24 juni). Ylst, als concurrent van Sneek : opgravingen zullen misschien licht werpen op

juiste ouderdom stadje

 

(4 juli). Oudheidkundig onderzoek: graven in IJlster bodem levert gemeente 5 graven op :

 geen resten van Sint-Mauritiuskerk en stins.

 

(25 juli). Armoede in de Friese Zuidwesthoek anno 1880.

   

(29 aug) Waar woonde de Sneker Klokkemaker Johannes Fijlstra ? :            naar aanleiding van een koopbrief uit het jaar 1836 : horloge van Fijlstra : onder: Sprokkelingen.   
 

(31 okt). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : balie uit het Sneker

Gerechtsgebouw anno 1840.    
 
(22 aug). Wie geeft opheldering ? : 't mysterie van de Sneker gevelstenen :

nogmaals het Kleinzand : 't mysterie van de gevelstenen opgelost ?

   
(15 aug). Als de stenen spreken.. : Brunings en Ten Cate voorlopers Amro- Bank :

bankgebouw dateert van plm. 1885.    
 
(5 aug). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : beroemde 17de eeuwse Friese schrijvers

en boekdrukkers.    
 

(30 sep). Het  Sneeker klokhuis : bouwsel uit de 15de eeuw verdient restauratie :

Sneek vroeger zeer fraaie stad

 

(17 okt). Steigers voor Suupmarkt 10 : merkwaardigheden van een der oudste  Sneeker huizen:

nogmaals Suupmarkt 10. 

 

(nov). Opgraving binnenplaats Cruycebroedershof.

 

(7 nov). Het  Sneeker Klokhuis : verbouwingsplannen maakten verplaatsing nodig.  

 

(14 nov). 't  Sneeker klokhuis : Cornelius beschreef verbouw            St.Maartenskerk in 1503: middeleeuws monument was  Sneekers in 1489 nog nietmooi Genoeg.  

 

(114 nov). Opgravingen bij Cruycebroerdershof.  Verwulf voormalige Neltjeshaven bloot.

 

(5 dec). Vraag en wedervraag: waar lag Nijenoord?.

 

(9 dec). het  Sneeker klokhuis : curieuze afbeeldingen van de Sint-Maartenskerk :

tekenaars niet even nauwkeurig.  

 

(16 dec). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : een grafzerk uit Idsega : zandstenen doodkisten

 in middeleeuwen in zwang - als bescherming tegenwolven?  

(19 dec). Iets over oude  Sneeker straatnamen: suupmarkt nietafgeleid van zuipen

 

Sneek en de opgravingen achter Cruycebroedershof.

 

 

 

1967

 

Esonstad-Dichtung of Wahrheit? Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek, 16,1.

 

De Willibrordsput te Heiloo: Opgravingen en historische achtergronden. Overdrukken, nr. 6. Amersfoort; Rijksdienst voor het oudheidkundig Bodemonderzoek

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(2 jan). Licht over Sneeks oudste geschiedenis: Sneek bestond nog niet in de dagen van Bonifatius

: Friese grond voor Duits klooster.

 

(5 jan). Licht over Sneeks oudste geschiedenis ? : thans onbekend "Midningi" bestond reeds

 in 855: misschien St. Januarisberg in Sneek.

 

(9 feb). Bij het portret van Jetske Gonggrijp 2 : gebroeders Gonggrijp verzamelden Sneker

 oudheden.    

(16 feb). Bij het portret van Jetske Gonggrijp, 3 : van Goingarijp via Dokkum en Harlingen

naar Sneek.    

(27 feb). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : herinneringen aan het geslacht Feenstra.    
 

(8 juni). Oudheidkundige vondsten aan het Schaapmarktplein; scherven, stenen, palen en

grafzerk leren ons hoe't vroeger was

 

(20 juli). Het Friese "Zetten" : de voormalige meisjeskostschool teSpannum.    
 

(21 sep). Sporen van een middeleeuwse steenovemberen ontdekt bij ijsbaan: Sneek behoort

tot archeologisch rijkste gemeenten van Friesland.

           

(2 okt). Uit de historie van de "Lemmerboot" : lijn van Groningen via Sneek naar Lemmer :

combinatie met Lemmer-Amsterdam.    

(26 okt). Sneker grachten vol schepen en vertier : uit de historie van de Stanfries-Reederij :

het is gedaan met de beurtvaart : 1,2.    
 
(28 dec). Nalezing op de Sneker beurtvaart : prachtige foto, gemaakt c. 1900 en schoorsteenstuk

uit c. 1840.    
 

 

1966

 

Een onderzoek met de spade in het witte kerkje te Heiloo. Rijksdienst voor het oudheidkundig\

 Bodemonderzoek, 1,2.

 

De schat van Wieuwerd een eeuw geleden gevonden. Bussum

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.


(13 jan).  Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : een reeks etsen van Ids Wiersma.    
 

(21 mrt).  Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : een gouden munt van keizer Anastasias.    

(31 mrt). Sneek en de gemeentegrenzen : Friesland voer voor planologen?    

(25 apl). Een verstrooid geraakte schatvondst uit Scharnegoutum ? : goudrijkdom uit de

7de eeuw na Christus


(13 juli). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : hardvochtige maatregelen om prenten

te kunnen aanbieden.   

(4 aug). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : een handgekleurde plattegrond van Sneek

uit het jaar 1649.    

 

(8 aug). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : nog iets over oude Sneker uitgaven

en uitgevers.    

(11 aug). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : enige zeldzame prenten m.b.t. de

Friese Oranjes.    

 

(15 aug). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : een herinnering aan het geslacht Feenstra.    

(22 aug). De "Armenschool" te Sneek : geesteskind van ds.Visser,IJsbrechtum :

meester Wouda had in 1821 geen gemakkelijk baantje

   

(22 sep). Strijklicht over middeleeuws Sneek : wij zouden vreemd opkijken als we er eens

konden rondwandelen

 

(29 sep). Sneek in de 17e eeuw : veel water. 

 

(17 nov). Verdwenen schoonheid.. : nogmaals Kleinzand 55 

 

(8 dec). Licht over Sneeks oudste geschiedenis?(I), De munten spreken.  

 

(27 dec) Licht over Sneeks oudste geschiedenis ? : in 7de en 8ste eeuw kwam't christendom

in ons land: moord op Bonifatius verwekte grote ontsteltenis.

           

 

1965

 

Sneeker hardzeildag; Een belangrijk hoofdstuk uit het Friese volksleven. Amsterdam: P.N. van Kampen voor het Fries Scheepvaart Museum.

 

The Frisian kingdom. s.l.

 

Uit het zeemansleven van Geert Oenes Dolstra(1792-1886).Groenlandsvaart in 1803.

Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 1964/1965

 

Sneker klokhuis. Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Maartenskerk te Sneek.

Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 1964/1965

 

aquarel van de Friese brik 'Zuiderzee'. Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en

Oudheidkamer 1964/1965

 

gezicht op het Snekermeer uit het jaar 1836. Jaarboek Fries Scheepvaart Museum

en Oudheidkamer 1964/1965

 

Beschilderde behangsels uit Ypekolsga. Jaarboek Fries Scheepvaart Museum \

en Oudheidkamer 1964/1965.

 

Mear mar net? De Strikel; vol. 7-8, pag. 102 / 1965

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(17 juni). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : iets over de Sneeker Courant.    


(28 juni). Aventuren van een vergeten Friese zeeman : Gerrit Oenes Dolstra.    
 

(5 juli). Belangrijke bedrijven aan de rand van het oude Sneek : grote bressen in schilderachtige

 omlijsting

 

(24 juni). Verrassende ontdekking van Drs.R.Steensma : Sneeker Klokhuis werd in 1489 gebouwd


(5 juli). Belangrijke bedrijven aan de rand van het oude Sneek : grote bressen in schilderachtige

 omlijsting.    
 
(26 juli). Naar aanleiding van een oude politieverordening : Sneek in het jaar 1883.    
 

(29 juli). Sneek en de stadhuisplannen.    

 29 juli). Sneek en de monumentenlijst.    

(11 nov).  Sneek en Sint-Maarten : road, road rokje van oorsprong heidens

 

(9 sep). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : in memoriam Ids Wiersma.   

 

(18 nov). Iets over de voormalige Kingma's-molen te Sneek

   

(25 nov). Opgravingen vertellen over de historie van Sneek : iets over het Albarda –

of Hooghuis te Sneek

 

(16 dec).Iets over het klooster Olijfberg, alias Groendijk : omstreeks 1463 in de huidige

Stadsfenne gesticht

 

(20 dec). De  Sneker burgerij op het oorlogspad in het jaar 1494 : een smadelijke nederlaag

en een moedige burchtvrouw

 

 

 

1964

 


The preservation of  settlements and landscapes in the Northern coastal districts of the

 Netherlands. Venezia
 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 


(2 jan). Aanwinsten Fries Scheepvaart museum : een model van een Friese boot uit het jaar 1907.    
 
(23 apr). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : de Hindeloper Prikslee.   
 
(16 nov Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : model van Jouster boeier "Friso" en nogmaals iets

over oude IJlster binnenhuizen.   
 

(17 sep). De opgravingen te Tirns en aan de Groene Dijk

 

(29 okt). Oudheidkundige verrassingen aan de voet van de Waterpoort : overblijfselen van de

stadsmuur en een vat bier

 

 

 

1963

 

Terpen tussen Vlie en Eems : een geografisch-historische benadering: 1 :Atlas: Tekst. Wolters

 

Terpen tussen Vlie en Eems: een geografisch-historische benadering: 2:Tekst. Groningen: Wolters.

 

Een middeleeuwse steenoven bij Deersum, Friesland Amersfoort: Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek

Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Dantumawoude, Friesland. Amersfoort:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Murmerwoude, Friesland. Amersfoort:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Waaksens, gem West-Dongeradeel, Friesland.

Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Wirdum, Groningen. Amersfoort:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
 
Oudheidkundig onderzoek te Oldehove, Groningen : bijdrage tot de oudste geschiedenis van

 Humsterland. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
 
De slotpoort van Ropta-State bij Metslawier, Friesland. Amersfoort: Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek

De zogenaamde afgodsbeeldjes van St. Marie te Utrecht. Amersfoort:Rijksdienst voor het

 Oudheidkundig Bodemonderzoek

Veenbruggen en hun gebruik; naar aanleiding van een beschrijving uit het jaar 1619. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pag. 193-209


De herkomst der Friezen in de spiegel der middeleeuwse geschiedschrijving. Amersfoort:

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

 

Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder Boornegebied. Berichten van de

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; vol. 12-13, pag. 210-235

 

1814-1964 Een Historische zeilpartij herdacht 'Forjit mij net, as bolle wyntsje waeie..' 

Jaarboek Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 1963

 

Hauptlinien in der fruhen Kirchengeschichte Frieslands. Presses Universitaires de France 

Staveren ziet zijn oude haven terug. Frysk en Frij 1963, pag. 7

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.


(14 jan). Een bezoek aan Sneek in het jaar 1883.    
 
(21 mrt). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : twee merkwaardige lepels van IJlster afkomst.    
 

(4 juli). Een merkwaardig geschrift uit het jaar 1861:veerdienst tussen Koudum en Molkwerum.    
 
(2 sep) Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum:Sneker geboortelepel twee en een halve eeuw oud.    
 

(16 dec) Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : weer twee geschilderde portretten.

 

 

1962

 

Bornego: Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied. Leeuwarden: s.n.

 

Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18e en 19e eeuwse geschriften. Leeuwarden: s.n.].

 

Oudheidkundig onderzoek in de Ned. Herv. Kerk te Leermens, Groningen. Berichten van de

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1962-1963, pag. 310-320

 

Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften. De Vrije Fries.

 

Bonifaes. Frysk en Frij 1962, pag. 4
 

Nogmaals legendevorming. It beaken vol. 24, pag. 68-69
 
Tsjerke yn Aldegea, Wymbritseradiel, moast nedich neisjoen wurde. Frysk en Frij 1962, pag. 3

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.


(2 jan).Oudheidkundige vondsten Ned.Herv.kerk te Oudega-W: grafzerken uit de 16e en 17e eeuw.    
 
(12 feb). Het Peperbus-kerkje te Wons : sarcofagen en grafdeksels

   

(12 feb). Merkwaardige kindergraven

 
(9 apr).Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum:kostbare verzameling tekeningen van Ids Wiersma.    


(12 apr). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum: geboortelepel, letterlappen en een hoogst

zeldzame foto.    
 

 

1961

 

Halbertsma, H.  & Blok, D.P. Werina of Werthina?  It beaken 1961, pag. 231-233

 

Archeologischnieuws: Deventer. [S.I]

 

Liudger’s erfgoederen. van Gorcum

Friese scheepsnamen uit de 13de en 14de eeuw. Jaarverslagen Fries Scheepvaartmuseum

en Oudheidkamer 1960, pag. 18-28
 
Friese scheepsvoorstellingen uit de middeleeuwen. Jaarverslagen Fries Scheepvaartmuseum

en Oudheidkamer 1960, pag. 29-31

 

It Frysk Skipfeart Museum hat syn doarren wer iepen set. Frysk en Frij 1961, pag. 3


Yn Fryslan is fan de eardere stinsen net folle oerbleaun. Frysk en Frij 1961, pag. 3

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

 (2 jan). Een vergeten Sneker klokkenmaker: Matthijs Ankringa

   

(19 jan) De veerdienst Groningen-Sneek vice-versa in vroeger eeuw:ordonnantie uit het jaar 1732.    
 
(30 jan). Uit de geschiedenis van het Groninger Veer op de Lemmer: ordonnantie uit het jaar 1756.    

 

(20 feb). Oude Friese scheepsnamen : de alleroudste dateren uit 1305

 

(16 mrt). Potscherven uit Sneeker bodem : aardewerk kan verre reizen maken.  

 

(30 mrt). Aanwinsten Fries scheepvaart Museum : twee fraaie Makkumer tegeltableaux.    

(6 apr). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum :17de eeuwse Keeft, afkomstig van "Epema State".    
 

(8 juni). Een raadselachtige gevelsteen: afkomstig uit het huis v.d. stadssecretaris Marthinus Kryx? 

 

(12 juni). Over een koopcontract uit het jaar 1832.    
 
(13 juli). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : een "hearringboat" uit Barradeel.    
 

(20 juli). Oudheidkundige bodemvondsten rondom Sneek.

 

(17 aug). De Sneeker Kolfbaan : bij een foto uit het jaar 1874

   

(21 aug). Funderingen Sneeker buitenpoort gevonden.

             

(24 aug).  Oude Couranten : de Sneeker Courant van 27 april 1864

 

(28 aug). Scholte Jansen, beroemd zilversmid uit de 17de eeuw te Sneek.    
 

(28 aug). Vergane glorie : verzuchtingen uit het jaar 1877.

   

(28 aug). Nogmaals iets over kolven en kegelen in Sneek.

   

(10 okt).  Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : herinneringen aan het klooster "Thabor".    
 
(16 okt). Verbleekte glorie.    

(19 okt). Aanwinsten Fries Scheepvaart-Museum : herinneringen aan het klooster "Thabor".    

(30 okt). Een vergeten hardzeiler : het boteschip "Ebelina" alias "Dorp Grouw".    

 

(9 nov). Aanwinsten Fries Scheepvaart Museum : koopbrief uit 1779


(20 nov). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : Noorse butten en Riga'se nappen.    
 

(27 nov). Merkwaardige overeenkomst uit het jaar 1773 : geheim recept tegen de koorts.    
 

(14 dec). Eervolle benoeming van een Sneker zilversmid uit het jaar1735.    
 

(21 dec). Prachtige aanwinst voor het Fries Scheepvaart Museum : verguld-zilveren beker,

te Sneek in 1656 gemaakt.    
 1960

 

 

Enige hoofdlijnen in de bewoningsgeschiedenis van het terpengebied tussen Flie en Eems.

Philologia Frisica 1959, p. 27-39

 

De Oldehoofster opgravingen.

 

Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen. s.n.

Liudger’s erfgoederen. It beaken vol. 23, pag. 45-50

 

Taalkunde in het licht der Oudheidkunde. Weynbritzera auld deel Fryske Stúdzjes oan

 prof. dr. J.H. Brouwer afl. 31, pag. 425

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(21 apr). Uit de beginjaren van de Gemeentelijke gasfabriek te Sneek   

(12 mei). Sneker drukkers en uitgevers 1,2,3.    

(9 juni). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum : Francyntje de Boer,Dienstmaegd te Sneek.    

(24 okt). Oudheidkundige vondsten te Staveren.    
 

(31 okt). Sneker tinnegieter Januari Kanneken : een avontuurlijke ontsnapping uit het jaar 1497. 

 

Merkwaardige ontdekking op een museumzolder: overblijfselen van een stel kerkvensters van

Ype Staak.    
 


1959

 

Zeven eeuwen Amersfoort.

 

Ik bin dyn Ingel - haw gjin freze. Frysk en Frij afl. 31

 

Kamminga en it Fryske museumformidden. Der is mar ien Dokkum 1959, pag. 31

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(17 sep). Oudheidkundige vondsten achter Cruycebroedershof

 

 

 

 

1958

 

Schets van het terpenonderzoek in Nederland. S.l: s.n.].

 

Terponderzoek in West-Friesland. Westerheem 1958, pag. 71-74

 

Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het oudheidkundig bodemonderzoek.

Groningen etc.

De It jachtgewear. Frysk en Frij afl. 32

 

De Skipfartmuseum kin al syn skatten gjin plak jaen. Der binne wer moaije oanwinsten.

Frysk en Frij afl. 30
 

Terponderzoek tussen Flie en Eems, gedurende de jaren 1947-57 Friesisch Jahrbuch 1958, pag. 9

Dr. Eeltsje Halbertsma en syn oantinken yn de famylje. De Strikel 1958
 

De geheimsinnige Grypfugel. Nei oanlieding fan in fynst yn de groun to Harns It Heitelan 1958,

pag. 164

 

Met leeuwenkoppen versierde toogstenen opgegraven :verleidelijke veronderstelling: ze

sierden  Sneeker buitenpoor. Leeuwarder courant

 

Bijna geen aardewerkscherven in terp te Sijbrandaburen : wel vond men er drie oude grafzerken

onder kerkepad. Leeuwarder courant

 

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(25 sep). Het verblijf van Henry Havard te Sneek.    

 

(29 sep). De raadselachtige vondsten bij het St.Antonius Ziekenhuis.

 

(13 okt). Uit de geschiedenis van het Groendijkster klooster : 1

           

(13 okt). Oudheidkundige vondsten bij Jutrijp.    

 

(20 okt). Uit de geschiedenis van het Groendijkster klooster : 2

             

(27 okt). Uit de geschiedenis van het Groendijkster klooster : 3

             

(4 dec). Het mysterie van de Lutine.    
 
(15 dec). Fries Scheepvaart Museum brengt een offer.

   
 

 

 

1957

 

 

Baarderadeels oudste historie. Drachten: Laverman.

 

Über die Sagen von der Herkunft der Friesen. Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und

vaterländische Altertümer zu Emden, 1957, pag. 5-32

  
De Van de hoge helm en 't rode schild: Friese gouwen onder Saksische heersers.

It beaken vol. 19, pag. 31-39

De 2000 jier Fryske Skippersskiednis. It Heitelan 1957, pag. 131

De Hat Fryslan wol omtinkens genoch foar lytse monuminten fan skiednis en kultuer?

Der stiet mear faei as tuorren yn en tsjerken Frysk en Frij afl. 40

De Der binne yn Fryslan op it stuit to folk aldheitkeamer en musea. De stipe fn it Fryske

bidriuwslibben koe better. Frysk en Frij afl. 33

De It untstean fan de terpen. It beaken vol.19, pag. 208-215

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(3 okt). Een overwintering van twee Enkhuizenaren in Sneek op stadskosten : aantekeningen

bij Sneeks derde klokkenspel   
 
(17). okt Sneek's derde carillon.    
 
(17 okt). Van voor een halve eeuw : Sneek als middelpunt van beurt- en vrachtvaart
 

(24 okt). Aanwinsten Fries Scheepvaartmuseum.    

 

(31 okt). Sneek is thans drie 17e eeuwse Bokalen rijk.


(7 nov). Folkert Nicolaas van Loon : een geniaal scheepsbouwer

 
(23 dec). Kluizenaars in Friesland.    
 

(27 dec). 16de eeuwse stinskelder achter Hotel "De Wijnberg" afgebroken.    

 

 

1956

 

 

Halbertsma, H., & Keikes, W. H.(1956). Sneek; Drie kronen met ere. Sneek: Voor de gemeent Sneek uitg. door Fa.B. Weissenbach.

 

Symposium over het Saksenvraagstuk, 8-10 maart te Bremen gehouden. Bulletin & Nieuws-bulletin

 van de Nederlandse Oudheidkundige Bond 1956, pag.  69-72

 

Het ontstaan der Friese terpen. Bulletin & Nieuws-bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige

 Bond 1956, pag. 45-52

 

Johannes Tjallings Halbertsma; Een Fries koopmansleven uit het midden der 19de eeuw. Drachten: Drukkerij Laverman.

 

Zwanenjachten en zwanentekens in Friesland.

 

Oudheidkundig bodemonderzoek in de Sint Maartenskerk te Bolsward;een bijdrage tot de oudste

 geschiedenis van Bolsward. Den Haag

"Jelmera-horn" : drinkhoorns als zinnebeelden van voorvaderlijk bezit.

 It beaken; vol. 18, pag. 20-24

 

It jier 1456 yn de Snitser skiednis. It Heitelan 1956, pag. 144

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(6 feb). Een niet alledaagse vondst uit de Tjonger. 

 

(29 mrt). Karrenvrachten scherven uit oude nederzetting bij Tirns : nieuwe oudheidkundige

vondsten in Wymbritseradeel. Leeuwarder courant.

 

 

1955

 

 

Enkele aantekeningen bij een verzameling oudheden, afkomstig uit een terpje bij Deinum. S.l: s.n.

 

Enkele Oudheidkundige Aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee.

 Tijdschrift van het Koninklijk NederlandschGenootschap.

 

De Friesche musea en oudheidkamers. Algemeen Publiciteitskantoor

 

It Admiraelsilen, earnst en boarterij. Hwat is in 'Schout by Nacht' .Frysk en Frij afl. 26
 
Barradeels oudste historie. het onderz. v.h. Lanskipgenetysk wurkforban, pag. 58
 

Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(10 mei). Toen Sneek nog boterstad was.

 

(21 juli). Rondom het Sneker meer. 

 

(27 dec). Harlinger oorlogsschepen in dienst van Napoleon: herinneringen aan een belangrijke

episode uit de historie der Friese admiraliteit

   
 

 

 

1954

 

 

Fries Scheepvaart Museum Sneek, 1938-1953: Met jaarverslag conservator 1953. Sneek: Fries Scheepvaart Museum.

 

De kroniek van de witherenabdij 'Mariendal' te Lidlum: Een bron voor de kennis der Friese bouwkunst in de Middeleeuwen. S.l: s.n.].


Smalagonia : ein Beitrag zur Geschichte des friesischen Oldambts in der Diozese Munster.

Amersfoort etc,
 
Enkele oudheidkundige aantekeningen bij de oudste menselijke skeletten in de Friese terpen

gevonden. Berichten van de Rijksdienst voor hetOudheidkundig Bodemonderzoek 1954,

pag. 45-49

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(1okt). Een oudheidkundig wandelingetje door Sneek. 

 

(8 okt). Op verkenning rond Sneek.  

 

(23 nov). Reizen van een Sneker schipper in het jaar 1813

   

(21 dec). Iets over oude  Sneker binnenhuizen. 

 

 


1953

 

 

Sporen van verdronken dorpen en verlaten Cisterciënser kloosters.Dollardgebieden(Groningen).

Berichten van de Rijksdienst voor het OudheidkundigBodemonderzoek 1953, pag. 18-20

 

Een onderzoek in de kerken van Eethen en Herpt, in 't land van Heusden(N.-Brabant).

Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1953, pag. 18-36

 

Fan boeijers en jachten. De forneamde skipbouwer Eeltsje-baes en syn bidriuw op 'e Greate

Jouwer. Reboelje to Sleat. Avonturen mei de 'Bever'. Frysk en Frij afl. 25

Friezen en Saksen. Binne wy feitlik Anglo-Friezen? Frysk en Frij afl. 2

Hwer't de sinne stadich draeit. Ditten en datten út Majorka. Frysk en Frij afl. 5.

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(16 jan). Over een merkwaardig schilderij dat voor Friesland verlorenging :

Friese schepen in de slag in de Sont.    

(10 apl). Over de oudste historie van IJlst : naar aanleiding van een belangrijke bodemvondst. 

 

(2 okt). Over snakken,snikken en snaken. 

 

(27 nov). Van oude historien : vertellingen uit 't klooster Thabor

           

 

 

1952

 

 

Vliedberg te Buttinge. Grijpskerke(Prov. Zeeland). Berichten van de Rijksdienst voor    

 het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1952, pag. 15-17

 

Terpenonderzoek. Barradeel(Friesland). Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig

 Bodemonderzoek 1952, pag. 48-50

 

Enkele grepen uit de geschiedenis van Sneek in de Middeleeuwen. Limiet.15-16

 

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(22 juli). Iets over de Sneeker Munt. 

 

(8 aug). Sneker kermisgeneugten uit de tijd van onze overgrootouders.

    
(22 jan). Een ontluistering ongedaan gemaakt.    

 

 

 

1951

 

 

Archaeology fan Fryslân. It beaken 1951, pag. 42-49

 

Anthropology fan Fryslan. It beaken; vol. 13, pag. 36-49

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(5 jan). Het Friesch Scheepvaartmuseum, een kostbaar bezit voor Sneek.    
 

(8 juni). Uit de historie van de  Sneeker Schutterij.


(28 sep). Lang vergeten historie
n van Folsgare.    
 

 

1950

 

 

Aldgisl, koning in Friesland.

 

De cultuur van het noordelijk kustgebied. Antiquity and survival : an international review

of traditional art and culture(1959), pag. 178-197

 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(31 jan). Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Sneker bodem(1)

 

(3 feb). Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Sneker bodem(2)

 

(10 maart) Nieuwe oudheidkundige vondsten uit Sneker bodem(3)

 

(21 apl).  Nieuwe oudheidkundige bodemvondsten uit Sneek en omgeving         

 

(28 apl). Merkwaardige bodemvondsten onder de rook van Sneek

              

(19 mei). Merkwaardige bodemvondsten onder de rook van Sneek : IV : het ontstaan van het dorp

Nijland

 

(5 juni). Merkwaardige bodemvondsten onder de rook van Sneek :Sneek in het jaar 1200 bedreigd

 door de Middelzee

 

(20 juni). De opgravingen in de Sint Maartenskerk te Bolsward.

  

(7 juli). Sneek in benauwde jaren : bij de herdenking van het jaar 1525

           

(7 juli).Over Sneek's oudste geschiedenis als stad: naar aanleiding van een herdenkingsprent

1525-1950

 

(4 aug). Oudheidkundige vondsten buiten de Noorderpoort te Sneek

 

(22 sep). Merkwaardige bodemvondsten onder de rook van Sneek

           

Fundamenten van stins “Cronengurgh”gevonden. 

 

 

1949

 

 

Niftarlake, Fries grensgebied. It beaken 1949, pag. 126-131

 

Over de taak van de Federatie van Friesche Musea en Oudheidkamers: Schets van de hedendaagse oudheid- en heemkunde beoefening in Friesland. Leiden: Brill.

 

De verdwenen kerk van Nijeberkoop. S.l.

 

Besprek: Het Leven van den Zaligen Frederik van Hallum. It Heitelan 1949, pag. 36

Niftarlake, Fries grensgebied. It beaken; vol. 11, pag. 126-131

Oer in Warkumer binnenkeamer. It Heitelan 1949, pag. 106

 

De zogenaamde hege wieren in Friesland, en hun betekenis. Vluchtheuvels of burchtheuvels? 

It beaken vol.1, pag. 174-182

 

Van terpen en terpafgravingen I. Nieuw Friesland afl,14, pag. 9
 
Van terpen en terpafgravingen II Nieuw Friesland afl.15, pag. 7
 
Van terpen en terpafgravingen III. Nieuw Friesland afl.16, pag. 10
 

Van terpen en terpafgravingen IV. Nieuw Friesland afl17,  pag. 6
 
Van terpen en terpafgravingen V. Terp Sienby Dokkum, de plaats waar Bonifatius de marteldood

stierf? . Nieuw Friesland afl. 18, pag. 5

Van terpen en terpafgravingen VI. Nieuw Friesland afl. 19, pag. 5


 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

Sneker Historiebladen : een wandeling door Sneek in het jaar 1543.  (10 afleveringen)

 

 

 

1948

 

 

Enkele aantekeningen bij een verzameling oudheden, afkomstig uit

            een terpje bij Deinum. Jaarverslag van de Vereeniging voor 1948, pag. 239-256

 

Barrewierster him. It Heitelan 1948, pag. 56

 

In Frysk opskrift út de 18e ieuw. De Pompebleden 1948, pag. 41

Fryske Kronyk of in aei sunder pyk. Fryslan Oerein afl. 7
 
Fryslan en de Europeeske mindertalfolken. Fryslan Oerein afl. 7
 
Fryslan, us lan. Sleat, it slot fan Westergoa. It Heitelan 1948, pag. 33

 

Fryslan, us lan Snits, sjoen út it Noard-Westen. It Heitelan1948, pag. 111

 

Hean lan. De Pompebleden 1948, pag. 120
 

Oer ús Fryske Terpen. II. Myn bitinken oer it untstean fan de terpen. It Heitelan 1948, pag. 130

Sate Westerein. It Heitelan 1948, pag. 176
 
De swan yn it Fryske Folkslibben. It Heitelan 1948, pag. 277


Geheimzinnig Ameland. Nieuw Friesland afl. 29, pag. 2

Sa wie Snits in ieu lyn. Leeuwarder Courant

Fryske Kofskippen. Nieuw Friesland 1948


Oer in alde Fryske klok.
Leeuwarder Courant

It Uleboerd. Hoe ald is it? Hwat bitsjut it?  Frysk en Frij afl. 28, pag. 28

Houtsnijwurk op alde skipsroeren.  Frysk en Frij afl. 28

 

De 'Helpoortspoel' under Jutryp nei oanlieding fan it artikel 'De hel yn Fryslan?.

Nieuw Friesland afl. 8, pag. 3

Sneeker historiebladen. 

 

Als terpen hun geheimen prijsgeven. Een belangrijke verzameling terpoudheden in het Museum

te Sneek. Nieuw Friesland afl. 11, pag. 11

 

Ingellan, deadelan, Fryslan, skipperslan. Frysk en Frij, afl. 44

Oer frijers en frijsters, wylde ruters, koekbakkers en Sinteklaes. Frysk en Frij afl. 47
 

 

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(18 juni). Uit een oud logboek : de hektjalk "Jacoba Henderika" van

IJmedam bij Molkwerum.    

 

 

 

1947

 

Nije paden yn de Fryske aldheitkunde. It Heitelan 1947, pag. 76

 

It doel fan de Fryske Biweging. Frysk Studinte Almenak 1947, pag. 99

 

'Walta State' to Boazum. It Heitelan 1947, pag. 134

 

Tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum. De Vrije Pers afl. 6, pag. 7

Tusken Dea en Libben!. Frysk en Frij; afl. 23

Ut it Snitser forline. Nieuw Friesland afl.40, pag. 2

 

Nieuwe paden in de Friese oudheidkunde. De Vrije Pers afl. 17, pag. 10/11

 

kipfeart en Folkskunst. Nieuw Friesland afl. 7, pag. 2
 

'Drinkuitsma-State' in de golven verzonken. Nieuw Friesland afl. 15, pag. 5

 

De Hege Wieren. Hawwe it alde festingen west?Frysk en Frij afl. 44

Over de taak van de Friese Musea en Oudheidkamers Nieuw Friesland afl. 19, pag. 5

 

Een stenen schip op reis, Nieuw Friesland afl. 20, pag. 5

Eat oer de útwreiding fan Snits yn de Midsieuwen nei oanlieding fan in fynst. Nieuw Friesland

afl. 24, pag. 9

 

 

 

1946

 

 Ut de skiednis fan ús wetterlan. It Heitelan 1946, pag. 14, 63

 

Besprek: Fryske Folkskinst. It Heitelan 1946, pag. 99

 

De Fryske klokken. It Heitelan 1946, pag. 102

 

It Frysk Skipfeartmuseum. It Heitelan 1946, pag. 161

 

De lanofslach op it Amelan. It Heitelan 1946, pag. 204

De St. Bonifacius-kapelle by Wynjeterp. It Heitelan 1946, pag. 212

It doel fan de Fryske beweging. It Heitelan 1946, pag. 236

De Drachtster tram. It Heitelan 1946, pag. 248

 

Sneeker Oud-Kerkhof. De Vrije Fries

 

Ta de aldste skiednis Fan Snits en Wymbritseradiel. Frysk Studinte Almenak 1946, pag. 82

 

Grou viert Sint Pieter. De Vrije Pers afl. 8, pag. 5

 

Schiermonnikoog of Borkum. De Vrije Pers afl. 21, pag. 2/3

Het Friese museumwezen. De Vrije Pers afl. 23, pag. 8/9

Terpen en wierden in Friesland en Groningen. De Vrije Pers afl. 25, pag. 17

Friezen, Groningen en Oost-Friezen.(Aan de Groningers de taak, het vertrouwen van hun

Oosterburen te winnen). De Vrije Pers afl. 30, pag. 2/3

Struisvogelpolitiek. De Vrije Pers afl. 36, pag. 2/3

 

Gebiedenuitbreiding. De Vrije Pers afl. 43, pag. 2/3


 

1944

 

Inventaris van terpen en wierden in de provincien Friesland en Groningen. S.l: s.n.].

 

 

 

1942

 

Bernlef 1942. Frysk Studinte Almenak; 1943/1946, pag. 26

 

De Gravinne. Frysk Studinte Almenak; 1942, pag. 83

 

 

ZD.

In het Sneeker Nieuwsblad.

 

(zd).Sneek ten tijden van Grote Pier.

 

(z.d.).Oudheidkundig allerlei van Sneker bodem.

 

(z.d.). Sneek, twee gevelstenen op Leeuwenburg.

 

(z.d.). Een waardevol werkstuk, De nieuw inventaris van het Sneker gemeentearchief

 

(z.d.). Was de aan het Grootzand gevonden pot een Aspot? 

 

(z.d.). Oudheidkundige vondsten te Sneek  

Comments