Artikelen van H. Halbertsma.

Doorzoeken

De artikelen zijn  FULL-TEXT te doorzoeken door het invoeren van een zoekterm en dan te drukken de knop “Deze site doorzoeken” rechts boven op de pagina. Hiermee doorzoek je alle artikelen tegelijk. 

      Werkt "Deze site doorzoeken" niet plaats dan de volgende url in de adresbalk  sites.google.com/site/halbertsmasneek/ en probeer het opnieuw 


H. Halbertsma

Veel Snekers zijn vast nog wel bekend met de artikelen die H. Halbertsma met grote regelmaat in het Sneeker Nieuwsblad over de geschiedenis van Sneek schreef. Het gaat hierbij om honderden artikelen, deze site beperkt zicht tot de artikelen die betrekking hebben op de archeologie  en oude geschiedenis van Sneek. Helaas heb ik nog niet alle artikelen kunnen vinden en digitaliseren, maar hier wordt nog aan gewerkt.


Deze artikelen zijn met toestemming van het Sneeker Nieuwsblad gedigitaliseerd en geplaatst op deze site, de rechten liggen bij het Sneeker Nieuwsblad. Mocht je een van deze artikelen willen gebruiken, stuur dan een berichtje en vermeld altijd als bron het Sneeker Nieuwsblad. Het is ook mogelijk om op verzoek een of meer artiklen als pdf bestand toe te zenden.  mail naar argeos@hotmail.com

 
 
  
Dr. Herrius Halbertsma.

(roepnaam: Herre; Sneek 9 juli 1920 - Amersfoort 3 dec. 1998)

 

Herrius Halbertsma studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde in 1960, hij werkte als assistent van A.E. van Giffen bij het terpenonderzoek. In sneek is hij vooral bekend als oprichter en conservator van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, maar hij was ook conservator van de Oudheidkamer te bolsward. Sinds 1949 was Herrius als archeoloog verbonden aan het voormalige Rijksdiens Oudheidundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort, en had zich gespecialiseerd in kerkopgravingen. In 1982 promoveerde Herrius Halbertsma in de archeologie te Groningen op "Frieslands Oudheid" dat in 2000 postuum als boek verscheen.